Les lliçons (I)

Entre el recurs i l’activitat

Una lliçó és una activitat avaluable interactiva entre l'estudiant i el sistema, de manera que aquest va rebent informació seqüenciada (recurs) a la qual ha de donar resposta (activitat).

La resposta pot anar des de simplement fer un clic per avançar i veure una altra pantalla fins a respondre una pregunta del tipus que decidiu. Segons la resposta que doni l'estudiant, podeu guiar-lo per diferents camins, que poden ser continuar endavant, tornar sobre la mateixa pàgina o bé fer un salt cap a una altra pàgina tot seguint una ramificació.

L'aspecte més interessant de les lliçons és la possibilitat de crear itineraris d'aprenentatge, ramificacions del camí segons quines siguin les respostes dels estudiants.

A l'exemple de la imatge esteu presentant una informació que l'estudiant ha de consultar i, un cop llegida, una pregunta (P1) amb tres respostes: una de correcta (R2), que el permetrà seguir amb la lliçó i anar a la pregunta següent (P3), una de falsa (R1), que li tornarà a presentar la mateixa pàgina, i una tercera resposta (R3) que el durà a una pàgina de reforç (P2) que el pot retornar més endavant al camí principal fins acabar la lliçó (P4).

Un itinerari senzill a una lliçó

Les lliçons permeten moltes possibilitats a l'hora d'introduir conceptes nous, procediments o, simplement, practicar una sèrie de conceptes apresos a través d'altres recursos. L'opció de donar format de diapositiva a les pàgines pot enriquir molt la presentació de qualsevol tipus d'informació.

Un consell: a l'hora de dissenyar una lliçó, feu-vos abans un esbós de les diferents pàgines amb la informació i pregunta de cadascuna i els camins que voleu definir entre elles.

Desenvolupament de la pràctica

Inserció d'una activitat de tipus Lliçó

 1. Activeu l'edició del curs clicant el botó Activa edició, de la part superior dreta de la pàgina.
 2. Escolliu el punt on voleu inserir la lliçó: a la part comuna del curs o bé a la setmana o tema corresponent. Tot seguit aneu al menú Afegeix una activitat i desplegueu-lo.
 3. Trieu Lliçó, amb la qual cosa se us obre el formulari d'edició i configuració de la lliçó. Comenceu donant-li un nom. Trieu si voleu que aparegui un cronòmetre quan l'estudiant està seguint la lliçó (Cronometrat/Sí), o el fet que hi hagi un temps determinat per seguir la lliçó i, finalment, el nombre màxim de respostes o ramificacions de l'activitat. Aquest paràmetre us condicionarà després el nombre màxim d'opcions de resposta per a cada pregunta, però sempre el podreu ampliar quan ho necessiteu.
 4. A continuació, trieu les Opcions de qualificació, començant per decidir si la lliçó apareixerà o no a les qualificacions del curs (trieu l'opció per a lliçons només de pràctica).
  Si trieu Puntuació personalitzada podreu assignar valors diferents, 1 per a cada resposta correcta i 0 per a l'errònia, o fins i tot valors negatius.
  També podeu assignar una puntuació màxima i decidir si l'estudiant podrà o no repetir la lliçó, com en el cas excepcional de lliçons d'examen. Com que normalment deixareu repetir la lliçó, podeu triar quina puntuació serà la que es desarà (per exemple la mitjana) i si es mostrarà la puntuació acumulada al llarg dels diferents intents.
  Com crear una lliçó: els paràmetres inicials
 5. El control de flux us permet determinar els camins que ha de seguir l'estudiant quan faci una lliçó.
  Així, decidiu si l'estudiant podrà revisar els seus resultats, quantes vegades i, el que és important, si es mostrarà la retroacció i què passarà quan doni una resposta correcta.
  També heu de configurar el nombre mínim de preguntes que l'estudiant ha de respondre per tal d'obtenir qualificació.
  Com crear una lliçó: els paràmetres inicials
 6. A Formatatge de la lliçó, podeu optar per presentar la lliçó com a diapositives de mides determinades i amb un color de fons adient. Les pàgines que es presentaran en aquest format són les taules de ramificació; les preguntes, però, surten d'aquest format i es presenten en el format normal. Són útils per donar informació perquè presenten els botons de Següent i Anterior per anar-les passant.
  Com crear una lliçó: els paràmetres inicials
 7. Des del Control d'accés podeu configurar l'accés lliure o amb contrasenya, i les dates en què restarà oberta la lliçó. També podeu marcar les condicions de dependència d'aquesta lliçó respecte a una altra del curs. Així, el fet d'accedir a aquesta lliçó pot dependre dels següents paràmetres (que es poden combinar):
  • del Temps dedicat: l'estudiant ha d'haver dedicat a l'altra lliçó requerida la quantitat de temps que definiu aquí.
  • de què l'altra lliçó requerida hagi estat Completada. Si no l'ha fet no podrà fer aquesta lliçó.
  • de què la Qualificació hagi estat major d'un valor. L'estudiant ha d'haver aconseguit una qualificació en la lliçó requerida que sigui superior que la que especifiqueu aquí.


