Índex de mòduls

  • Mòdul 1 : Laboratori Virtual VirtualBox
  • Mòdul 2 : Introducció a l'administració de Linkat
  • Mòdul 3 : El model d'aula client-servidor de Linkat 3 (I)
  • Mòdul 4 : El model d'aula client-servidor de Linkat 3 (II)
  • Mòdul 5 : Samba com a controlador de domini principal (PDC) en Linkat
  • Mòdul 6 : Administració i gestió de serveis de la Linkat
  • Mòdul 7 : Gestió d'usuaris i equips
  • Mòdul 8 : Configuració del servidor de terminals lleugers en Linkat 3.
Autoria
  • Joan de Gràcia
  • Lluís Gras