Gestió de categories de preguntes

A cadascun del cursos de Moodle hi ha la possibilitat d'afegir qüestionaris. Aquests qüestionaris estan formats per una sèrie de preguntes. Moodle dóna la possibilitat de compartir aquestes preguntes entre tots els usuaris amb permisos necessaris per a la realització d'aquests qüestionaris. Per defecte el rol professor/a no permet la compartició d'aquestes preguntes amb la resta de professors de l'entorn.

Gestió de categories com a administrador/a

Amb el rol d'administrador/a del lloc Moodle podeu gestionar les preguntes de tot l'entorn.
Per a cada curs hi ha tres categories de preguntes:

 • Categoria del curs.
 • Categoria de la categoria del curs.
 • Categoria en el nucli del sistema.

Per a gestionar aquestes categories o contenidors de preguntes per a un curs concret realitzeu els següents passos:

 1. Aneu a qualsevol curs del vostre Moodle.2n BAT Física
 2. Accediu a Administració → Preguntes.Administració preguntes
 3. En aquesta pantalla podeu veure 4 pestanyes.Pestanyes preguntes

Preguntes

En aquesta pestanya podem realitzar diverses opcions amb les preguntes:

 • Triar la categoria que inclou les preguntes.
 • Crear una nova pregunta dintre d'aquesta categoria.
 • Ordenar les preguntes.
 • Previsualitzar una pregunta.
 • Editar un pregunta.
 • Moure una pregunta de categoria.
 • Eliminar una pregunta.
 • Suprimir totes les preguntes.
 • Moure totes les preguntes a una altra categoria.

Pestanya preguntes

Categories

Per defecte hi ha tres contextos de categories en Moodle:

 • Categories de preguntes del curs (accessible només des d'aquest curs).
 • Categories de preguntes de la categoria on està inclòs el curs (accessible des de qualsevol curs d'aquesta categoria de cursos).
 • Categories de preguntes en Nucli del sistema (accessible des de qualsevol curs de l'entorn).

Aquí podeu afegir una nova categoria. Si poseu Capdamunt creareu una categoria principal, en canvi si trieu qualsevol altra categoria com a Pare creareu una subcategoria d'aquesta.Afegeix categoria

A més a més podeu fer les següents accions amb les categories:

 • EliminarEliminar-la.
 • EditarEditar-la. Aquí podeu canviar la categoria Pare d'una determinada categoria.
 • MoureMoure Moure la categoria a un altre context.
 • Dreta Fer filla d'una altra categoria. La categoria Pare ha d'estar ordenada per sobre de la categoria filla.
 • Esquerra Moure al primer nivell.

Importa

Podeu importar preguntes des d'un fitxer de text extern amb diversos formats.

Importa

Exporta

També podeu exportar les preguntes d'una determinada categoria a un fitxer. Per defecte podeu fer servir el format Moodle XML, que és el format per defecte de Moodle. Aquest format d'exportació és dels pocs compatibles amb les preguntes de respostes incrustades (Cloze), i a més a més si hem posat imatges a les preguntes, el XML les codificarà i les mantindrà.

Exporta

Gestió de categories com a professor/a

Com s'ha comentat anteriorment per defecte el rol professor/a no permet la compartició de les preguntes utilitzades en els qüestionaris amb la resta de professors de l'entorn. Anem a crear un nou rol que possibiliti aquesta opció.

 1. Entreu al Moodle com a administradors.
 2. Aneu a Administració → Usuaris → Permisos → Definició de rols.definició de rols
 3. Feu clic en Afegeix un nou rol.Afegeix rol
 4. Definiu un nou rol anomenat Creador de preguntes compartides, amb nom curs creador preguntes i sense cap tipus de rol heretat.
 5. Concediu-li els següents permisos:Permisos preguntes
  També podeu crear un nou rol anomenat Usuari de preguntes compartides si li concediu els permisos de moodle/question:viewall i moodle/question:useall. Aquest rol només podrà fer servir les preguntes compartides, però no podrà editar-les ni afegir.
 6. Ara assignarem aquest rol. Aneu a Administració → Usuaris → Permisos → Assignació de rols globals.
 7. Accediu al rol Creador de preguntes compartides.
 8. Assigneu al usuari/ària o usuaris que vulgueu aquest nou rol.

A partir d'aquest moment aquest usuari/ària pot gestionar les preguntes de tot el lloc.

Preguntes de la primera plana

Hi ha la possibilitat de realitzar qüestionaris que estiguin en la primera plana del lloc i fora de qualsevol curs. Aquests qüestionaris poden fer servir preguntes que estiguin en la categoria del nucli del sistema o bé en la categoria de primera plana.

Per a gestionar aquestes preguntes aneu a bloc Administració del lloc i accediu a Primera plana i a Preguntes de la primera plana.Primera plana Aquí només tenim dues categories de preguntes:

 • Categoria en defecte en primera plana. Subcategories i preguntes visibles només pel curs de la primera plana.
 • Categoria en defecte en Nucli del sistema. Subcategories i preguntes visibles a tots els cursos del lloc.

Per a poder respondre un qüestionari fet a la primera plana cal que els participants tinguin com a mínim el rol d'estudiant d'aquest curs. Per a veure podeu anar a Administració de lloc → Primera plana → Rols de la primera plana.

Recomanacions