Incorporació de l'alumnat

Tal i com hem fet al incorporar el professorat, a l'hora d'incorporar l'alumnat també tenim varies opcions. L'opció més recomanada és la de pujar-los a través d'un fitxer CSV, que crearem a partir d'una consulta al sistema SAGA, i tractant el fitxer resultant mitjançant un fitxer OpenCalc amb macros.

Exportació a un fitxer des de SAGA

Abans de començar cal assegurar-nos que tenim permisos per crear consultes dins SAGA. L'administrador/a de SAGA (el director/a del centre sol tenir permisos per assignar-nos la capacitat de crear (no només executar) consultes.

Entrem a la pàgina de SAGA, a continuació anem a l'enllaç de l'aplicatiu:

Fem servir l'identificador del xtec de ATRI per entrar al sistema SAGA. A continuació podeu seguir el vídeo per veure com crear la consulta per tal d'exportar els alumnes a un fitxer.

És molt possible que apareguin els alumnes repetits, ja sigui per grups de desdoblaments o per optatives. Podem esborrar les repeticions en el proper pas, o bé podem definir un filtre a la consulta de SAGA per tal que no apareguin.

Exemple d'un fitxer exportat del SAGA

En aquest exemple teniu un fitxer tal i com l'exporta el SAGA. resultatsconsulta.csv.

Preparació del fitxer CSV per pujar a Moodle

El SAGA ens proporciona un fitxer de text amb els camps separats per ;, i en Unicode… (no UTF-8).

Pas del fitxer CSV de SAGA a un fitxer ods

Obrim el fitxer resultatsConsulta.csv que ens ha creat SAGA amb l'OpenCalc. Ens apareix la següent pantalla:

 • La codificació la deixem tal i com està (SAGA no exporta a UTF-8)
 • El caràcter de separació ha de ser ;
 • El delimitador de text el deixem en "
 • Finalment, marquem la columna i posem Amaga en el desplegable, ja que no ens interessa aquesta columna.

A continuació, revisem el resultat en el full de càlcul. Aquí és on hem d'esborrar aquelles dades que no volem importar a Moodle (grups d'instrumentals, optatives, …)

Finalment, anomenem i desem el fitxer amb el tipus ods.

Exemple d'un fitxer desat en ods

En aquest exemple teniu un fitxer despres de desar-lo com a ods resultatsconsulta.ods.

Creació del fiter CSV a partir del saga2moodle.ods

Un cop tenim creat el fitxer ods amb les dades extretes del SAGA, obrim el fitxer següent: saga2moodle.ods

Aquest fitxer ja te l'estructura per tal de fer correctament la conversió de SAGA a Moodle. Al obrir-lo el OpenCalc mostrarà una pantalla d'advertència:

Cal anar a eines» Opcions » OpenOffice.org » Seguretat Cliquem sobre el botó Seguretat de macros… i posem la seguretat a Mitjana.

Tanquem el fitxer i el tornem a obrir. Cliquem sobre Habilitar macros…

Ara ja tenim totalment operatiu en nostre "exportador". Cal copiar les dades exportades del SAGA dins les columnes corresponents, llavors automàticament tindrem calculades les columnes a exportar. El full de càlcul conté les funcions username i password que a partir de les caselles dels noms i cognoms crea un nom d'usuari/ària vàlid per a Moodle. La funció password genera aleatoriament una contrasenya.

Exemple: A partir del nom Joan El Masnou Espot, generen joan.masnou i jm8465 respectivament. Recordeu replicar la fòrmula a totes les cel·les que calguin.

Actualment el fitxer saga2moodle està dissenyat per posar un nou camp de perfil anomenat nivell, si no tenim o no volem aquest camp, simplement no el copiem al nou full

Un cop tinguem les dades generades, copiem el resultat en una altre full a part (Atenció, cal fer servir l'opció enganxament especial… i NO copiar les fórmules), i llavors desem com a fitxer text CSV. Ens demanarà si volem conservar el format, cal dir SÍ. Com a paràmetres posarem:

Donat que hi ha camps com ara la població que pden contenir el caràter "," com ara "Bisbal, La", és convenient que el caràcter de separació sigui el ;.

Al darrer camp delimitador de text cal esborrar el contingut per no posar-ne cap.

Veiem un vídeo explicatiu.

Cal assegurar-nos que el fitxer generat no tindrà problemes amb els caràcters especials (accents), per tant, sempre és millor obrir-lo amb un programa de text, com ara el Notepad ++, i mirar si la codificació és UTF-8.

Exemple d'un fitxer preparat per importar a Moodle

Aqui podeu veure un exemple del fitxer generat en l'anterior vídeo: moodle.csv Recordeu que es poden afegir nous camps com ara email, department, city, country…

Pujada al Moodle del fitxer CSV

Un cop tenim generat el fitxer de text separat per comes, com ara aquest exemple. Hem d'anar al Moodle menú AdministracióUsuarisComptesCarrega usuaris

 1. Seleccionem el fitxer CSV que tenim el disc.
 2. Triem com a delimitador CSV: , (si al desar el CSV hem triat un altre, aqui posarem el que pertoqui)
 3. Com a codificació UTF-8

Llavors obtindrem una previsualització com ara:

Paràmetres

 • Tipus de càrrega: Afegeix tots els usuaris, afegeix si escau un comptador al nom d'usuari Aquesta opció ens permetrà que si hi han 2 noms d'usuari/ària iguals, al segon que afegeixi, li posarà un "2" al final del nom d'usuari, i així ho mostrarà en el resum.
 • Nova contrasenya d'usuari: camp requerit en el fitxer
 • Evita adreces de correu duplicades: No

Valors per defecte

 • Correu electronic: Per exemple podem posar posa@el.teu penseu que cal que tingui l'estructura d'adreça electrònica, però no cal que sigui real.
 • Mostra el correu electrònic: Oculta a tothom la meva adreça de correu electrònic. Per qüestions de privacitat, caldrà triar aquesta opció. La comunicació es pot fer igualment fent servir la missatgeria interna de Moodle, ja que el mateix sistema s'encarrega d'enviar còpia al usuari.
 • Correu electrònic activat: Inhabilitada, ja que per defecte totes les adreces són fictícies. Això preveu al servidor enviar correus a adreces que no existeixen.
 • Subscripció automàtica al fòrum: NO Aquesta opció podeu triar el que creieu convenient.

Un cop tenim configurats els paràmetres i els valors per defecte, cliquem a carrega usuaris

A l'exemple tenim 3 alumnes diferents que coincideix el seu nom d'usuari, llavors en el resum el Moodle ens indica quin son els nous noms d'usuari. És important modificar aquests noms d'usuari/ària al nostre CSV, per tal de tenir una base de dades correcta amb el que existeix a Moodle.

Quan el nombre d'alumnes és elevat, no és fàcil controlar tots els canvis de noms que s'han produït. En aquest cas, podem copiar el contingut de la pàgina de resum d'importació a un full de càlcul de OpenCalc. D'aquesta manera podem filtrar pel camp Estat, i obtenir tots els canvis de noms que s'han fet.

Per tal de donar als estudiants els seus noms d'usuari/ària i contrasenya, podem fer servir el OpenBase per tal de crear un informe amb les dades que hem pujat al moodle. D'aquesta manera es poden donar aquestes dades als tutors/es per tal que les comuniquin a l'alumnat. Podem partir d'aquest exemple simple de base de dades i afegir-li la nostra taula CSV que vam fer servir per pujar els alumnes, tot fent un copia enganxa sobre la taula1 creada.