Personalització: capçalera, colors, icones...

Alguns dels temes de Moodle permeten personalitzar determinades zones com ara el logotip de la capçalera. En concret, aquests temes són:

 • standardlogo. Es tracta d'un dels temes estàndard de Moodle. Permet personalitzar la imatge de la capçalera.
 • xtec i xtec2. Són dos temes no-estàndards que han estat dissenyat per l'equip de desenvolupament del projecte Àgora. Es tracta de temes que, a més de personalitzar la imatge de la capçalera, també permeten modificar els estils CSS i, fins i tot, en el cas del tema xtec2, altres aspectes com ara el joc d'icones o la mida de la lletra.

Per tant, per modificar qualsevol de les opcions següents (colors, capçalera, lletra, icones…) el primer que cal fer és accedir al Selector de temes que es troba a Administració → Aparença → Temes i seleccionar el tema XTEC2 (que és el que permet personalitzar més opcions).

Els centres interessats en instal·lar l'aparença XTEC2 poden descarregar el codi font de l'Àgora des de l'apartat SCM -> Descarrega l'última instantània de l'arbre SVN del portal que el projecte té a LaFarga.cat, descomprimir-ho i localitzar el directori que conté el tema, que es troba a src/html/moodle/theme/xtec2. Per últim, s'haurà d'instal·lar seguint les instruccions que estan explicades a l'apartat Temes del lloc de la pràctica anterior.

Els espais Moodle d'Àgora ja incorporen per defecte aquesta aparença XTEC2 i, per tant, no han de fer res per instal·lar-la (només seleccionar-la des del Selector de temes).

Colors

L'aparença XTEC2, tal i com s'ha comentat anteriorment, permet personalitzar fàcilment alguns aspectes de disseny de l'entorn, com ara els colors. Per modificar els colors cal accedir a l'apartat Aparença → Temes → Paràmetres d'estil del menú d'Administració i triar una de les opcions següents:

 • Seleccionar alguna de les combinacions de colors preconfigurades que apareixen a la llista Estils predefinits (Escull de coral, Febre de l'or…).

Llista d'estils predefinits

 • Modificar els colors desitjats pels títols, fons, subtítols, enllaços… mitjançant el selector que apareix en fer clic sobre el quadre de color que hi ha al costat de cada estil.

Modificar els colors

Cal tenir en compte que l'apartat Aparença → Temes → Paràmetres d'estil del menú d'Administració només apareix a les aparences XTEC i XTEC2.

Capçalera

Abans de modificar la capçalera el primer que cal fer és buscar i/o crear la imatge que es vol fer servir. Ara bé, aquesta imatge ha de reunir els requeriments següents:

 • Ha de ser un fitxer en format PNG o JPG i ha de tenir exactament el nom logo.png o logo.jpg.
 • L'alçada d'aquesta imatge no pot superar els 112px i l'amplada recomanada és entre 450px i 900px. En cas que la imatge superi l'alçada anterior (112px) caldrà redimensionar-la (amb alguna de les tècniques explicades a la pràctica anterior) abans de pujar-la ja que sinó la imatge no s'actualitzarà.
 • Als temes xtec i standardlogo la imatge de la capçalera queda alineada a la part esquerra i substitueix el text del nom del lloc; en canvi, l'aparença xtec2, conserva el títol de l'espai Moodle a l'esquerra (que es pot definir als Paràmetres de la primera plana) i alinea la imatge de capçalera a la dreta.

Un cop seleccioneu i prepareu la imatge (tenint en compte les indicacions anterior) teniu dues opcions per modificar la capçalera al vostre espai Moodle:

 • Accedir a l'apartat Aparença → Temes → Paràmetres d'estil del menú d'Administració, marcar l'opció Fes servir la imatge sel·leccionada i fer clic sobre el botó Navega… per buscar la imatge de capçalera al disc dur de l'ordinador i seleccionar-la (opció recomanada).

Modificació de la imatge de capçalera des dels Paràmetres d'estil

 • Pujar un fitxer amb la imatge de la capçalera al directori theme dels Fitxers del lloc de la Primera plana.

Fitxers del lloc de la primera plana al directori theme necessaris per modificar la capçalera al tema XTEC

En el cas del tema standardlogo la imatge s'ha de pujar als Fitxers del lloc de la Primera plana al directori arrel amb el nom logo.gif o logo.jpg. Fitxers del lloc de la primera plana al directori arrel necessaris per modificar la capçalera al tema standardlogo

Lletra

L'aparença XTEC2 permet seleccionar la mida de la lletra per defecte. Per modificar aquesta mida cal accedir a l'apartat Mida de la lletra del menú Administració → Aparença → Temes → Paràmetres d'estil i fer clic al botó que apareix al costat de la mida desitjada. Mida de la lletra

Icones

Una altra de les opcions que permet configurar de forma molt simple l'aparença XTEC2 és el joc d'icones de Moodle. Per defecte, aquesta aparença porta unes icones diferents de les habituals de Moodle però amb un simple clic és possible seleccionar les estàndard. Per fer-ho s'ha d'accedir a l'apartat Icones del menú Administració → Aparença → Temes → Paràmetres d'estil i fer clic sobre el joc d'icones desitjat (a sota de cada nom hi ha una mostra de l'aspecte de les icones seleccionades).

Icones

Aquest menú, que conté enllaços personalitzats, es mostra a la part superior de la pantalla i presenta un aspecte semblant al següent: Aspecte

Hi ha dos paràmetres de configuració que es poden definir:

 • Menú actiu. Permet indicar si la barra de menú superior s'ha de visualitzar (en cas que estigui marcat) o no.
 • Obrir enllaços en una finestra nova. Si es marca aquesta opció, els enllaços als què fan referència tots els elements del menú es visualitzen en una finestra/pestanya nova (segons el navegador).

De la mateixa manera, a la dreta dels elements i sub-elements creats apareixen un seguit d'icones que permeten realitzar les accions següents:

 • Editar. Permet modificar tant el títol com el URL.
 • Eliminar. En fer clic, el sistema demana confirmació abans d'esborrar l'element seleccionat.
 • Afegir sub-element. Aquesta opció només està disponible als elements del nivell superior.
 • Desplaçar amunt/avall. Permet modificar la posició de l'element o el sub-element dins el conjunt. Només apareix quan hi ha dos o més elements. Cal tenir en compte, però, que no és possible canviar l'element superior d'un subelement.

Per tal de que els canvis s'apliquin correctament cal prémer el botó Desa els canvis.

En aquest vídeo podeu veure com crear els menús i submenús.

Recordeu que l'apartat Aparença → Temes → Paràmetres d'estil del menú d'Administració només apareix als llocs on s'han instal·lat correctament les aparences XTEC i/o XTEC2 i sempre i quan alguna d'aquestes aparences estigui seleccionada com a actual.