El model d'aula client-servidor de Linkat 3 (I)

Introducció

El model d'aula Linkat es basa en una configuració ja predeterminada que proporciona els serveis necessaris per disposar d'un servidor de centre i d'una configuració específica per al client d'aula que permet al/la usuari/a accedir al seu escriptori des de qualsevol lloc del centre amb un únic identificador per validar-se. Aquests perfils es poden seleccionar durant la primera fase de la instal·lació de Linkat.

Aquest mòdul consta de dues pràctiques que fan referència a