El model d'aula client-servidor de Linkat 3 (II)

Introducció

En aquest mòdul es tracta el pas d'un ordinador autònom Linkat 3 a client d'aula per tal que s'integri amb el servidor de centre i la configuració de les unitats compartides del servidor de centre en un ordinador autònom. En cas d'utilitzar usuaris genèrics com ara argo, prof, etc. aquesta forma d'accedir als recursos compartits del servidor de centre pot ser interessant per seva la senzillesa.

Aquest mòdul consta de dues pràctiques que fan referència a: