El laboratori virtual VirtualBox

Introducció.

L'objectiu d'aquest mòdul és introduir a l'alumne en la utilització de l'entorn de virtualització VirtualBox. VirtualBox és un programa amb el qual és possible simular un ordinador personal i fer instal·lacions de sistemes operatius o sistemes convidats dins del sistema operatiu principal o sistema amfitrió. VirtualBox simula, a través de programari, un PC amb la seva pròpia BIOS, placa de xarxa, disc dur, placa de so, etc. la qual cosa fa que aquest virtualitzador sigui un entorn adient per fer proves amb altres sistemes operatius.
Entre els sistemes operatius suportats (en mode amfitrió) hi ha GNU/Linux, Mac OS, Windows i Solaris/OpenSolaris. A dins d'aquests sistemes amfitrions, és possible virtualitzar, entre d'altres, els sistemes convidats següents: BSD, GNU/Linux, OS/2, Windows i Solaris.

Aquest mòdul consta de dues pràctiques que permeten aprendre com s'instal·la i configura l'entorn de virtualització VirtualBox: