Guia

Presentació

Es tracta d'un curs que dóna per fet que el centre ja disposa d'un espai Moodle, ja sigui a Àgora, un servidor extern contractat o bé un servidor propi al centre. Això vol dir que no s'explicarà com instal·lar-ho/actualitzar-ho ni com afegir mòduls, filtres, temes, idiomes nous.

Aquesta proposta es basa en les tasques que es fan durant el curs i que es repeteixen any rere any.

Per tant, la divisió dels mòduls, enlloc de fer-la girar al voltant de les funcionalitats de Moodle, està pensada en funció de les tasques, en ordre cronològic, que s'han de fer a cada centre educatiu durant el curs escolar per posar en marxa i utilitzar l'espai Moodle. D'aquesta forma, a més de veure les funcionalitats de Moodle es poden donar recomanacions/consells de bones pràctiques a fer en cadascun dels moments del curs escolars.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Configurar i administrar l'espai Moodle del centre docent.
  • Personalitzar l'aparença.
  • Conèixer estratègies per facilitar la gestió dels usuaris i cursos.
  • Adquirir algunes habilitats per facilitar el manteniment anual.

Continguts

Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Configuració inicial de l'espai Moodle
  • Mòdul 2: Personalització del lloc
  • Mòdul 3: Gestió de cursos
  • Mòdul 4: Gestió del professorat
  • Mòdul 5: Gestió de l'alumnat
  • Mòdul 6: Manteniment i tancament del curs

Aquests mòduls estan formats per un conjunt de pràctiques comentades pas a pas, a les quals s'hi intercalen explicacions teòriques. Convé realitzar-les en l'ordre que es proposa, ja que sovint en una pràctica s'aprofiten materials/coneixements adquirits en les anteriors.

Esquema dels mòduls

Coneixements previs

És necessari tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, així com la navegació per Internet i el processador de textos.

A més, aquest curs és complementari al curs D204 - Ús i dinamització de Moodle i, tot i que no és indispensable haver-ho fet, sí que és recomanable tenir uns coneixements mínims sobre el funcionament de Moodle com a entorn d'aprenentatge virtual.

Requeriments tècnics

Quan es treballa amb Moodle és recomanable utilitzar el Mozilla Firefox ja que la visualització dels elements està optimitzada per aquest navegador web.

Fonts documentals