Mòduls: activitats, blocs i filtres

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per:

 • Recursos (pàgines web,documents…) i activitats (fòrums, tasques, wikis…) a la part central
 • Blocs als laterals

A part, també hi ha una sèrie de filtres que permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint, més complexos. Per exemple, els enllaços a arxius mp3 es poden convertir en controls Flash incrustats a la pàgina web que permeten aturar, rebobinar o modificar el volum de l'àudio.

A més dels mòduls que venen instal·lats per defecte a qualsevol espai Moodle, també és possible trobar moltes més activitats, blocs i filtres a la pàgina de Mòduls i connectors de Moodle. Es tracta de funcionalitats que s'han d'instal·lar, tot i que no és recomanable saturar el sistema amb masses mòduls no estàndards per tal d'evitar possibles problemes amb les actualitzacions de Moodle.

A la pàgina Mòduls no estàndard de la documentació de Moodle hi ha informació actualitzada dels passos que s'han de seguir per descarregar i instal·lar un mòdul/filtre a Moodle.

Cal tenir en compte que els centres que estan donats d'alta a l'Àgora no poden instal·lar activitats, blocs ni filtres. Ara bé, poden enviar les seves peticions al fòrum de dubtes i suggeriments del projectes que seran estudiades per analitzar la viabilitat d'incorporar el mòdul sol·licitat.

A les Preguntes freqüents del portal Àgora hi ha una, que porta per títol Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora?, que conté la llista de les activitats, blocs i filtres instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com el número de versió i una breu explicació.

Activitats

La pàgina d'administració de les activitats permet a l'administrador/a gestionar els mòduls d'activitat del lloc Moodle. Això inclou tant els mòduls estàndard com els mòduls no-estàndards que han estat afegits per l'administrador/a del lloc. Des de l'apartat MòdulsActivitatsGestió d'activitats del bloc d'Administració del lloc es pot consultar la informació següent: Gestió d'activitats

 • Activitats. Mostra el nombre d'activitats de cada mòdul que hi ha al lloc Moodle. Si es fa clic sobre el número es pot consultar la llista de cursos que contenen aquesta activitat.
 • Mostra/Oculta. Permet amagar o fer aparèixer els mòduls seleccionats. En cas que un mòdul s'oculti no apareixerà ni al menú desplegable Afegeix una activitat ni tampoc als temes/seccions dels cursos. A més, per diverses raons, alguns mòduls s'amaguen per defecte, com ara el mòdul Diari que s'inclou a Moodle per raons històriques i que, per aquest motiu, no és recomanable utilitzar per tal d'evitar possibles problemes de compatibilitat quan s'hagi de fer l'actualització a la propera versió de Moodle.
 • Suprimeix. Permet esborrar els mòduls. Ara bé, cal tenir en compte que per eliminar completament un mòdul, a més d'esborrar-ho des d'aquesta pantalla mitjançant el botó Suprimeix, també serà necessari esborrar la carpeta del mòdul que es troba al directori mod. En cas contrari, Moodle tornarà a instal·lar-ho la propera vegada que s'accedeixi a l'administració del lloc i es faci clic sobre el botó Notificacions.

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels mòduls del sistema (ni els estàndards ni els no-estàndards). Per tant, si no volen utilitzar alguna de les activitats instal·lades als espais Àgora el que han de fer és amagar-les amb l'opció Mostra/oculta anterior.

 • Paràmetres. Alguns dels mòduls permeten una configuració addicional que és accessible des d'aquest enllaç.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, és possible instal·lar una gran varietat de mòduls desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, cal tenir en compte que aquests mòduls poden tenir problemes de qualitat, fins i tot, poden no funcionar correctament (especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle). Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

Blocs

L'apartat MòdulsBlocsGestió de blocs permet als administradors gestionar els blocs instal.lats i les seves configuracions:

 • Instàncies. Nombre de vegades que s'utilitza cada bloc. En fer clic en un d'aquests nombres s'obre una llista amb els cursos que contenen aquest bloc.
 • Oculta/Mostra. Aquesta columna permet amagar els blocs seleccionats de forma que no apareguin al menú desplegable Afegeix un bloc i, per tant, no es puguin utilitzar a cap curs. Per ocultar un bloc cal fer clic a la icona de l'ull perquè canviï a un ull tancat. Cal revisar la llista de blocs visibles i deixar només els que s'hagin d'utilitzar. Així, per exemple, és recomanable tenir amagats els blocs següents:
  • Cerca global i Servidors de Xarxa perquè són opcions que estan desactivades a l'Àgora.
  • Tutelats, a menys que s'hagi definit un rol de mentor/a
  • Activitat recent, Esdeveniments pròxims i Últimes notícies perquè poden incrementar molt el temps de càrrega de les pàgines que els contenen.
 • Múltiple. Alguns blocs, com el bloc HTML, es poden utilitzar més d'una vegada en una mateixa pàgina del curs. Fent clic sobre aquesta columna és possible decidir si permetre o no això.
 • Suprimeix. Permet esborrar els blocs. Ara bé, cal tenir en compte que per eliminar completament un bloc, a més d'esborrar-ho des d'aquesta pantalla mitjançant el botó Suprimeix, també serà necessari esborrar la carpeta del bloc que es troba al directori block. En cas contrari, Moodle tornarà a instal·lar-ho la propera vegada que s'accedeixi a l'administració del lloc i es faci clic sobre el botó Notificacions.

