Samba com a controlador de domini principal (PDC) en Linkat

Introducció

En aquest mòdul s'ensenya a configurar el servidor Linkat 3 per tal de donar accés a les estacions de treball Windows del centre. Així doncs, des d'una estació Windows es pot accedir als recursos compartits del servidor Linkat 3 i emprar els mateixos usuaris definits al servidor. D'aquesta forma, i independentment de la plataforma utilitzada, l'usuari/usuària pot accedir als documents des dos entorns diferents.

Aquest mòdul consta de dues pràctiques que fan referència a: