Mòdul 7

Objectius

L’avaluació és un component essencial de la programació de les activitats d'ensenyament i aprenentatge. Vol dir que quan el professorat es planteja quina seqüència d'activitats d'ensenyament aprenentatge ha de tenir un curs per a què s'assoleixin els objectius didàctics, l'avaluació hi ha d'estar inclosa. L'avaluació és, per tant, una activitat més d'ensenyament i aprenentatge.

Amb l'avaluació podrem:

  • constatar els avenços de cada estudiant.
  • detectar les dificultats que puguin aparèixer.
  • adoptar les mesures necessàries perquè cada estudiant pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge i assolir els objectius del curs.

Moodle, que està pensat per a l'ensenyament i l'aprenentatge, ofereix al professorat el Llibre de qualificacions amb tota mena d'eines per observar i mesurar l'avenç dels estudiants i oferir-los la retroacció i acompanyament necessaris per arribar a les fites marcades.

Cada estudiant veu el seu propi Llibre de qualificacions on queden recollides no solament les qualificacions de les activitats fetes, sinó també les retroaccions i consells que li va donar el professorat.

Hem de pensar que totes les activitats d'un curs, fins i tot els fòrums de debat, poden ser qualificades. Que la qualificació de les activitats la pot fer el professorat exclusivament o bé es pot permetre l'avaluació entre iguals de manera que els estudiants, seguint els criteris que indica el professorat, pot entendre millor el que s'espera de les seves produccions.

En conseqüència, els objectius d'aquest mòdul són:

  • Planificar quines activitats serviran per avaluar un curs.
  • Conèixer les categories de qualificació i com incloure-hi activitats.
  • Adquirir les habilitats bàsiques en l'ús del Llibre de qualificacions.

Continguts

Els continguts que es treballen en aquest mòdul són els següents:

El Llibre de qualificacions de Moodle és una de les parts del programa que presenta un desenvolupament més actiu i es modifica i millora constantment. És possible que segons la versió amb què treballeu trobeu petites diferències respecte a aquests materials.