La gestió de les qualificacions

Moodle recull una enorme quantitat d'informació i de dades sobre l'activitat dels estudiants en un curs. Aquesta informació, per poder ser aprofitada a l'hora de fer l'avaluació del curs i dels estudiants, cal que sigui accessible i fàcilment interpretable. D'això precisament s'encarreguen els diferents tipus d'informe que elabora Moodle.

Veureu que es poden obtenir informes de curs, amb tots els participants, informes de grup, si és que l'elevat nombre d'estudiants així ho aconsella, i també informes individuals, de cada estudiant. En aquests informes hi poden aparèixer les dades que hagi decidit el professorat i en l'ordre que prefereixi.

A més, Moodle permet importar i exportar les qualificacions en diferents formats de fitxer per poder ser analitzades amb més detall i, si convé, representar gràficament els resultats obtinguts o processar-los edició rera edició del curs i així tenir un registre històric de la marxa d'un curs.

Desenvolupament de la pràctica

Visualització d'informes

Informe de conjunt

És un informe on es recullen totes les qualificacions d'un usuari en els diferents cursos on està inscrit. Molt útil perquè el professorat faci una avaluació global de la marxa dels seus estudiants.

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre Informe de conjunt:

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 3. L'Informe de conjunt presenta a l'usuari, sigui professorat o estudiant, la informació de les seves pròpies qualificacions a tots els cursos on es troba inscrit. Per exemple, un estudiant pot veure quelcom semblant a això:

  I quan fa clic sobre el nom d'un dels cursos veu l'informe amb el detall de les seves qualificacions en aquell curs concret:

Informe d'usuari

És un informe de les qualificacions d'un estudiant concret en aquell curs.

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre el desplegable Trieu una acció a l'opció Usuari:
 3. Quan el professorat tria l'opció Usuari obté la possibilitat de tenir els informes individuals de tots els estudiants d'aquell curs, bé un sota l'altre (si es tria l'opció Tots els usuaris del desplegable Selecciona tots els usuaris o un usuari de la part superior dreta de la pàgina, o millor encara, d'un en un si triem el nom de l'estudiant dins d'aquest desplegable.
  L'informe que es visualitza pel professorat és el mateix que el que veu l'estudiant.
 4. Avançat: Si en el lloc Moodle s'hi han definit competències i s'avaluen en les activitats, aleshores apareix la possibilitat de visualitzar un Informe de competències:

  Observeu que es tracta d'una taula on queden reflectides:
  • el Nom de la competència que haurà definit l'administrador del lloc.
  • la qualificació Mitjana obtinguda en aquest curs.
  • si la competència és a nivell de lloc queda reflectida en la columna A tot el lloc.
  • la columna Activitats reflecteix les activitats del curs que utilitzen aquesta competència. Hi ha una fila per cada activitat i el nom de l'activitat està enllaçat a la pàgina d'activitat.
  • Mitjana mostra la puntuació mitjana per a cada activitat del curs que utilitza cada competència.
  • a la columna Nombre de qualificacions trobareu el nombre de qualificacions obtingudes per cada activitat que empri la competència.

L'avaluació per competències s'està introduint a Moodle en les darreres versions i és una part en desenvolupament constant. Molt probablement se simplificarà la gestió de les competències en futures versions

Exportació de qualificacions

Per exportar en un fitxer les qualificacions d'un curs cal seguir aquest procediment:

 1. Adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 2. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre Exporta:

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 3. Trieu el format de fitxer que voleu que Moodle creï amb les qualificacions. Per la facilitat en la manipulació de les dades els formats més usuals són els de full de càlcul perquè, un cop descarregats, us permetran tota mena de càlculs, representacions gràfiques o com a font de combinació de correspondència per enviar o imprimir informes.
 4. Veureu una pantalla des d'on podreu configurar l'exportació de les qualificacions segons les vostres necessitats:
 5. En primer lloc trieu l'opció desitjada:
  • Inclou la retroacció en l'exportació afegirà els comentaris del professorat a cada activitat qualificada.
  • Podeu determinar el nombre de files (o estudiants) a previsualitzar des del desplegable Previsualitza files
  • Tot i que les qualificacions siguin valors numèrics podeu fer que l'exportació es faci en forma de percentatge o de lletres (A+, B-, etc) si trieu l'opció corresponent del desplegable Tipus de visualització per a l'exportació.
  • També podeu variar el nombre de xifres decimals de les qualificacions exportades des del desplegable Nombre de decimals per a l'exportació
 6. A la part inferior trobareu la llista de categories i d'elements de qualificació (activitats) del curs. Per defecte estan totes marcades per ser exportades, però es poden desmarcar totes des de l'enllaç Selecciona/desselecciona tot de la part inferior i marcar manualment allò que vulgueu exportar.
 7. Quan estigueu segurs de tenir marcades totes les opcions desitjades premeu el botó Tramet de la part inferior de la pàgina.
 8. Ara us apareix una pantalla amb la previsualització d'allò que obtindreu en el fitxer:
 9. Si el que veieu és el que desitjàveu podeu prémer el botó Baixa amb el qual us podreu descarregar el fitxer de full de càlcul amb les qualificacions del curs.

