Preparació de cursos

Cada final de curs, després de gestionar el usuaris és necessari gestionar el cursos. Tots els cursos de lloc han de estar preparats per a tornar a afrontar un nou curs escolar. És necessari esborrar de cada curs els seus alumnes, totes les seves intervencions i qualificacions i deixar-lo totalment net.

Reinicialització de cursos

Quan es reinicialitza un curs es buida, suprimint totes les dades dels seus usuaris però conservant els recursos i activitats que conté.

Abans de realitzar la reinicialització d'un curs és molt important fer una còpia de seguretat amb totes les dades del curs, incloent les dades dels seus usuaris. Aquesta còpia ha de permetre restaurar el curs tal i com estava abans de la reinicialització en cas necessari.

Per a realitzar la reinicialització d'un curs, accediu al curs concret i dintre del bloc Administració cliqueu en Reinicia.Reinicia

Dintre d'aquesta pantalla, el primer grup d'opcions ens permet fixar la nova data d'inici de curs, suprimir els esdeveniments del calendari, suprimir tots els registres dels seus usuaris i també suprimir les anotacions relacionades amb el curs que hi ha dintre del perfil de cada usuari/ària.Reinici general

És força útil reiniciar el curs amb una data d'inici de curs, ja que d'aquesta manera les tasques mantenen la proporció del temps, és a dir, si aquest curs la primera tasca era 20 dies després de l'inici, al reiniciar el curs amb la nova data es mantenen els 20 dies respecte aquesta data.

En la part de rols es pot cancel·lar la subscripció dels usuaris d'un determinat rol, les excepcions del curs i tots els rols a nivell de curs. Possiblement la opció més utilitzada hagi de ser desmatricular a l'alumnat d'aquest curs.reinici rols

Ara podeu seleccionar l'esborrament del elements i les categories creades en les qualificacions i/o la supresió de totes les qualificacions existens.reinici qualificacions

Podeu esborrar tots els grups del curs o només treure els components dels grups.reinici grups

Si el curs té tasques podeu eliminar totes les trameses que s'han realitzat.reinici tasques

En l'últim bloc d'opcions podeu suprimir tots els missatges dels fòrums o bé triar els tipus de fòrums d'on voleu suprimir els missatges. També podeu suprimir les seves suscripcions, les seves preferències i les valoracions que s'hagin pogut realitzar.reinici fòrums

Al finalitzar heu de clicar el el botó Reinicia curs per a portar a termer totes aquestes accions. També teniu la possibilitat de seleccionar per defecte els valors més comuns en la reinicialització d'uns curs si premeu el botó Seleccioneu el valor per defecte.reinicia botons

Esborrament de cursos

Per a realitzar aquesta acció heu d'anar a Administració del lloc → Cursos → Afegeix/edita cursos i accedir a la categoria on està el curs que voleu eliminar. Allà haureu de prémer la icona Suprimeix i confirmar l'acció.

Observacions

Per a un bon manteniment del lloc Moodle és necessari eliminar aquells cursos que mai més es faran servir. En el mòdul 4 s'explica el mètode a seguir per a fer-ho. Recordeu que aquesta supressió no és reversible i s'eliminarà completament el contingut de tot el curs.

Una altra opció, apart de reinicialitzar i eliminar un curs, és ocultar-lo i crear una còpia visible. Els passos a seguir poden ser els següents:

  • Ocultar el curs.
  • Canviar el nom complet i el nom curt del curs (per exemple afegint l'any de realització)
  • Crear una còpia se seguretat.
  • Restaurar el curs amb el nom complet i el nom curt inicial.

Amb aquesta opció sempre podrem consultar qualsevol missatge, activitat o anotació del curs anterior mentre s'està realitzat el nou curs.

El fet de crear una còpia del curs i deixar l'anterior amagada incrementa el nombre de cursos i, per tant, fa més complexa la tasca de l'administrador/a en la gestió dels cursos. Una estratègia que es pot utilitzar en aquest cas és moure els cursos de l'any anterior a una categoria i intentar mantenir només un any d'històric com a molt (és a dir, cada any netejar els cursos de dos anys enrere).