Les activitats (II)

Objectius

Al mòdul 3 heu tingut ocasió de conèixer el funcionament de dues activitats de Moodle, les lliçons i les tasques. Aquest mòdul 4 es centra en activitats autoavaluatives: els qüestionaris de Moodle, els qüestionaris Hotpotatoes, les activitats JClic i els Quaderns Virtuals.

En acabar aquest mòdul sereu capaços de:

  • Seleccionar a partir de criteris diversos activitats de dinàmica individual per incorporar-les al vostre curs.
  • Argumentar els usos didàctics que es poden donar a aquestes activitats.
  • Crear preguntes de qüestionari de diversa tipologia.
  • Crear i configurar qüestionaris de Moodle.
  • Incorporar als vostres cursos i configurar qüestionaris elaborats prèviament amb el programa Hotpotatotes.
  • Incloure als vostres cursos i configurar activitats elaborades amb el programari de Quaderns Virtuals i de JClic o disponibles a les corresponents biblioteques accessibles a Internet.
  • Accedir i analitzar la informació dels informes de qualificació dels qüestionaris de Moodle, qüestionaris Hotpotatoes, JClic i Quaderns Virtuals.

Continguts