Paràmetres de l'aparença

Calendari

Des de l'opció Administració → Aparença → Calendari es poden configurar els aspectes següents:

 • La visibilitat dels administradors sobre els esdeveniments del lloc es pot habilitar mitjançant el paràmetre Els administradors ho veuen tot. Ara bé, és recomanable deixar-ho desactivat per no infringir la LOPD ni sobrecarregar el sistema.
 • El Format de visualització de l'hora, que es recomana deixar amb el valor Per defecte perquè el sistema l'adapti automàticament al que correspongui segons l'idioma que predefinit per cada usuari/ària.
 • El Començament de la setmana i els Dies de cap de setmana. Donat que Moodle és una eina estesa mundialment permet definir el dia que comença la setmana així com els dies que es consideren cap de setmana (que poden variar segons el país i la cultura).

Dia pel començament de la setmana

 • El nombre de dies (Quants dies) i el nombre d'esdeveniments (Quants esdeveniments) que es mostraran a la llista d'esdeveniments pròxims.

Cal recordar que l'activació del bloc d'esdeveniments pròxims pot afectar al rendiment del servidor. Ara bé, si tot i així es vol utilitzar aquest bloc, cal anar amb compte i no posar un valor gaire alt a aquests camps per minimitzar l'impacte.

 • Exportació del calendari. Qualsevol usuari/ària pot exportar els calendaris per importar-los altres programes (com ara el Google Calendar o el Mozilla Thunderbird) o bé per fer una còpia de seguretat. Si està habilitada l'opció Administració → Aparença → Calendari → Habilitació l'exportació de calendaris a la part inferior de la pàgina de cada calendari apareixeran els enllaços iCal (que exporta tots els esdeveniments a un fitxer ics) i Exporta calendari (que permet decidir els esdeveniments que s'han d'exportar així com l'interval de temps i el format).

Botons d'exportació de calendari

Per garantir la seguretat del contingut dels calendaris el camp Calendar export salt conté un text aleatori que s'usa per autenticar els calendaris exportats. Per tant, cal tenir en compte que si es modifica el contingut d'aquest camp tots els fitxers exportats prèviament s'invalidaran automàticament.

Es pot consultar com exportar/importar calendaris a aplicacions com el Mozilla Thunderbird o el Google Calendar a la pàgina Exportació d'un calendari de la documentació oficial de Moodle.

El meu Moodle

El meu Moodle és una pàgina que es pot personalitzar per proporcionar als usuaris enllaços als seus cursos i activitats, com ara missatges pendents de llegir dels fòrums i properes tasques.

A l'Àgora aquesta funcionalitat està desactivada perquè sobrecarrega el servidor. Per aquest motiu, tot i que s'intenti editar aquest paràmetre, no és desarà ja que està fixat al config.php (perquè no es pugui modificar).

HTML

Moodle porta un editor HTML que facilita l'edició del text i permet, per exemple, donar format al text i afegir imatges, taules i enllaços, entre d'altres. Editor HTML

Els administradors poden personalitzar des de l'opció Administració → Aparença → Editor HTML alguns aspectes d'aquest editor HTML, com ara el color de fons, la mida de les fonts o els botons que hi apareixen:

 • Utilitza l'editor HTML. Si està activat (opció recomanada) permet utilitzar l'editor HTML integrat.
 • Color de fons. Permet definir el color de fons de l'editor, amb el format #RRGGBB, on R=Red o vermell, G=Green o verd i B=Blue o blau en notació hexadecimal on el número més baix és el 00 i el més alt FF. El valor per defecte d'aquest paràmetre és blanc (#FFFFFF) i es recomana no modificar-ho.
 • Filtre format Word. Afegeix un botó que és recomanable utilitzar si s'enganxa text provinent d'un processador de text com l'Open Office o el Microsoft Word per esborrar el codi brossa que afegeixen aquest tipus d'editors.

Botó de neteja del processador de text Word

 • Botons ocults. Permet reduir la llista de botons que conté l'editor HTML per simplificar-ho. Es tracta doncs d'una opció especialment útil en centres de primària o amb un gran nombre d'alumnes amb necessitats especials, tot i que cal tenir en compte que els canvis afectaran també a la resta d'usuaris (com ara administradors i professorat) i, per tant, cal valorar-ho abans de fer cap modificació.

A Administració → Aparença → Paràmetres HTML → Remove HTML tags from all activity names hi ha una altra opció relacionada amb el codi HTML que és recomanable deixar marcada per no permetre l'ús d'etiquetes HTML en el noms dels recursos i activitats.

AJAX i Javascript

Des de la versió 1.9 de Moodle els administradors poden activar les funcions d'AJAX per tot el lloc i també a l'edició dels cursos. Aquestes funcions AJAX són un conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts web sense haver de tornar a carregar la pàgina de forma que l'edició es fa més àgil i el temps de resposta es veu reduït considerablement.