Molts professors guarden les qualificacions de les edicions passades dels seus cursos en format de full de càlcul per al seu tractament estadístic.

Importació de qualificacions

De la mateixa manera que es poden exportar les qualificacions d'un curs, també se'n poden importar en el cas que tinguem un gran volum de qualificacions fora de Moodle que hi vulguem incorporar. No és un cas massa habitual, però és interessant de conèixer.

El que cal tenir en compte abans de fer cap mena d'importació és que les qualificacions importades funcionen de la mateixa manera que la qualificació manual en el Qualificador. Vol dir que les qualificacions importades posem per cas d'una tasca, ja no es podran editar des de la pàgina de correcció, retroacció i tramesa de la pròpia tasca.

Per importar qualificacions a un curs cal seguir aquest procediment:

 1. Abans de res val la pena descarregar-se un fitxer amb l'exportació de les qualificacions com a mesura de seguretat seguint el procediment de la pràctica anterior.
 2. Aquest mateix fitxer d'exportació us pot servir per veure l'estructura que ha de tenir el fitxer d'importació perquè ha de tenir exactament el mateix encapçalament. És a dir, la primera fila ha de contenir els mateixos noms de columna que l'exportat encara que estiguin en blanc. Per exemple: Nom,Cognoms,Número ID,Institució,Departament,Correu electrònic i totes les activitats en el mateix ordre:Fòrum: Fòrum 1, Fòrum: Fòrum 2, etc.
 3. Com que probablement estareu treballant amb un full de càlcul, un cop posades les qualificacions a importar, deseu-lo en format CSV. La importació de qualificacions només es pot fer en format CSV o XML, però aquest darrer és més laboriós d'editar.
 4. Ara adreceu-vos al bloc d'Administració del curs i cliqueu sobre Qualificacions:
 5. Això obrirà una finestra amb el Qualificador o Llibre de qualificacions del vostre curs. Feu clic sobre Importa CSV:

  En algunes versions antigues es troba com a opció al desplegable Trieu una acció de la part superior esquerra de la pàgina:
 6. Veureu una pantalla des d'on podreu cercar el fitxer en el vostre ordinador i configurar un parell de variables:
  • la Codificació dels caràcters. Per estalviar problemes val més que creeu el fitxer amb la codificació UTF8 (la mateixa que la de les dades de la base de dades de Moodle).
  • El Separador de les dades al fitxer CSV. Trieu el separador que heu utilitzat en crear el fitxer tot i que sempre és més recomanable el tabulador per estalviar problemes amb la coma decimal.
  • Decidiu si voleu les Escales detallades o no.
  • I finalment doneu un valor per al nombre de files en la Previsualització que us presentarà Moodle abans de fer la importació.
 7. Un cop tot configurat, premeu el botó Carrega qualificacions.
 8. Apareixerà una pàgina amb la previsualització de les files a importar i la configuració de la importació:
 9. Ara cal indicar-li a Moodle com Identificar a cada usuari. A la opció De heu de triar el camp Número d'ID del fitxer d'importació, mentre que a l'opció A li heu de dir quin camp de les qualificacions de Moodle és el que ha de coincidir amb el Número d'ID, i que ha de ser useridnumber. És important fer coincidir un camp amb l'altre per a què es carreguin correctament les qualificacions.
 10. A continuació heu d'informar quines són les qualificacions que importareu tot marcant per a cada activitat l'opció amb el seu mateix nom. Això significa que, per exemple, a l'activitat Qüestionari 1 de les qualificacions s'importaran els valors que al fitxer venen sota el camp Qüestionari 1.
 11. Finalment premeu el botó Carrega qualificacions del capdavall de la pàgina i veureu que Moodle informa que la importació s'ha realitzat amb èxit.
 12. Si ara aneu a veure les qualificacions dels estudiants, veureu que s'han afegit els valors importats, com en el cas de l'exemple, en el qual s'han importat les qualificacions corresponents als quatre qüestionaris: