Còpies de seguretat

Una acció important és realitzar còpies de seguretat del lloc i dels cursos existent en l'entorn. Davant de possibles errors, pèrdua de dades o possibles canvis de centres es recomanable realitzar aquestes còpies i guardar-les localment. Les còpies de seguretat poden estar automatitzades per a tot l'entorn o es poden realitzar manualment per part de l'administrador/a o per part de l'usuari/ària professor/a en cadascun dels seus cursos.

Copia de seguretat del lloc

La còpia de seguretat del lloc es recomanable per a tenir les dades del lloc guardades amb seguretat i la seva restauració en cas de fallida del sistema.

En el servidor Agora no és possible accedir a la base de dades.
En altres instal·lacions de Moodle és interessant fer copies de seguretat de tres àrees del servidor:
- directori del programari de Moodle.
- directori de dades.
- base de dades del lloc.

Per a fer la còpia de seguretat del lloc seguiu els següents passos:

 1. Aneu a bloc Administració del lloc i després a Primera plana.
 2. Accediu a l'opció Còpia de seguretat de la base de dades.Còpia de seguretat de la base de dades
 3. Triar opcions. Si la primera plana té alguna activitat hi haurà l'opció de seleccionar-la.Còpia seguretat del lloc
 4. Després d'acceptar una pantalla d'informació de la còpia de seguretat amb la possibilitat de canviar el nom de l'arxiu, el sistema confirmarà que la còpia s'ha realitzat amb èxit.
 5. Arxiu de la còpia de seguretat es pot trobar en Administració del lloc → Primera plana → Restauració de la primera plana.
 6. També es pot accedir al fitxer de la còpia de seguretat a través de Administració del lloc → Primera plana → Fitxers del lloc → Backupdata.

Recordeu que quan es fa una còpia del lloc l'únic que s'està desant és la plana principal i no tots els cursos que hi ha al Moodle

Copia de seguretat del cursos individualment

Es pot realitzar còpies de seguretat de cadascun del cursos individualment. L'administrador/a del lloc pot efectuar aquesta tasca a tots els cursos del lloc, però és important que cada professor/a faci les còpies del seu curs i assumeixi aquesta responsabilitat.

 1. Aneu al bloc Administració del lloc → Cursos → Afegeix/edita cursos.Edita curs
 2. Trieu una categoria.
 3. En el curs que vulgueu fer la còpia cliqueu en la icona Còpia de seguretat.Curs
 4. Seleccioneu les activitats que voleu incloure en la còpia i si desitgeu que continguin o no les dades dels usuaris. Configureu també la resta de paràmetres.Detals còpia
 5. Després d'acceptar una pantalla d'informació de la còpia de seguretat amb la possibilitat de canviar el nom de l'arxiu, el sistema confirmarà que la còpia s'ha realitzat amb èxit.
 6. Per accedir a l'arxiu de la còpia de seguretat heu d'anar a "Nom curs" → Fitxers → Backupdata.

Copia de seguretat del cursos automàticament

Les còpies de seguretat és poden automatitzar i realitzar-les de tots els cursos modificant una sèries de paràmetres.

En el servidor Agora no es possible realitzar còpies de seguretat del cursos automàticament. Aquesta opció està inhabilitada. L'execució del cron, que és l'encarregat de realitzar aquesta tasca pot sobrecarregar molt el servidor.
En aquest servidor cada nit es fa una còpia de seguretat de tota la base de dades

Per a realitzar aquesta tasca heu de seguir els següent passos:

 1. Aneu a bloc Administració del lloc → Cursos → Còpies.Còpies
 2. Alguns dels paràmetres modificables són:
 • Manté: Teniu l'opció de triar el nombre de còpies de seguretat diferents a guardar.
 • Actiu: Heu d'activar aquesta opció si voleu fer les còpies de seguretat automàtiques.
 • Executa a: Planifiqueu les còpies de seguretat en un horari on hi hagi poca activitat.
 • Desa en: Per defecte cada còpia es desarà en el directori de cada curs, tot i que podeu desar-les totes juntes en algun altre directori del servidor.


Recomanacions

 • És important ensenyar al professorat a fer còpies de seguretat dels seus cursos.
 • S'han de realitzar còpies del lloc i dels cursos periòdicament.
 • Descarregar-se les copies i desar-les en algun dispositiu local.
 • Realitzar les còpies de seguretat en horaris de poc transit de dades. En la següent imatge podeu observar l'horari disponible pel servidor Agora per a la realització de còpies.

Horari còpies de seguretat