Creació i configuració d'un qüestionari

A la pràctica 1 heu vist com crear les preguntes que després formaran part del qüestionari. Aquí veureu com crear i configurar el qüestionari que finalment presentareu a l'alumnat, tot tenint en compte aspectes com la visualització, la qualificació final, la limitació de temps per respondre'l… i també, és clar, quines preguntes voleu proposar i en quin ordre voleu que apareguin.

En aquest punt heu de tenir present els objectius de l'activitat que proposeu com ara les característiques de l'alumnat (edat o nivell educatiu), si es tracta d'una activitat d'aprenentatge o avaluativa, si voleu que sigui completament autocorrectiu o bé que hi hagi preguntes d'avaluació manual, en quin entorn serà utilitzat (aula presencial o altres espais), etc.

Totes aquestes consideracions les necessitareu a l'hora de definir els paràmetres. Per exemple, si l'alumnat és dels primers cicles de primària és millor presentar poques preguntes per pàgina i no limitar el temps de resposta; si voleu utilitzar el qüestionari com a activitat d'aprenentatge a l'aula i comentar les respostes és molt convenient que no barregeu l'ordre en què es presenten a cada usuari/ària; si és un qüestionari d'autoaprenentatge convé que totes les preguntes siguin autocorrectives i si es tracta d'un qüestionari avaluatiu podeu activar la presentació aleatòria de preguntes i d'opcions dins les preguntes, limitar el dia i l'hora en què està disponible i el temps de resposta, presentar-lo en una finestra segura (que té algunes opcions desactivades),…

Desenvolupament de la pràctica

Inserció d'un qüestionari

Com a la resta d'activitats, el primer que heu de fer per anar a la pàgina d'edició del qüestionari és activar l'edició del curs, escollir la secció del curs on el voleu inserir i seleccionar del menú Afegeix una activitat l'opció Qüestionari. Tot seguit s'obrirà el formulari d'edició i configuració d'aquesta activitat.

El procés bàsic de creació d'un qüestionari, que comprèn dues fases:

 1. Definició dels paràmetres.
 2. Selecció i organització de les preguntes que el conformaran.
 • Comenceu donant-li un Nom i escrivint la Introducció.
  És important explicar aquí el nombre d'intents de què disposarà l'estudiant, com se'l puntuarà, etc. També hi podeu donar alguna explicació tècnica (per exemple: "fes clic sobre el botó…") o simplement animar els estudiants a fer-lo amb calma i aprofitant l'ocasió per aprendre.
 • Marqueu el Moment en què s'obrirà i es tancarà el qüestionari, de manera que els estudiants sàpiguen el temps que romandrà obert a la seva disposició. Ni abans ni després d'aquests moments es pot contestar un qüestionari. Podeu imposar o no un temps màxim per respondre'l (per defecte és Cap).
 • Especifiqueu la resta de paràmetres:
  • Podeu fer que cada pregunta aparegui en una pàgina, o totes en una de sola, configurant l'opció Preguntes per pàgina.
  • Podeu fer que les preguntes apareguin barrejades a l'atzar, de manera que no segueixin sempre el mateix ordre. També ho podeu fer amb les respostes de les preguntes de resposta múltiple.
  • Marqueu el Nombre d'intents de respondre el qüestionari: un sol cop, 2, 3, etc. Per defecte, és il·limitat.
  • Podeu fer, en el cas de diferents intents, que cada estudiant reprengui l'anterior de manera que les respostes correctes no es presenten i només s'hagin de contestar les errònies.
  • El Mètode de qualificació informa de la manera com es puntuarà en el cas de diferents intents: amb la mitjana de les puntuacions, la puntuació més alta, la primera, etc.
  • El mode adaptatiu de resposta permet a l'estudiant canviar-la immediatament en cas d'haver-la fallat. Això normalment va lligat a una penalització que fa que la puntuació sigui més baixa a les preguntes a les quals s'ha definit un factor de penalització diferent de zero. Repasseu la idea de Factor de penalització de les preguntes.
  • Podeu permetre que els estudiants revisin les diferents parts del qüestionari (les respostes, la retroacció, etc.) en diferents moments, tot marcant les caselles adients. A la imatge els estudiants només poden veure les solucions quan el qüestionari ja s'ha tancat (cal, en aquest cas, especificar una data de tancament de qüestionari).
   Com crear un qüestionari: els paràmetres inicials
  • Podeu imposar una demora entre intents, de manera que l'estudiant tingui un temps per revisar els continguts abans de tornar a respondre el qüestionari.
  • Per al cas de qüestionaris on l'estudiant es juga una part important de l'avaluació, podeu augmentar les mesures de seguretat i evitar que es copiï fent que aparegui en una finestra segura (on s'han deshabilitat una sèrie d'accions del teclat i ratolí) i que ocupa tota la pantalla. També podeu dotar-lo d'una contrasenya o bé restringir les URL des d'on és accessible.
 • També podeu escriure una retroacció general del qüestionari (a més de les de les preguntes que hem comentat a la pràctica 1) que, a més, depengui de la qualificació que ha obtingut l'estudiant. En el cas de la imatge, els estudiants que obtenen una qualificació d'entre el 40 i el 100% rebran el missatge "Molt bé!", mentre que si han obtingut una qualificació inferior al 40% obtindran el segon missatge, "Hauries d'estudiar una mica més".
  Com crear un qüestionari: els paràmetres inicials

Una vegada especificats els diferents paràmetres ja haureu configurat les característiques de l'activitat, però encara es tracta d'un qüestionari buit, sense preguntes. En prémer el botó Desa els canvis podreu començar a afegir-les.

Edició d'un qüestionari: afegir preguntes

Un qüestionari és com una carpeta on els fulls són les preguntes. Per això el qüestionari no està complet fins que no s'hi han afegit les preguntes. En desar els canvis al formulari on heu configurat els paràmetres de l'activitat, i com que el qüestionari no té cap pregunta encara, haureu d'anar a una pàgina que us permetrà afegir-les-hi.

La pàgina està dividida en dues parts, i a la part de la dreta apareixen els desplegables per seleccionar les diferents categories en què heu organitzat les preguntes. Per afegir-les al qüestionari cliqueu sobre la icona «, acció que les afegeix una per una; si les voleu afegir en bloc marqueu les preguntes que voleu incloure i, en acabat, premeu el botó Afegeix al qüestionari. Si pel títol no recordeu el text, podeu clicar a la icona amb la lupa i veure-la en una finestreta emergent i, si cal, editar-la.
Com crear un qüestionari: afegir-hi preguntes

A la part esquerra de la pantalla apareixen les preguntes que aneu afegint al qüestionari i la puntuació que heu donat a cada pregunta, així com la puntuació total. Si, per exemple, feu un qüestionari amb deu preguntes que valguin en total 30 punts, les notes de les preguntes s'escalaran proporcionalment. Recordeu Desar els canvis.

Un cop desada la puntuació, el qüestionari està acabat i el podeu veure des de la pestanya Visualització prèvia. Mentre no l'hagi respost ningú podreu entrar a modificar-lo, des de la pestanya Editar i editar també les preguntes i categories des de les pestanyes Preguntes i Categories. Ara bé, un cop obert i amb respostes no podreu canviar la majoria d'opcions del qüestionari; el contingut de les preguntes sí, però no el contenidor, el qüestionari.

Demaneu als estudiants del vostre curs que responguin el qüestionari. Des de la pestanya Informes podreu veure els resultats que han obtingut els estudiants en el qüestionari, el temps emprat, etc. També podeu baixar-vos l'informe en format de full de càlcul o de text i exportar preguntes. Aquests aspectes els veureu amb més detall a la pràctica 3.

Suggeriments metodològics

Els qüestionaris són activitats molt potents que podeu utilitzar tant per a l'avaluació inicial com en altres moments de l'avaluació dels aprenentatges. Tenen molts avantatges que podeu aprofitar, sempre tenint present les característiques dels destinataris que el respondran.

 • Si el qüestionari va dirigit a estudiants de primària és més pràctic mostrar una pregunta curta per pàgina, per tal que l'alumnat no hagi d'utilitzar la barra de desplaçament vertical. A més, potser serà convenient anar afegint preguntes de tipus Descripció amb orientacions per al grup següent de preguntes, oferir retroaccions curtes i clares,… La visualització també té altres possibilitats que us permeten agrupar les preguntes a pàgines que es presenten seqüencialment.
 • Si esteu pensant en una prova avaluativa per a alumnes de secundària, pot ser útil limitar el temps de resposta, barrejar les preguntes dins del qüestionari i fins i tot les opcions dins de cada pregunta per evitar que copiïn, mantenir el qüestionari obert i accessible només durant un dia i unes hores determinades…
 • Excepte les preguntes de resposta oberta, la resta són autocorrectives, de manera que l'alumnat pot saber immediatament quin és el resultat. Això el sol motivar, especialment si permeteu que facin diversos intents i puguin anar veient la seva progressió. En aquest cas, heu de pensar si voleu publicar les respostes i quan voleu que els estudiants hi puguin accedir.
 • Les retroaccions es poden fer a diferents nivells: d'opció, de resposta correcta o incorrecta, global de pregunta i global de qüestionari. Això no vol dir que sempre utilitzeu totes aquests opcions, però sí que les podeu tenir presents.
 • El sistema d'informes us permet revisar quines preguntes (i de quina manera) responen amb més freqüència de manera incorrecta els estudiants, per tal de reformular-les o insistir en els continguts que s'hi tracten.
 • El mode adaptatiu pot ser un estímul addicional si no l'utilitzeu amb intenció sancionadora, ja que evita que els estudiants trobin l'opció correcta per assaig i error en qüestionaris que permeten diversos intents.
 • Podeu afegir un petit estrès extra limitant el temps que tenen els estudiants per a resoldre el qüestionari.

A més, els qüestionaris permeten la col·laboració entre el professorat compartint les categories i preguntes mitjançant les opcions d'exportació i d'importació.