Mòdul 8

Objectius

El professorat, a més de les seves responsabilitats docents, té una sèrie de feines relacionades amb la gestió de l'alumnat i dels cursos. A vegades ocasionen força feina i representen una càrrega extra per al professorat, que sovint veu com la seva tasca pedagògica resta minvada davant l'administrativa.

Moodle, que va ser pensat per professorat per al professorat, és desenvolupat per persones d'arreu del món i és utilitzat, fonamentalment, per professorat. Per això reconeix aquesta vessant àrdua del treball dels ensenyants i facilita les tasques de gestió acadèmica.

Feines com la planificació de la feina i la reedició de cursos, la recollida de dades de l'alumnat (qualificacions i informes d'activitat) o la còpia d'un curs són molt senzilles amb Moodle.

Per això, els objectius d'aquest vuitè mòdul són:

  • Conèixer quines eines ofereix Moodle al professorat per a la gestió acadèmica.
  • Adquirir les habilitats bàsiques en l'ús d'aquestes eines.

Continguts