Els centres d'Àgora no poden esborrar cap dels blocs del sistema. Per tant, si no volen utilitzar algun dels blocs instal·lats s'han d'amagar amb l'opció Oculta/Mostra.

 • Paràmetres. Alguns dels blocs permeten una configuració addicional que és accessible des d'aquest enllaç.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, Moodle permet instal·lar una gran varietat de blocs desenvolupats per contribuïdors. Ara bé, una vegada més, cal tenir en compte que aquests blocs poden ocasionar problemes, especialment quan s'actualitzen les versions de Moodle. Per aquest motiu, cal fer proves abans d'usar-los i estar preparats per desinstal·lar-los si es detecta algun problema d'incompatibilitat.

Blocs fixos

Des de la versió 1.8 de Moodle és possible incorporar blocs fixos que es mostraran a tots els cursos i/o a totes les pàgines de "El meu Moodle".

Per afegir un bloc fix dins d'un curs cal seguir els passos següents:

 1. Accedir a Administració del llocMòdulsBlocsBlocs fixos.
 2. Seleccionar l'opció Pàgina de curs de la llista desplegable Tipus de pàgina a configurar.
 3. Afegir mitjançant la llista desplegable Afegeix que apareix al bloc Blocs aquells elements que han d'aparèixer a tots els cursos i situar-los al lloc corresponent.

Blocs fixos

Cal tenir en compte que els blocs fixos sempre apareixeran a tots els cursos ja que no és possible eliminar-los de forma individual a qualsevol dels cursos de l'espai Moodle (ni tan sols amb un usuari/ària administrador/a).

Filtres

Els filtres permeten la transformació automàtica del text introduït en resultats, sovint més complexos. Per exemple, els títols dels recursos es poden convertir automàticament en enllaços i contingut en format Tex es pot mostrar com una imatge. Les possibilitats dels filtres són pràcticament il·limitades ja que, a més dels filtres que venen amb la distribució estàndard de Moodle hi ha un gran nombre de filtres especialitzats que han estat contribuïts per la comunitat i que es poden trobar a la base de dades de Mòduls i connectors de Moodle.org.

Paràmetres dels filtres

Per activar un filtre cal:

 • Accedir a Administració del llocMòdulsFiltres.

Paràmetres dels filtres

 • Fer clic sobre la icona de visibilitat Icona ull per habilitar/deshabilitar el filtre.
 • Utilitzar les fletxes Icones fletxes per a organitzar l'ordre en que s'aplicaran els filtres.

Alguns filtres tenen aspectes de configuració particulars que són accessibles des de la columna Paràmetres.

Paràmetres comuns

 • Durada de la memòria cau de text. En llocs extensos o que utilitzen filtres de text aquesta opció realment pot accelerar la càrrega de les pàgines. El resultat dels texts processats es retindran durant el temps especificat aquí. Si el temps que s'especifica és petit, el procés serà més lent; ara bé, si és molt gran, els texts trigaran molt en refrescar-se (com ara els enllaços nou). Per tant, és important trobar un punt d'equilibri.
 • Filtra fitxers penjats. Permet que els arxius pujats en format HTML i text puguin ser processats pels filtres del sistema, creant els hipervincles corresponents. Tot i que es pot triar filtrar només HTML, tots o cap es recomana deixar marcada aquesta última opció.
 • El filtre processa una coincidència per pàgina. Permet crear hipervincles a qualsevol glossari, activitat o recurs. Si està activada, els filtres d'enllaç automàtic només generaran un enllaç únic al primer text coincident que es trobi a la pàgina completa, ignorant la resta.
 • El filtre processa una coincidència per text. Si es marca aquesta opció els filtres d'enllaç automàtic només generaran un enllaç únic al primer text coincident que trobi a cada element de text (per exemple, recurs, bloc) de la pàgina, ignorant la resta. Aquest paràmetre s'ignorarà si està activat el paràmetre El filtre processa una coincidència per pàgina.
 • Filtra totes les cadenes. Aquesta opció només resulta útil si està activat el filtre multi-idioma; en cas contrari, cal deixar-lo desmarcat ja que ocasiona una sobrecàrrega al lloc.

Recordeu que a l'Àgora no es poden instal·lar ni filtres, ni blocs ni mòduls i que a la pregunta freqüent Quins són els mòduls i filtres actius a l'Àgora? trobareu una llista amb les activitats, blocs i filtres que estan instal·lats als espais Moodle d'Àgora així com la versió i una breu descripció de l'ús que se'n pot fer.