Primera plana

Els espais Moodle comparteixen una estructura similar basada en blocs amb continguts diferents. Aquests blocs es poden afegir/eliminar/moure de forma que és possible adaptar l'aparença de la pàgina principal a les necessitats i gustos de cada centre. En essència, però, a la primera plana o portal d'un lloc Moodle es poden distingir:

 • Blocs centrals. Poden presentar una llista de cursos, missatges d'un fòrum de notícies i/o, fins i tot, un apartat amb informacions, recursos i activitats.
 • Blocs laterals. Mostren diverses, com ara la descripció del lloc, un calendari, la llista dels usuaris connectats, la sindicació de notícies…

A més, la capçalera es pot personalitzar amb una imatge pròpia com es veurà més endavant.

Primera plana

Configuració dels paràmetres de la primera plana

Per a configurar la pàgina principal heu de seguir els passos següents:

 1. Accediu a l'espai Moodle del vostre centre amb un compte d'usuari/ària amb permisos d'administrador/a.
 2. Aneu al bloc Administració del lloc (per defecte situat a la esquerra) i feu clic a l'opció Primera plana → Paràmetres de la primera plana.Paràmetres de la primera plana
 3. Reviseu els paràmetres de configuració i adapteu-los a les característiques/necessitats del vostre centre. En concret, els més destacats són:
  • Nom complet del lloc. Conté el nom del centre que apareix a la part superior de cada pàgina per sobre de la barra de navegació. Per defecte aquest camp ja contindrà el nom del vostre centre (com ara Escola El brot o Institut Castellet)
  • Nom curt del lloc. És el text que apareix al principi de la barra de navegació com un vincle a la pàgina principal del lloc. És recomanable deixar el nom propi del centre (per exemple, escola-elbrot o inscastellet).Nom curt del lloc
  • Descripció per a la pàgina inicial. Aquest text, que pot contenir informació d'interès sobre el centre, com ara les dades de contacte, es mostra mitjançant el bloc de Descripció del curs/lloc de la primera pàgina. Bloc de descripció del curs/lloc
  • Llista d'elements. La part central de la portada pot mostrar qualsevol combinació d'entre les següents: notícies, llista de cursos, llista de categories, llista combinada de categories i cursos o cap. L'ordre en que es apareguin aquestes opcions a la llista marcarà l'ordre en que es mostraran a la pàgina central. Així, a la llista Primera plana s'ha de definir el contingut de la part central per les persones que encara no han accedit al lloc Moodle i Elements de la primera plana si l'usuari ha entrat contindrà la llista d'opcions que han d'aparèixer un cop l'usuari/ària s'hagi identificat.Llista d'elements
  • Inclou una secció de tema. Afegeix una secció a la part central-superior de la pàgina principal. Quan l'edició està activada, els recursos i/o activitats es poden afegir a la secció de tema fent servir els menús desplegables, de la mateixa manera que a la pàgina del curs. Edició de la secció de tema de la pàgina principal

En acabar d'editar els paràmetres anteriors és important fer clic sobre el botó Desa els canvis que hi ha al final de la pàgina.

Per configurar l'espai Moodle de forma que només els usuaris registrats puguin accedir a la primera plana s'ha d'activar la casella Obliga a entrar els usuaris que es troba a Administració del llocSeguretatNormativa del lloc. D'aquesta forma, la pàgina que sempre es carregarà per defecte en accedir a aquest espai serà la d'autenticació i, per tant, el contingut de la primera plana d'aquest lloc serà només accessible per les persones que disposin d'un nom d'usuari/ària i contrasenya.

Blocs de la primera plana

A la primera plana es poden afegir gairebé els mateixos blocs que a un curs. La llista de blocs disponibles que s'utilitzen habitualment a la primera plana és:

 • Administració del lloc. Conté l'accés a totes les opcions de configuració de l'espai Moodle.
 • Descripció del curs/lloc. Mostra el contingut definit a la Descripció per a la pàgina inicial dels Paràmetres de la primera plana.
 • Calendari. Mostra els esdeveniments següents:
  • Global. Esdeveniment visible per tots els cursos. Només el pot crear l'administrador/a.
  • Curs. Esdeveniment visible només pels membres del curs. El pot crear el professorat.
  • Grup. Esdeveniment visible només pels membres del grup. El pot crear el professorat.
  • Usuari/ària. Esdeveniment personal. El pot crear tant el professorat com l'alumnat i només és visible per l'usuari/ària que el dóna d'alta.

Bloc de calendari

 • Canals RSS remots. Permet sindicar canals de notícies de llocs web externs i mostrar-los dins de Moodle. D'aquesta forma, com la informació d'aquests llocs web externs va canviant amb el temps, el contingut del bloc s'actualitza automàticament.

Cal tenir en compte que, tot i que els canals RSS són un recurs excel·lent per afegir informació que s'actualitza constantment de forma automàtica, poden arribar a fer que el temps total de càrrega de la pàgina principal sigui més lent (a causa de la consulta a aquestes webs externes). En cas que es detecti algun problema en la velocitat de càrrega de la pàgina principal és recomanable desactivar els canals RSS.

