Importació i restauració de cursos

Les accions d'importar i restaurar permeten la utilització de cursos realitzats en altres llocs Moodle o per altres persones. L'administrador/a pot importar i restaurar qualsevol curs, en canvi els usuaris amb el rols de professor/a només ho poden fer dintre dels seus cursos.

Importació de cursos

Les dades d'un curs es poden importar a un altre curs. Per a realitzar aquesta opció heu de ser administradors del lloc o bé tenir el rol de professor/a editor/a.

 1. Accediu al curs on voleu realitzar la importació.
 2. Cliqueu l'opció Importa del menú Administració del curs.Administració curs
 3. Trieu el curs d'on voleu importar les activitats. Es pot fer una cerca o bé seleccionar-lo a partir dels desplegables.Importa activitats
 4. Cliqueu el botó Utilitza aquest curs.
 5. Seleccioneu les activitats que voleu importar.
 6. Seleccioneu si voleu importar els fitxers que es fan servir en aquest curs.Importa fitxers
 7. Després de veure el resum de les activitats a importar continueu i la importació haurà finalitzat.Una altra opció en aquest procés és la importació de grups. Per a realitzar aquesta funcionalitat primer heu de tenir preparat un fitxer de text, on la primera línia conté els noms dels camps. Només el primer d'aquests camps és obligatori:

groupname,idnumber,coursename,lang,description,picture,hidepicture

Les següents línies contenen la informació de cadascun dels grups a importar. Cada línia tindrà la informació adequada segons els camps que hagueu definit en la primera línia.

Una vegada heu creat aquest fitxer podeu iniciar el procés d'importació de grups:

 1. Aneu al curs on voleu realitzar la importació.
 2. Cliqueu en l'opció Importa del menú Administració del curs.
 3. Seleccionar el fitxer amb les dades dels grups.Importa grups
 4. Si el fitxer és vàlid el procés d'importació haurà acabat amb èxit.

Observacions

 • Els administradors del lloc poden importar activitats des de qualsevol curs.
 • Els professors amb permís d'edició només poden importar activitats des d'aquells cursos que també tinguin el rol de professor/a editor/a. Els dos cursos han d'existir prèviament, tot i que no cal que siguin visibles.
 • En el procés d'importació no es copien el paràmetres de configuració, ni els usuaris ni els seus registres o qualificacions.
 • En aquest procés d'importació es copien els títols dels blocs temàtics si en el curs on es vol realitzar la importació no hi ha cap titòl en el mateix bloc temàtic.

Restauració de cursos

Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada pel Departament d'Educació que permet pujar alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva posterior localització i intercanvi. L'accés als recursos d'aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i descarregar-los. Ara bé, per valorar els materials existents o bé, fins i tot, per compartir recursos nous és necessari disposar de nom d'usuari/ària i contrasenya de la XTEC.

És important llegir les condicions d'ús abans d'utilitzar aquest servei perquè l'accés a aquest espai porta implícita la seva acceptació.

El procés per a restaurar un curs d'Alexandria és el següent:

 1. Cerqueu el curs El cos humà I: la cèl·lula (podeu accedir com a visitants).
 2. Descarregueu el curs al vostre ordinador com a fitxer zip.
 3. Aneu al vostre Moodle
 4. Aneu al bloc Administració del lloc i feu clic a l'opció Primera plana i després en Fitxers del lloc.Administracio fitxers lloc
 5. Pengeu el curs descarregat.Fitxers del lloc

Podeu penjar el fitxer dintre de l'estructura de fitxers d'un curs ja creat anteriorment.

En el servidor Agora no és possible la restauració de cursos a qualsevol hora del dia. Aquestes operacions es poden fer de dilluns a divendres abans de les 9:00h, de 14:00h a 14:59h i després de les 17:00h. Caps de setmana tot el dia.

Una vegada s'ha penjat el curs comprimit en el lloc és el moment de restaurar-lo:

 1. Cliqueu en l'opció Restaura.Opció restaura
 2. Confirmeu la continuació del procés.
 3. Després d'una pantalla d'informació del curs, l'últim pas és modificar si es vol les opcions de restauració.Opcions restauració 1Opcions restauració 2Opcions restauració 3Opcions restauració 4

Aquestes opcions permeten els següents canvis:

Paràmetres generals Definició
Restaura enTeniu tres opcions:
-Nou curs.
-Curs existent, primer se suprimirà.
-Curs existent, afegir-hi dades. Aquí les activitats s'afegeixen per sota de les actuals i es mantenen els títols dels blocs temàtics
CategoriaTrieu la categoria que contindrà el curs.
Nom curtEl nom curs apareixerà en el menú superior de navegació i en l'assumpte d'un correu electrònic. Aquest nom ha de ser únic en el lloc i ha d'identificar el curs. És convenient des d'un principi pensar i utilitzar una determinada terminologia de noms curts per a tot el lloc.
Nom completAquest és el títol del curs i apareixerà al capdamunt de la pantalla i en les llistes de cursos.
Data d'inici del curs Si es fa servir un curs per setmanes aquesta serà la data inicial. En el format per temes o social no afectarà.
InclouTrieu les activitats a incloure en la restauració. Teniu l'opció de fer-ho amb o sense dades d'alumnes.
Metacurs
Usuaris
Grups
Registres
Fitxers d'usuari
Fitxers del curs
Fitxers del lloc
Aquestes opcions seran o no modificables depenen del curs a restaurar.
Mapatge de rolsAssignar a tots els rols d'origen un rol en el nou curs.

Com restaurar un curs que supera la mida màxima?

Aquest és un problema que es planteja sovint en entorns Moodle: Hi ha un mida màxima per pujar fitxers, moltes vegades imposada pel mateix servidor, i volem restaurar un curs que supera aquesta mida.

Al vostres espais de pràctiques aquesta mida és molt petita (2 Mb), però el problema sorgeix gairebé sempre: Si pugem el màxim a 10 Mb, trobarem un curs de 11 Mb, i si el pugem a 20 Mb en trobarem un de 22 Mb …

Solució 1: Pujar el fitxer per FTP

Aquesta solució no és vàlida per al servidor hipolit.xtec.cat ni per al servidor agora.xtec.cat. Només és vàlida per a servidors externs al Departament d'Ensenyament que es puguin accedir a través de FTP.

El primer que ens cal és un client FTP, és a dir, un programa que ens permeti gestionar els fitxers del nostre servidor on tenim instal·lat el moodle. Un dels més coneguts és el Filezilla, que el podreu descarregar gratuïtament de http://filezilla-project.org/

Un cop instal·lat, l'executem i tindrem la pantalla següent:

Cal posar les dades següents:

 • Amfitrió: ftp.adreça_inventada.cat (adreça FTP proporcionada pel proveïdor.)
 • Nom d'usuari: usuari_ftp
 • Contrasenya: contrasenya_ftp
 • Port: 21 (Per regla general aquest port és el 21, tot i que pot variar segons el proveïdor)

Un cop connecteu, tindreu dues pantalles: A l'esquerra vostre directori local, i a la dreta el directori remot. Busqueu el fitxer on teniu desada la còpia de seguretat, i l'heu d'arrossegar fins al directori /moodledata/1 del remot.

Veureu que tarda uns minuts en pujar, depenent de la velocitat de la vostra connexió, de la velocitat del servidor i de la mida del fitxer. Un cop hagi pujat del tot, ja podrem anar al nostre Moodle, als fitxers del lloc, i restaurar com i ja hem explicat anteriorment.

Moodle identifica cada curs amb un identificador numèric, i els fitxers de cada curs els desa dins la carpeta moodledata/## on ## és aquest identificador. Per saber quin identificador assigna Moodle a cada curs, després d'entrar al curs, veurem la direcció URL del tipus:

http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=1681

Llavors l'identificador d'aquest curs és el 1681, és a dir, tots els fitxers del curs els trobarem dins moodledata/1681 D'aquesta manera podem copiar directament fitxers que sobrepassen el límit directament al curs que volguem. ID de curs

Solució 2: Per a casos excepcionals

Aquesta solució està més enfocada a espais on no tenim accés per FTP:

 1. Obrim el fitxer copia.zip amb el programa winzip o algun altre equivalent.
 2. Descomprimim el directori "course_files" al disc local. En aquest directori és on són tots els "fitxers del curs" d'aquesta còpia, i és on per regla general hi ha tot el pes del curs.
 3. Ara esborrem el directori course_files de dins del zip
 4. Amb això hem tret gairebé tot el pes de la còpia.
 5. Ara la podem pujar i restaurar (sense els fitxers del curs).
 6. Caldrà però pujar el contingut de la carpeta course_files, a l'espai "fitxers del curs" del curs acabat de restaurar. Per fer això podem posar el contingut en varis fixers zip més petits i anar pujant-los, tot ajustant-los al màxim permès pel servidor.