Configuració del servidor

Moodle és altament configurable i, per aquest motiu, es pot personalitzar gairebé tot (tal i com s'anirà veient durant el curs). Ara bé, tot i que aquests paràmetres es poden revisar en qualsevol moment és important configurar alguns d'aquests paràmetres des del primer moment per tal d'evitar possibles incidències i optimitzar el seu funcionament.

Cal tenir en compte que en el cas dels espais Moodle d'Àgora s'han pre-configurat i/o amagat alguns d'aquests paràmetres per tal de facilitar la seva gestió:

 • Els apartats Xarxa, Informes i Miscel·lània no es mostren al bloc d'Administració del lloc d'Àgora ja que l'activació de les funcionalitats que incorporen pot afectar al rendiment.
 • El valor d'alguns paràmetres està prefixat per tal de facilitar als centres la gestió i optimitzar el funcionament del servidor. Els paràmetres preconfigurats s'identifiquen fàcilment perquè contenen el text Definit en config.php i, a més, si es treballa amb alguna de les aparences de la XTEC, apareixen sobre un fons groc.

Exemple de paràmetre predefinit a l'Àgora

Documentació de Moodle

Moodle disposa d'una documentació traduïda a molts idiomes que és coneguda amb el nom de Moodle Docs o Documentació de Moodle. Per defecte, els administradors i professors tenen un enllaç Documentació de Moodle per a aquesta pàgina al final de totes les pàgines de Moodle que conté un accés directe i contextualitzat amb informació relativa a la pàgina actual. Enllaç a la Documentació de Moodle per a aquesta pàgina

Tot i que en molts casos aquesta documentació només està en anglès, mica en mica i gràcies a la col·laboració desinteressada de milers d'usuaris de Moodle (com vosaltres!) el nombre de pàgines traduïdes al català va creixent. Per aquest motiu, si teniu temps i ganes, esteu convidats a col·laborar amb la comunitat per ampliar i millorar la documentació de Moodle en català que, com està en format wiki, només heu de registrar-vos per poder-la editar.Si habiliteu el paràmetre Administració → Aparença → Documentació de Moodle → Obre en una finestra nova (opció recomanada) la documentació de Moodle s'obrirà en una finestra emergent i els usuaris podran tornar fàcilment a la pàgina inicial. Activació del paràmetre obre en una finestra nova

Cercador del paràmetres

Moodle incorpora un cercador a la part inferior del bloc d'Administració, especialment útil al començament, que facilita la localització dels paràmetres (que com haureu pogut comprovar, no són pocs!). Cercador dels paràmetres d'administració

Servidor de correu

A Moodle l'enviament de correu s'utilitza, per exemple, per confirmar els usuaris nous que es registren a la web manualment i per rebre els avisos, com ara els missatges privats o les notificacions dels fòrums als quals s'estigui subscrit/a, entre d'altres. Ara bé, per poder rebre aquests correus cal tenir configurat el servidor de correu SMTP que serà l'encarregat d'enviar aquests missatges.

Per configurar el servidor SMTP cal accedir a l'espai Moodle com a usuari/ària administrador/a, fer clic sobre l'apartat ServidorCorreu que hi ha al bloc d'Administració del lloc i emplenar el formulari amb les dades següents (apareixen només els camps que s'han de modificar):

Configuració del servidor SMTP

 • Servidors SMTP. Servidor de correu de sortida necessari per poder enviar els missatges.

Els centres que utilitzen l'Àgora que han de fer servir el servidor smtp.gmail.com:465.

 • Nom d'usuari SMTP. Nom d'usuari/ària SMTP per poder enviar els correus (si el servidor especificat a l'apartat anterior ho requereix).

En el cas d'Àgora a aquest camp és recomanable utilitzar el nom d'usuari/ària XTEC (el que comença per una lletra i va seguit de set números) del centre amb @xtec.cat!!!).

 • Contrasenya SMTP. Contrasenya del nom d'usuari/ària especificat al camp anterior.
 • Hora per a enviar el correu en format resum. Indica l'hora a la que es processen els missatges pendents d'enviament. A més, per garantir que s'enviaran correctament tots els correus amb els resums és recomanable que es faci per la nit, sent la 1 de la matinada una bona hora.

En el cas dels centres que facin servir Àgora, si una vegada configurat el servidor de correu s'observa que l'enviament de missatges encara no funciona, cal contactar amb el SAU per tal que l'equip tècnic el pugui donar d'alta a la llista de centres que poden enviar correus.

A més dels paràmetres anteriors, relacionats amb el correu, també hi ha d'altres que l'administrador/a de l'espai ha de tenir en compte:

 • Límit de sessió de SMTP. És recomanable indicar un número més alt que 1 per tal d'optimitzar l'enviament de correus i aconseguir un millor funcionament.

