Els qüestionaris: elaboració de les preguntes

Els qüestionaris són activitats que us proporcionen informació sobre com van aprenent un determinat tema els estudiants. Agrupa un seguit de preguntes, tantes com vulgueu, que l'estudiant troba corregides un cop ha enviat el qüestionari. És, per tant, una activitat que li ofereix un retorn immediat sobre l'avenç del seu treball i, en aquest sentit, es poden utilitzar per fomentar l'autoavaluació. Alhora, permet al professorat fer un seguiment exhaustiu no solament de les respostes de cada estudiant, sinó també del grup complet; i també informa, entre altres temes, del percentatge d'encerts de cada pregunta per tal de revisar-les i millorar-les.

L'elaboració d'un qüestionari és un procés que implica dues fases:

 1. D'una banda, cal elaborar les preguntes. És recomanable tenir un banc de preguntes tan ampli com sigui possible en el qual aquestes estiguin agrupades per categories. Després podeu combinar les preguntes per fer diferents qüestionaris. És la part que veureu aquí.
 2. De l'altra banda s'han de configurar els paràmetres que definiran les característiques del qüestionari concret i decidir quines preguntes s'hi inclouran. Aquesta part la veureu a la pràctica 2.

Val la pena dedicar un temps a pensar com voleu que les preguntes estiguin categoritzades, és a dir, agrupades o classificades, per no barrejar-les i trobar-les aviat. També hi ha la possibilitat de compartir-les entre els diferents cursos d'un lloc, de manera que la mateixa pregunta es pugui utilitzar en qüestionaris de cursos diferents. Finalment, les preguntes que elaboreu poden ser exportades i importades, de manera que es poden intercanviar entre diferents llocs Moodle.

Un qüestionari l'únic que fa és "lligar" les preguntes d'una manera determinada, però és buit en el sentit que no les conté, només les crida i les presenta aleatòriament o en un ordre predeterminat. Per això cal tenir les preguntes fetes abans de poder-les incloure en un qüestionari.

Desenvolupament de la pràctica

Importar preguntes

Les preguntes dels qüestionaris de Moodle es poden exportar des d'un lloc Moodle per ser importades des d'un altre lloc Moodle i, així, compartir-les. Per fer-ho només cal que aneu a Administració | Preguntes i cliqueu sobre la pestanya Importar. Proveu d'importar els fitxers següents, tenint en compte que:

 • Són fitxers en format XML i el vostre navegador us els pot mostrar. Per desar-los al vostre ordinador i pujar-los després al curs de pràctiques feu clic sobre el nom del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció Anomena i desa el contingut de l'enllaç (Firefox) o Anomena i desa l'enllaç (Google Chrome).
 • Quan importeu el primer fitxer importeu també les categories de preguntes (cliqueu la casella corresponent)
 • Ambdós són fitxers en "Format Moodle XML"

Navegueu pel vostre ordinador, cerqueu el fitxer que haureu descarregat i cliqueu el botó Penja aquest fitxer. Comproveu que a la pestanya Preguntes, i dins la categoria Insectes us ha aparegut un conjunt de 10 preguntes. Quantes preguntes tenia el segon fitxer i on s'han ubicat?

Crear categories de preguntes

És molt convenient tenir les preguntes classificades per categories, on cada categoria pot correspondre a un nivell educatiu o a un tema: això us permetrà tenir ben ordenades les preguntes i us facilitarà el fet de trobar-les quan les necessiteu. Al seu torn les categories es poden dividir en subcategories de manera que una pregunta pot pertànyer, per exemple, a la subcategoria Insectes de la categoria Animals.

Si teniu poques preguntes us serà fàcil localitzar-les quan vulgueu configurar un qüestionari particular; quan en tingueu moltes (i el banc de preguntes creix constantment) us serà molt difícil trobar aquelles que voleu combinar si prèviament no les heu organitzat en categories ben estructurades.

La imatge següent mostra la creació d'una subcategoria de preguntes, Insectes dins de la categoria Animals. Per crear les categories heu de partir d'Administració | Preguntes i clicar sobre la pestanya Categories.

Veureu que s'obre un formulari des d'on podeu crear i editar les categories i subcategories. Aquestes són simplement categories que, en lloc de dependre de la categoria pare depenen d'una altra, Animals en l'exemple:

Creació d'una subcategoria


Per practicar la creació de categories creeu des del vostre curs, com a mínim, quatre categories amb alguna subcategoria dins les quals després incloureu les preguntes que elaborareu. Proveu les següents opcions per veure'n els efectes:

 • Edició
 • Canvi d'ordre
 • Canvi de categoria
 • Eliminació

Crear i afegir preguntes

Ara esteu en un punt en què ja heu decidit en quines categories agrupareu les preguntes però encara no n'hi ha cap i us cal fer-les.