 • Cursos. Els usuaris administradors veuen en aquest bloc una llista amb les categories definides al lloc i, per tant, facilita l'accés als cursos de la categoria seleccionada. En canvi, per a la resta d'usuaris aquest bloc mostra els cursos als quals estan inscrits.

Bloc de categories dels cursos o Els meus cursos (segons el perfil d'usuari/ària)

 • Cerca fòrum. Facilita la localització d'una paraula o frase en els fòrums de la pàgina principal. És recomanable afegir-ho en cas que la pàgina principal contingui un fòrum (per exemple el de notícies) per facilitar la localització de la informació.
 • HTML. Permet crear blocs amb qualsevol contingut HTML, com ara enllaços d'interès, imatges, vídeos…

Els blocs HTML es poden utilitzar per incorporar informació d'interès, com ara publicitat dels actes organitzats pel centre, llista d'enllaços d'interès… Ara bé, cal tenir en compte que no és recomanable abusar d'aquest tipus de recursos ni afegir massa continguts externs (com ara vídeos o imatges incrustades) perquè, de nou, el temps de càrrega de la pàgina inicial es veurà afectat.

 • Missatges. És un enllaç directe a la missatgeria interna de Moodle. Donat que es tracta d'un sistema força més precari que el correu electrònic és recomanable evitar-ho i motivar tant a l'alumnat com al professorat a utilitzar eines més col·laboratives com ara els fòrums.

Bloc de missatges

 • Usuaris en línia. Mostra la llista de persones que es troben en un moment donat connectats a l'espai Moodle.

Aquest bloc carrega força la pàgina inicial i, per tant, és recomanable utilitzar-ho únicament dins dels cursos i sempre i quan sigui totalment indispensable.Per afegir un bloc a la pàgina principal cal que:

 1. Activeu l'edició (fent clic sobre el botó Activa edició que trobareu a la part superior dreta de la pantalla). Activa edició
 2. Feu clic sobre la llista Afegeix que apareix al darrer bloc de la dreta. Blocs de la primera plana
 3. Seleccioneu el bloc que voleu afegir.
 4. En alguns blocs, com ara l'HTML o el de Canals RSS remots, caldrà, a més, que els editeu per configurar-los.A més dels blocs anteriors també hi ha d'altres que, si es considera necessari, es poden incloure a la pàgina principal:

 • Activitat recent. Mostra en una llista breu els esdeveniments que hi ha hagut des de l'últim accés al curs, incloent els missatges nous i els usuaris nous.
 • Activitats. Permet la navegació entre els tipus d'activitats diferents disponibles a la pàgina principal.
 • Cerca global. Permet als usuaris cercar una paraula a totes les activitats.
 • Dreceres d'administració. Permet als administradors desar als favorits les opcions d'administració consultades amb més freqüència per simplificar l'accés.
 • Entrada aleatòria del glossari. Mostra cada vegada que s'accedeix a la pàgina principal, una entrada diferent del glossari escollit.
 • Esdeveniments pròxims. Mostra els esdeveniments futurs en una llista resumida. El nombre de dies d'antelació es pot determinat mitjançant un dels paràmetres de configuració que hi ha a Administració del lloc → Aparença → Calendari.
 • Etiquetes. Mostra el núvol d'etiquetes del lloc amb mides diferents de forma que, com més gran sigui l'etiqueta, més elements tindrà associada.
 • Etiquetes de bitàcoles. Mostra la llista de bitàcoles on la mida de la font indica visualment l'ús que té cada bloc. D'aquesta forma, les bitàcoles més utilitzades apareixen en una mica de font més gran.
 • Loan calculator. Facilita a l'alumnat el càlcul dels interessos.
 • Menú de bitàcola. Conté enllaços a funcionalitats relacionades amb les bitàcoles o blocs. En concret, facilita l'accés per afegir una entrada nova, veure les entrades, editar les preferències de la bitàcola, veure les entrades del lloc i afegir/eliminar etiquetes.
 • Menú principal. Permet als administradors del lloc afegir recursos i activitats per a la pagina principal del lloc.
 • Persones. Mostra la llista de participants dels curs. Només els administradors poden veure aquest bloc a la primera pàgina d'un lloc Moodle.
 • Servidors en xarxa. Mostra la llista d'espais Moodle i/o Mahara que estan connectats a aquest entorn.
 • Tutelats. Proporciona al mentor/a un accés directe a la pàgina de perfil dels seus tutelats.
 • Últimes notícies. Mostra els darrers enviaments realitzats al Fòrum de notícies.

Sempre que es pugui és recomanable evitar utilitzar els blocs d'activitat recent i esdeveniments pròxims ja que sobrecarreguen el servidor i, en la majoria de casos, no proporcionen informació gaire rellevant.