Administració i gestió de serveis de la Linkat


Introducció


L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en la gestió i l'administració dels serveis que la Linkat-3 ens pot oferir. Per exemplificar-ho plantejarem la instal·lació i configuració d'una sèrie de serveis addicionals que us poden ser d'utilitat per millorar, a nivell de programari, la infraestructura TIC del vostre centre.

Aquest mòdul consta d'un bloc introductori a la gestió dels serveis ( Pràctica 1 ) i un exemple de configuració segons les possibilitats de la topologia de la xarxa que emprem inicialment, seguit de dues pràctiques que exemplifiquen la posada en funcionament de programari amb funcionalitats específiques.