Tipus de pregunta

Les preguntes poden ser de diferents tipus:

 • Opcions múltiples: permeten triar diferents opcions d'un desplegable. Pot ser que hi hagi una única opció correcta o més d'una. En aquest cas heu d'especificar que es permet més d'una resposta correcta i vigilar que entre totes les opcions que siguin correctes es pugui obtenir el 100% de la puntuació. Si a Qualificació deixeu el valor per defecte, Cap, vol dir que és errònia; si li assigneu un percentatge vol dir que és correcta. Aquest sistema us permet plantejar una única solució correcta (amb una qualificació del 100%) o diverses de mig correctes (amb qualificacions del 50%, com en l'exemple de la imatge).
 • Vertader o fals: permet triar com a resposta una d'aquestes dues opcions, vertader o fals.
 • Resposta breu: la resposta és una paraula o frase curta que ha de coincidir exactament amb les opcions que hàgiu especificat com a correctes.

Vigileu amb les preguntes de resposta breu. Si a la pregunta "Com es diu el nostre satèl·lit?" doneu per bones les opcions "lluna" i "la lluna" i especifiqueu que no es distingeixi entre majúscules i minúscules, respostes com "Lluna" o "La Lluna" seran vàlides, però d'altres com "Es diu Lluna" no ho seran.

 • Numèriques: són molt semblants a les de resposta breu però es pot permetre un cert marge d'error que cal especificar en elaborar la pregunta.
 • Calculades: permeten crear preguntes numèriques mitjançant comodins que són reemplaçats per valors concrets.
 • D'aparellar: per a cada opció de resposta apareix un desplegable per triar l'element que correspon a cada cas.
 • Respostes incrustades (format cloze): permet incrustar les respostes dins del text. Les veureu amb més detall a la pràctica 3.
 • Aleatòries d'aparellar amb resposta breu: són preguntes d'aparellar però les opcions es treuen aleatòriament de preguntes de resposta breu de la categoria a la qual pertany la pregunta.
 • Aleatòries: en aquest cas es mostrarà a l'estudiant una pregunta triada a l'atzar de la categoria que es defineixi.
 • Descripció: presenten a l'estudiant informació però no s'avaluen. Es poden utilitzar per inserir-les entre blocs de preguntes i informar l'estudiant sobre les característiques de les preguntes següents, o per fer-li recomanacions en arribar a un punt concret del qüestionari.
 • Resposta oberta: permeten que l'estudiant escrigui la resposta a un editor de text. Són preguntes de valoració manual, no autoavaluatives.

En finalitzar el qüestionari l'estudiant rep la qualificació de les preguntes autoavaluatives; la qualificació de les preguntes de resposta oberta s'hi sumarà quan el professorat les hagi revisat i valorat.

Crear una pregunta del tipus Opcions múltiples

Vegeu el procés de creació d'una pregunta tipus "Opcions múltiples" en la qual hi ha dues opcions correctes de les tres possibles. Per començar heu de partir de la pàgina "Administració | Preguntes" i un cop dins feu clic a la pestanya Preguntes (número 1).
Crae una pregunta nova

 • Seleccioneu la categoria dins la qual voleu classificar la pregunta (número 2) i també el tipus de pregunta al desplegable Crea una nova pregunta (número 3). Automàticamente sereu duts a la pantalla d'edició de la pregunta.
 • Escriviu un Títol curt però significatiu i al camp Text de la pregunta plantegeu-la a l'estudiant amb un llenguatge clar que no indueixi a dobles interpretacions.
 • Si voleu mostrar una de les imatges que tingueu als Fitxers del curs trieu-la del desplegable Imatge que es visualitzarà.
 • Per defecte cada pregunta val 1 punt, però si voleu donar-ne més o més canvieu el valor a Qualificació per defecte de la pregunta.
 • El Factor de penalització és un número entre 0 i 1 que especifica quina part de la puntuació aconseguida es restarà per cada resposta incorrecta. Això només té interès quan el qüestionari funciona en mode adaptatiu, és a dir, quan l'estudiant pot donar diferents respostes a la pregunta.
 • La Retroacció general és el missatge que pot veure l'estudiant quan respon la pregunta, una cosa del tipus Has respost aquesta pregunta, continua amb la següent o Aquesta era una pregunta de Càlcul, ara venen les d'Àlgebra.
 • A Una resposta o múltiples respostes? decidiu si l'estudiant podrà marcar només una resposta o més d'una.
 • Marqueu la casella Barreja respostes si voleu que cada vegada que es visualitzi la pregunta es canviï l'ordre de les respostes.
 • Les preguntes es poden presentar numerant-les amb lletres minúscules (a, b, c), majúsucules (A, B, C), amb números (1, 2, 3) o amb pics (opció Sense res). Decidiu-ho amb el desplegable Numeració de les preguntes.
 • Per cada opció, per cada resposta possible, heu d'omplir 3 camps:
  • El text de la Resposta que es presenta a l'estudiant.
  • La Qualificació que obtindrà si contesta aquesta opció (per exemple: 100% tota la puntuació, 0% opció errònia).
  • La Retroacció que rebrà l'estudiant quan contesti aquesta opció. Molt important donar sempre missatges positius i adients a la situació o context en què es contestarà la pregunta.
 • La pregunta tindrà tantes respostes possibles com Opcions aneu omplint.
 • A la part de baix de la pàgina podeu donar tres missatges de Retroacció que veurà l'estudiant segons hagi donat la resposta correcta, parcialment correcta o errònia.
 • Finalment no us oblideu de tocar el botó Desa els canvis per crear la pregunta.