Com crear una lliçó: els paràmetres inicials

 1. Finalment, i després d'ajustar Altres paràmetres finals, premeu el botó Desa els canvis per començar a editar-la.
  Com crear una lliçó: els paràmetres inicials

Per cadascun dels paràmetres podeu consultar l'ajuda contextualitzada (cliqueu sobre l'interrogant) que us permetrà complementar aquesta informació i us ajudarà a decidir la millor opció.

Tanmateix feu la vostra primera lliçó amb les opcions per defecte

Afegir pàgines i preguntes a una lliçó

 1. Quan tot just hàgiu acabat de configurar la lliçó, us apareixerà la pàgina per editar-la:

  Com crear una lliçó: addició de pàgines
  Podeu començar per Afegir una pàgina de pregunta simplement clicant sobre el text, cosa que obrirà un formulari d'edició.
 2. El primer que heu de fer és seleccionar el tipus de pregunta, que pot ser:
  • Opcions múltiples (si hi ha més d'una opció correcta cliqueu la casella Multiresposta)
  • Vertader/Fals
  • Resposta breu (es contesta amb una frase curta)
  • Numèrica (es contesta amb un número)
  • Aparellament (s'ha de trobar la resposta correcta entre les opcions d'un desplegable).
  • Resposta oberta (es contesta amb un escrit tan llarg com es vulgui. Aquestes preguntes no es poden autoavaluar i han de ser revisades pel professorat, cal doncs esperar a la revisió per saber la qualificació final de la lliçó)
 3. Tot seguit escriviu el títol de la pàgina i el contingut, al qual podeu donar format o inserir-hi enllaços i imatges, i, en acabat, plantegeu la pregunta tenint en compte el tipus de resposta que heu determinat (Vertader/Fals, Opcions múltiples, etc.).


  Com crear una lliçó: addició de pàgines
 4. Escriviu la resposta possible, el comentari que apareixerà si l'estudiant la contesta, i què passarà quan la respongui. Trieu també la puntuació assignada a cada resposta.

  Com crear una lliçó: addició de pàgines
 5. Quan acabeu la pàgina, deseu-la i us apareixerà l'estructura de la lliçó, tal com està en aquest punt:

  Com crear una lliçó: addició de pàgines
  En aquest moment podeu afegir una pàgina de pregunta, una ramificació o un final de ramificació (o de clúster). A més, cada pregunta la podeu canviar de lloc respecte a les altres, reeditar-la, esborrar-la o visualitzar-la tot clicant sobre la icona d'edició corresponent:

  Com crear una lliçó: addició de pàgines
  Les taules de ramificació són pàgines que no s'avaluen però en les quals s'ofereix a l'estudiant la possibilitat de seguir per un camí o un altre de la lliçó. Per exemple, després d'haver fet unes preguntes generals sobre el Sistema Solar, podem donar l'opció a l'estudiant de continuar per l'estudi del Sol, dels planetes, dels satèl·lits o d'altres astres.

  Com crear una lliçó: addició de pàgines
 6. Seguint aquest esquema, elaboreu una lliçó que tingui almenys quatre pàgines i una taula de ramificació. Quan tingueu fetes totes les pàgines de la lliçó, incloent-hi les preguntes, i hàgiu comprovat que la navegació és correcta, ja la podeu donar per feta.

Fer una lliçó implica una planificació acurada, especialment si voleu treure profit de les possibilitats didàctiques que teniu a l'abast.

Suggeriments metodològics

Les lliçons poden resultar activitats molt atractives per a l'alumnat. Permeten presentar tanta informació com els recursos (per exemple les pàgines web) alhora que demanen una participació activa per part de l'estudiant.

El fet d'admetre ramificacions és molt enriquidor de cara a l'aprenentatge perquè, com a professors, podeu preveure les equivocacions que poden cometre els estudiants, presentar-les com a branques i reconduir els estudiants de manera que aprenguin dels seus errors.

Les taules de ramificació us permeten, per exemple:

 • Cedir la iniciativa a l'estudiant a l'hora de triar en quin ordre vol treballar els continguts.
 • Crear itineraris d'aprenentatge adaptats al nivell dels estudiants, amb branques de reforç de continguts, d'ampliació…
 • Elaborar simulacions en les quals l'estudiant hagi de prendre decisions que el duran per un camí o un altre de la lliçó.
 • Elaborar lectures o jocs del tipus "tria la teva aventura".

Si el que necessiteu és una sèrie lineal de preguntes amb poca explicació preliminar, una opció adequada és el qüestionari (mòdul 4).