Els rols

Un rol és un estatus d’un/a usuari/ària en un context particular. Ser professor/a, estudiant, moderador/a d’un fòrum o visitant són exemples de rols. Els rols es defineixen per al lloc, i ho ha de fer la persona administradora. Per exemple, es pot definir un rol "Famílies" per al lloc Moodle del centre i especificar quines accions poden realitzar en un curs i quines no.

A més, des dels cursos, i amb els permisos corresponents, es poden definir excepcions als rols, fins i tot per a recursos i activitats individuals.

La gestió de rols és complexa per l'enorme quantitat de possibilitats que ofereix però també permet un grau de personalització important del lloc.

No entrarem aquí a la descripció de com es gestionen els rols des de l'administració del lloc Moodle però veurem alguns exemples de personalització de permisos des del vostre curs. A la documentació de Moodle teniu més informació sobre els rols.

En editar un recurs o una activitat apareixen tres pestanyes:

 • Paràmetres: per editar els paràmetres del recurs i/o l'activitat (nom, descripció,…)
 • Rols assignats localment: permet assignar un rol específic per a aquest recurs concret a un/a usuari/ària particular. Per exemple, podríeu permetre que una persona amb perfil de professorat no editor pogués editar un recurs concret, però no la resta.
 • Excepcions als permisos: en aquest cas podeu ampliar o restringir els permisos d'un rol particular per a un recurs o una activitat concreta. Per exemple, podríeu evitar que el rol visitant pogués visualitzar un recurs particular.

Les tres pestanyes d'edició d'un recurs i/o activitat.

Desenvolupament de la pràctica

Excepcions als rols

En aquesta pràctica assignareu excepcions als rols a un qüestionari prèviament creat.

 1. Actualitzeu l'activitat i premeu la pestanya Excepcions als permisos.
 2. Trieu l'opció del rol Estudiant
 3. Concediu el permís Veure informes del qüestionari i comproveu que les persones amb perfil estudiant poden accedir als intents realitzats per la resta d'estudiants.

Amb el permís "Veure informes del qüestionari" concedit, l'estudiant pot veure el resultat de companys i companyes.

Exploreu altres excepcions als permisos:

 • D'altres recursos i activitats (pàgines web, tasques,…)
 • D'altres rols (professorat no editor, visitants,…)

Per defecte les persones visitants no poden respondre ni previsualitzar els qüestionaris, tan sols la seva descripció. Si voleu permeteu que les persones amb el rol visitant puguin veure el qüestionari heu de permetre una excepció als rols d'aquest grup a Visualització prèvia de qüestionaris (mod/quiz:preview). Les persones visitants no poden mai respondre els qüestionaris.

En alguns casos, canviar aquests paràmetres pot tenir riscos associats i el sistema avisa amb icones diverses, per exemple . Si deixeu el cursor sobre la icona podreu llegir els riscos associats.

Assignació local de rols

Per fer aquesta pràctica necessiteu haver convidat al vostre curs un/a professor/a amb rol de professorat no editor. Aquest rol habilita per defecte per revisar tasques i respondre qüestionaris, però no permet activar l'edició i, per tant, no permet editar recursos ni activitats.

 1. Editeu un recurs, per exemple una pàgina web que hàgiu elaborat prèviament.
 2. A la pestanya Rols assignats localment trieu Professor/a editor/a.
 3. Seleccioneu una/a professor/a del vostre curs que no tingui permisos d'edició i inclogueu-lo.
 4. Comproveu que el seu nom apareix al llistat d'usuaris/àries que tenen el rol Professor/a editor/a.
 5. Comproveu que aquest/a professor/a pot editar aquest recurs però no la resta: en clicar sobre el recurs podrà veure el botó "Actualitza", que no li apareixerà a la resta de recursos:

El botó "Actualitza" només apareix al professorat editor.

Exploreu altres assignacions locals de rols:

 • D'altres recursos i activitats (pàgines web, tasques,…)
 • D'altres rols (professorat no editor, visitants,…)