Si voleu tenir més detalls sobre els tipus de preguntes cliqueu sobre la icona "Ajuda" Ajuda que apareix al costat del desplegable "Crea una nova pregunta:" de la pàgina "Administració | Preguntes".

Algunes recomanacions

 • No confongueu el títol de la pregunta amb la pregunta. El títol no es mostra a l'estudiant però us serveix per identificar les preguntes quan les vulgueu incorporar al qüestionari. Mireu que sigui prou descriptiu per ser-vos útil en aquest provés.
 • Per redactar el text de la pregunta disposeu d'un editor complet. Això vol dir que hi podeu afegir enllaços o imatges que il·lustrin o complementin la pregunta. Per exemple, podeu proporcionar enllaços que calgui visitar per cercar la resposta.
 • La qualificació per defecte de la pregunta la podreu modificar després, en combinar les preguntes per construir el qüestionari.
 • El factor de penalització s'aplicarà en cas que l'estudiant doni la resposta correcta però després d'haver comès algun error. Ha de tenir un valor inferior a 1 llevat de les preguntes de veritat/fals en les quals val 1 i l'estudiant ha de respondre correctament la primera vegada per obtenir la puntuació corresponent a la pregunta.
 • Les preguntes permeten diverses retroaccions possibles i a través d'aquestes retroaccions, que es mostraran de manera automàtica a l'estudiant, podem orientar-lo sobre què ha de revisar o on pot trobar informació complementària. Utilitzeu-les amb rigor:
  • La retroacció general es mostra sempre, independentment de si la resposta de l'estudiant és correcta o no, i es pot utilitzar, per exemple, per oferir orientacions o informació addicional.
  • Hi pot haver retroaccions específiques per a cada opció de resposta, que apareixeran al costat quan l'estudiant les seleccioni.
  • Finalment, hi pot haver retroaccions que apareixen si l'estudiant respon correctament, de manera parcialment correcta o erròniament. Aquestes retroaccions corresponen a la pregunta, no a les opcions particulars.

A les imatges següents podeu veure la retroacció de la pregunta que hem creat en dos supòsits:

 • L'estudiant selecciona la resposta correcta. En aquest cas, selecciona les dues opcions correctes.

Qüestionaris: creació de preguntes

 • L'estudiant selecciona una resposta parcialment correcta. En aquest cas, selecciona una de les dues opcions correctes però, a més, en selecciona també una d'incorrecta.

Qüestionaris: creació de preguntes

És molt important, per millorar l'efectivitat del qüestionari, donar una bona retroacció als diferents nivells possibles. Si la resposta és correcta, per encoratjar l'estudiant, i si és errònia, per fer-lo adonar de l'error i portar-lo a cercar la solució.

Les icones d'edició que apareixen al costat de la pregunta creada us permeten tornar a editar-la, esborrar-la i visualitzar-la. Aquesta darrera opció, disponible a partir de la icona Visualització prèvia "Visualització prèvia", és molt interessant ja que podeu veure la pregunta tal com la veurà l'estudiant, i també la retroacció que obtindrà segons les seves respostes.

Abans de continuar amb la creació d'un qüestionari, procés que veureu a la pràctica 4, us proposem que exploreu i practiqueu l'elaboració de preguntes.

 1. Importeu les preguntes del fitxer descarregable que hi ha al curs i que conté preguntes dels diferents tipus, i exploreu com estan construïdes tot visualitzant-les i editant-les.
 2. Elaboreu un mínim de cinc preguntes a diferents categories i de tipus divers. Practiqueu com a mínim els tipus de preguntes, especialment Resposta oberta, Aparellament, Resposta breu, Opcions múltiples (com la que heu vist aquí), i Descripció. Recordeu que aquest darrer tipus és una "pregunta" que no s'avalua i en la qual l'estudiant no ha de fer cap acció. Es pot utilitzar per donar informació addicional per tal de continuar el qüestionari.

Preguntes de respostes incrustades (opcional)

Podeu practicar l'elaboració de preguntes de respostes incrustades (tipus cloze), que són més complexes d'editar però que us permetran incloure les respostes dins un text, en forma de desplegable o de camp obert que accepti text o resposta numèrica. L'edició d'aquestes preguntes s'ha de fer escrivint el codi en forma de text pla ja que encara no hi ha disponible una interfície gràfica que en faciliti la creació. Proveu de copiar i enganxar el codi següent a una pregunta tipus cloze i analitzeu com està construïda:

''Les papallones són {1:MULTICHOICE:aràcnids#No és correcte~crustacis#No és correcte~=insectes#Molt bé!~%50% animals#Sí, són animals, però de quin grup més específic?} i tenen quatre {1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) {2:NUMERICAL:=6#Molt bé!} potes. Si en vols saber més vés a http://ca.wikipedia.org/wiki/Papallona. Si hi has anat sabràs que durant la fase {2:MULTICHOICE:=de crisàlide#Correcte!~d'heteròcer#No és correcte~de larva#No és correcte} es produeix la metamorfosi.''

Hi ha tres tipus bàsics de preguntes:

 • De selecció múltiple a partir d'un desplegable: MULTICHOICE
 • De resposta curta, que ha de coincidir exactament amb el text que hàgiu donat com a correcte: SHORTANSWER
 • De resposta numèrica, amb o sense decimals (separats per un "." de la part sencera del nombre): NUMERICAL

La taula següent recull algunes indicacions sobre l'efecte de cada paràmetre:

CODI (ressaltat en groc) EFECTE
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} Les claus indiquen l'inici i el final de cada pregunta.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} El text en majúscula indica el tipus de pregunta. Pot ser MULTICHOICE, SHORTANSWER o NUMERICAL.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) El número inicial indica la puntuació de la pregunta.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) Possibles opcions de resposta. En el cas de preguntes MULTICHOICE seran els termes que apareixeran al desplegable.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) Retroaccions per a cada opció de resposta.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) La titlla separa cadascuna de les opcions de resposta.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) El signe d'igual identifica la resposta correcta.
{1:SHORTANSWER:ulls#No és correcte~potes#No és correcte~=ales#Molt bé!} i (escriu el número) La diesi separa les opcions de resposta de les retroaccions corresponents.

Al text anterior, proveu de canviar paràmetres (retroaccions, afegiu opcions de resposta, modifiqueu les xifres 1 i 2 que precedeixen cadascuna de les preguntes,…) i observeu els efectes que té sobre la pregunta.

Amb les preguntes incrustades es pot fer una gran varietat de preguntes molt potents. Consulteu el document Creació d'activitats amb preguntes de tipus resposta incrustada (Cloze) per veure'n alguns exemples.

Exportar preguntes

En aquesta pràctica comprovareu que l'exportació de preguntes és un procés senzill tot i que heu de tenir en compte algunes consideracions:

 • Hi ha diversos formats d'importació/exportació. Us en recomanem dos: el format GIFT, que genera un fitxer de text pla amb l'extensió .txt i el format Moodle XML, que genera un fitxer amb l'extensió xml. El format GIFT té l'inconvenient que no pot incloure les preguntes de tipus cloze.
 • Els fitxers exportats no contenen altres fitxers que puguin anar associats a les preguntes, per exemple una imatge. Si les imatges de les preguntes són a una carpeta del vostre curs no s'afegiran al fitxer exportat i, per tant, no es visualitzaran des d'un altre lloc Moodle. Per evitar aquesta limitació podeu tenir les imatges a un lloc web extern i enllaçar-les amb la seva URL.
 • En exportar heu de seleccionar la categoria (amb les subcategories que conté). Podeu especificar si la informació de la categoria s'inclou al fitxer d'exportació.
 • Quan importeu preguntes repetides no se sobreescriuen. Això vol dir que si importeu dues vegades un mateix fitxer amb preguntes obtindreu una col·lecció de preguntes duplicades al vostre lloc.

Aneu a Administració | Preguntes i cliqueu sobre la pestanya Exportar. Exporteu les preguntes d'una de les categories no publicades que heu creat i compartiu-les amb d'altres participants al curs per tal que les puguin importat al seu curs. Utilitzeu els dos formats d'exportació que hem comentat.

Per anar una mica més enllà...

 • Una opció molt interessant és importar preguntes directament des d'un fitxer de text escrit tenint en compte el format GIFT. Podeu trobar més informació sobre aquest format fent clic aquí.
 • A aquesta adreça, podeu trobar un plantilla de Word que us permet redactar els diferents tipus de pregunta i, en acabat, transformar-les al format GIFT per a la importació a Moodle.
 • A aquesta altra adreça, trobareu una altra plantilla per a l'OpenOffice/Libreoffice que també crea aquests fitxers d'importació GIFT.