Els centres que no estiguin a l'Àgora és recomanable que editin aquest paràmetre i posin, per exemple, 20 que és el valor que té prefixat Àgora.

 • Nom de suport. És el nom que veurà el destinatari/ària als correus electrònics que s'enviïn des d'aquest espai Moodle. És recomanable definir un nom de l'estil "Administrador/a del Centre" per tal que els usuaris puguin identificar fàcilment l'origen dels missatges que rebin.
 • Correu de suport. És l'adreça de correu que es mostra als usuaris quan necessiten ajuda (com ara per la validació dels comptes d'usuari/ària nous). És recomanable utilitzar una adreça de correu que pugui consultar algun/a dels administradors de l'espai per tal de gestionar i processar les possibles incidències.
 • Pàgina de suport. En cas que el centre tingui una pàgina d'ajuda pot indicar-la en aquest camp. Si es deixa en blanc el sistema no mostrarà cap enllaç a l'ajuda genèrica.

Canals RSS

Els canals RSS permeten la sindicació de continguts, és a dir, s'utilitzen per publicar continguts actualitzats freqüentment, com ara notícies o blocs i, per tant, permeten compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. Per aquest motiu, en alguns casos, com ara pel fòrum de notícies de la portada principal (en cas que l'espai Moodle en disposi d'un), és recomanable habilitar els canals RSS per facilitar als participants el seguiment de les novetats.

Ara bé, abans d'activar els canals RSS a les activitats que ho permeten (com ara els fòrums) el primer que cal fer és accedir a l'apartat ServidorRSS del bloc d'Administració del lloc i marcar la casella Habilita canals RSS.

Habilitar canals RSS

Un cop fet això, caldrà activar també aquesta opció a les activitats en que es vulgui permetre la sindicació per RSS.

Així, si es volen activar els canals RSS de les activitats de tipus fòrum perquè, per exemple, a la pàgina principal hi ha un fòrum de notícies heu de seguir els passos següents:

 1. Accediu a l'apartat Administració → Mòduls → Activitats → Fòrum.
 2. Cerqueu el paràmetre Habilita canals RSS, seleccioneu de la llista i deseu els canvis. Habilitar canals RSS pels fòrums
 3. Editeu el fòrum al que voleu activar-li el canal RSS (que pot estar tant a la pàgina principal com a dins d'un curs) i modifiqueu els paràmetres que apareixen a la caixa RSS per adaptar-los a les vostres necessitats. Paràmetres RSS dins de l'edició d'un fòrum

Per activar els canals RSS d'altres tipus d'activitats (com ara les bases de dades) el procediment a seguir és molt similar a l'anterior.

Neteja

Un dels aspectes que normalment es descuiden més de qualsevol portal web és la neteja d'usuaris i dades i, per tant, el més habitual és no fer-la mai i, per tant, guardar més dades del compte. Per millorar aquest aspecte Moodle ofereix una sèrie de paràmetres per definir cada quant s'han de netejar les dades d'alguna de les taules (principalment les d'usuaris, registre d'activitats i qualificacions) per mantenir l'espai el més actualitzat possible i evitar que la base de dades ocupi més del compte:

 • Cancel·la la inscripció de l'usuari en un curs després de. Permet definir el temps que qualsevol usuari/ària pot estar sense accedir a un curs sense que es cancel·li la seva inscripció. Passat el temps indicat a aquest desplegable, si algun/a usuari/ària no accedeix al curs en qüestió aquest serà esborrat només del curs (és a dir, l'accés al lloc Moodle i a la resta de cursos es mantindrà). Per aquest motiu, i donat que els cursos escolars tenen una durada anual, és recomanable ampliar el valor d'aquest camp fins 365 dies.

És recomanable no cancel·lar la inscripció de l'usuari en un curs fins que no hagin passat 365 dies

 • Manté els registres i Durada de l'històric de qualificacions. En aquests dos casos també és recomanable definir 365 dies (per no guardar més informació de la necessària i agilitzar d'aquesta forma la càrrega dels cursos). Com més grans siguin aquests valors més dades es guardaran (tant dels registres de Moodle com de les qualificacions) i, per tant, més ineficient serà la càrrega de determinades pàgines (com ara la consulta de les qualificacions o dels informes).
 • Suprimeix els usuaris no confirmats després de i Suprimeix els comptes incomplets després de són dos paràmetres que permeten l'esborrament automàtic dels comptes d'usuaris incomplets o sense confirmar i, per tant, es poden deixar amb el valor per defecte (7 dies).
 • Inhabilita l'històric de qualificacions. És altament recomanable deixar activat aquest paràmetre per agilitzar el sistema i disminuir l'espai de base de dades.

Inhabilitar l'històric de qualificacions