Creació i eliminació de cursos

La creació i eliminació de cursos és un dels aspectes més importants de Moodle. Abans de començar heu de tenir una planificació dels cursos que es crearan i amb quines categories seran assignats.

Creació de cursos

 1. Aneu al bloc Administració del lloc i feu clic a l'opció Cursos.Bloc Administració
 2. Trieu l'opció Afegeix/edita cursos i visualitzareu totes les categories de cursos del vostre Moodle.Categories cursos
 3. Feu clic en el botó Afegeix un nou curs.Botó nou curs

Per a fer aquest pas també podeu clicar en qualsevol categoria i a continuació en el botó Afegeix un nou curs.

Ara heu d'omplir els paràmetres següents:

Paràmetres generals Definició
Categoria Trieu la categoria a la que pertany el curs.
Nom complet Nom complet del curs. Aquest serà visible en el llistat de cursos.
Nom curt Aquest nom curt es visualitzarà a la línia de navegació superior.
Número ID del curs Identificador que es fa servir amb sistemes externs. Moodle no el visualitza.
Resum Resum del curs.
Format Els formats més habituals són:
- setmanal: el curs està organitzat per setmanes on cada setmana hi ha recursos i/o activitats.
- temes: curs organitzat per temes sense límit temporal.
- social: curs al voltant d'un fòrum principal. Hi ha un fòrum principal en la part central del curs i la resta d'activitats i recursos estan situats en els blocs laterals.
Nombre de setmanes/temes Nombre de setmanes o temes del curs.
Data d'inici del curs La data d'inici de curs només afecta al format setmanal.
Temes ocults Podeu triar entre mostrar els temes ocults en format reduït (com a no disponibles) o bé no mostrar-los.
Notícies per mostrar En un lateral es mostrarà un bloc amb les últimes notícies publicades al fòrum de notícies que hi ha per defecte. Si trieu 0 llavors aquest bloc no apareixerà.
Mostra les qualificacions Permetre o no visualitzar les qualificacions a l'estudiant.
Mostra informes d'activitat Permetre o no deixar veure a l'estudiant l'informe detallat de la seva participació en el curs. Aquesta opció pot carregar una mica el servidor.
Mida màxima de càrrega Mida màxima dels arxius que podran penjar els estudiants a les tasques.
Aquest és un metacurs? Un metacurs permet relacionar cursos, on els seus participants seran tots els participants dels cursos fills. En la pràctica 4 d'aquest mòdul teniu més informació.
Inscripcions Definició
Connectors d'inscripcions En el servidor Agora només teniu l'opció d'inscripcions internes (per defecte).
Rol per defecteÉs el rol que té un usuari/ària quan s'inscriu a un curs. Per defecte és el d'estudiant.
Permet inscripcionsAquest paràmetre permet a l'estudiant inscriure's ell mateix a un curs. Si no voleu fer servir aquesta opció podeu inscriure els estudiants a través de l'assignació de rols del bloc administració.
Data d'inici Data d'inici de la inscripció.
Data finalData final de la inscripció.
Durada de la inscripció La durada de la inscripció és el temps que l'alumnat estarà inscrit al curs. El valor que es posi en aquesta variable està per sobre del valor que es posi en la Data final.
Notificació de venciment d'inscripció Definició
NotificaInforma al professorat del curs sobre el venciment de les inscripcions
Notifica als estudiantsInforma als estudiants del curs sobre el venciment de les inscripcions
LlindarAquest paràmetre permet controlar quants dies abans del venciment de les inscripcions s'envien aquestes notificacions

Hi ha tres nivells de mode de grup configurables per a cada activitat d'un curs de Moodle o bé a nivell de tot el curs:
- Cap grup : No hi ha grups, tothom forma part d'un gran grup.
- Grups separats : Cada estudiant només pot veure el seu propi grup, la resta són invisibles.
- Grups visibles : Cada estudiant treballa dins el seu grup, però també pot veure els altres grups.

Grups Definició
Mode de grup Defineix el mode de grup per defecte que es farà servir a nivell de curs. Totes les activitats tindran aquest nivell al crear-les
ImposaSi aquest paràmetre és afirmatiu el mode de grup anterior s'imposa a cada activitat i els paràmetres de grup individuals de cada activitat són ignorats. A més a més, tots els blocs laterals també ho fa amb grups separats, per exemple en grups separats amb aquesta opció activada el bloc Usuaris en línia un usuari/ària no veuria a tots, sinó només als del seu grup.
Disponibilitat Definició
Disponibilitat Permet deixar visible o no el curs. Si no està visible cap estudiant podrà entrar, tot i que estigui matriculat.
Clau d'inscripcióAquesta clau impedeix que accedeixin al curs persones no autoritzades.
Si es deixa en blanc qualsevol usuari/ària registrat es podrà matricular en el curs.
Si es posa una clau, un usuari/ària registrat podrà accedir i registrar-se al curs.
Només és necessari que introdueixi aquesta clau la primera vegada que accedeixi al curs. Si la clau es canvia no afectarà als usuaris inscrits al curs.
Accés de visitants Permet o no l'accés a visitants. Un visitant només tindrà permisos de lectura en el curs, i per tant no pot deixar cap missatge ni fer cap activitat.
Si es posa una clau pels visitants, aquests l'hauran de posar cada vegada que vulguin accedir al curs.
Idioma Definició
Imposa idiomaAquest paràmetre permet imposar l'idioma del curs. Si no queda imposat cada participant podrà triar el seu propi idioma per a visualitzar el curs.
Canvi de nom del rol Definició
Administrador
Creador de curs
Professor
Professorat no-editor
Estudiant
Visitant
Usuari autenticat

Podeu canviar el nom d'aquests rols. Per exemple, en comptes d'estudiant podem posar alumne/a.

Consells

Un quants consells per a la creació de cursos:

 • El nom curs d'un curs ha de ser prou identificador per a l'alumnat.
 • La descripció dels cursos ha de seguir una estructura semblant per a garantir un disseny uniforme de l'entorn.
 • Abans de la creació de cursos s'ha de decidir quins seran metacursos.
 • Si s'han de crear cursos amb continguts semblants és important plantejar-se la creació de grups en un mateix curs. Aquesta opció facilita el seu manteniment.
 • Conèixer la possibilitat de canviar la paraula clau del curs per a no permetre més inscripcions. Una vegada tots els estudiants d'un curs hagin accedit el professor/a pot canviar aquesta paraula clau i denegar l'accés a qualsevol altre usuàri/ària.
 • Imposar l'idioma en els cursos que sigui convenient.

Eliminació de cursos

Per defecte només el rol Administrador/a permet l'eliminació de cursos en Moodle. Aquesta acció s'ha de realitzar quan el curs a eliminar i el seu contingut ja no és farà servir mai més. Per a eliminar un curs feu els següents passos:

 1. Aneu al bloc Administració del lloc i feu clic a l'opció Cursos.Bloc Administració
 2. Trieu l'opció Afegeix/edita cursos i visualitzareu totes les categories de cursos del vostre Moodle.Categories cursos
 3. Entreu en la categoria del curs que vulgueu eliminar.
 4. Cliqueu la icona Categories cursos del curs que vulgueu eliminar.
 5. Confirmeu la seva eliminació.
 6. El sistema dona informació de tots els recursos i activitats suprimides.

L'esborrament d'un curs eliminarà completament totes les dades que conté, incloses les còpies de seguretat que hi hagi en el seu directori de fitxers.

Si voleu més informació podeu consultar la documentació oficial en anglès