Per aquest motiu, és recomanable configurar els espais Moodle amb els paràmetres següents que es troben a Administració → Aparença → AJAX i Javascript Activació dels paràmetres d'AJAX i Javascript

Els espais Moodle d'Àgora ja porten predefinits aquests paràmetres amb els valors anteriors.

 • Habilita AJAX està activat. Ara bé, els usuaris que vulguin beneficiar-se d'aquestes funcions AJAX hauran d'editar les Característiques avançades del seu perfil i seleccionar l'opció Sí: utilitza característiques web avançades de la llista AJAX i Javascript.

Ús de les característiques web avançades que proporciona AJAX

 • Inhabilita edició AJAX dels cursos està desmarcat per agilitzar l'edició de cursos i poder, per exemple, moure més ràpidament blocs, recursos i activitats.

Canvi de posició de les activitats amb l'AJAX activat

És recomanable, a més de configurar l'espai Moodle perquè utilitzi AJAX, fer difusió perquè el professorat del centre tingui seleccionada l'opció Sí: utilitza característiques web avançades de la llista AJAX i Javascript del seu perfil ja que, en cas contrari, no podran beneficiar-se dels avantatges que suposa l'edició amb les funcions AJAX.Etiquetes

Les etiquetes permeten, per una banda, descriure els interessos dels usuaris del lloc per facilitar la localització de persones amb gustos similars i, per una altra, etiquetar les entrades de les bitàcoles dels usuaris. A més, també és possible visualitzar i editar (si es tenen els permisos adequats) les pàgines d'etiquetes:

 • Des de l'apartat Interessos del Perfil d'usuari/ària cada persona pot definir la llista d'interessos/etiquetes separades per comes. Si l'etiqueta introduïda ja existeix la persona quedarà associada a ella; ara bé, si no existeix, l'etiqueta es donarà d'alta (si l'usuari/ària té el permís de creació d'etiquetes).

Edició de les etiquetes/interessos des del perfil d'usuari/ària

 • Cada usuari/ària pot assignar a les entrades de la seva bitàcola les etiquetes que consideri necessàries (separant-les per comes). De nou, si l'etiqueta introduïda ja existeix, l'entrada s'associarà a ella; ara bé, en cas que no existeixi, es crearà una etiqueta nova. A més, des de les bitàcoles també és possible assignar un altre tipus d'etiquetes anomenades etiquetes oficials (que l'administrador/a pot definir des del camp de text Administració → Aparença → Gestiona etiquetes → Afegeix etiquetes oficials.

Edició de les etiquetes d'una entrada a la bitàcola d'usuari/àriaLa funcionalitat d'etiquetes es pot habilitar/deshabilitar des d'Administració → Seguretat → Normativa del lloc → Habilita la funcionalitat d'etiquetes. És recomanable activar aquest paràmetre per permetre als usuaris beneficiar-se d'aquesta funcionalitat tot i que cal tenir en compte que també és recomanable que l'administrador/a de tant en tant revisi les etiquetes que els usuaris van creant per garantir que no n'hi ha cap d'inapropiada ni repetida (singular/plural…). Habilitar la funcionalitat d'etiquetesPer intentar homogeneïtzar el màxim possible les etiquetes del lloc és interessant desactivar la casella Conserva majúscules i minúscules en les etiquetes que es troba a Administració → Seguretat → Normativa del lloc. Si s'activa, les etiquetes es mostraran tal qual les escriu l'usuari/ària i, per tant, es podran trobar les paraules següents: gUiTaRrA, esport, LECTURA. Per aquest motiu és recomanable desactivar-ho, per aconseguir que totes les etiquetes es mostrin amb la primera lletra en majúscula i la resta en minúscula, com ara: Guitarra, Esport, Lectura. No conservar majúscules i minúscules en les etiquetesLa gestió i seguiment de les etiquetes existents a Moodle es pot fer des de la pàgina d'administració d'etiquetes a la que es pot accedir des d'Administració → Aparença → Gestiona etiquetes. Aquesta pàgina permet consultar la llista d'etiquetes amb informació dels seus creadors, les vegades que s'està utilitzant, quan es va modificar per última vegada així com el número de vegades que ha estat marcada com a inapropiada. A més, des d'aquesta pantalla, els administradors també poden reiniciar les marques de les etiquetes inapropiades o, fins i tot, esborrar-les. Els noms i tipus de les etiquetes (oficials o per defecte) també es poden modificar. Gestió de les etiquetes

Una forma molt efectiva de visualitzar totes les etiquetes del lloc és mitjançant el núvol d'etiquetes que es pot afegir a la primera plana a través del bloc Etiquetes. Una característica d'aquest núvol d'etiquetes és que la mida de cada paraula és proporcional a la quantitat d'elements (interessos, bitàcoles…) que té associada: com més gran és l'etiqueta, més elements té associats. Bloc d'etiquetes