Les tasques: versatilitat

Les tasques a Moodle són encàrrecs de feina que el professorat fa als participants. Aquestes feines poden ser de quatre tipus:

 • Càrrega avançada de fitxers: l'estudiant pot pujar més d'un fitxer i modificar-los mentre la tasca es troba en l'estat "Esborrany". El professorat també pot enviar fitxers a l'estudiant, a més d'una retroacció en forma de text.
 • En línia: l'estudiant ha de fer un escrit directament sobre la pantalla on es reflecteixi l'encàrrec: un redactat, respondre unes preguntes, resoldre un problema, etcètera.
 • Tramesa d'un fitxer: l'estudiant coneix l'encàrrec de feina, que consisteix en l'elaboració d'un material digital (fitxer de text, d'imatge, full de càlcul, fitxer de so, de vídeo, etc.) i que ha de trametre, un cop tingui fet, en forma d'un únic fitxer.
 • Fora de línia: consisteixen en activitats que es realitzen fora de l'aula virtual i de les quals no es tindrà constància directa que s'hagin fet, si bé poden ser valorades i la qualificació s'integra al quadre de qualificacions de l'alumne. Per exemple: "Visiteu el Museu…" o "Mireu la pel·lícula…"; però també "Valoració de la sortida o de la pràctica…" o "Examen presencial del tema…"

És molt recomanable que l'enunciat de la tasca sigui el més clar possible i que expliqueu als estudiants tot allò que han de fer, fins i tot "Un cop redactada la teva activitat, recorda Desar els canvis".

Desenvolupament de la pràctica

Tingueu en compte que una vegada heu creat una tasca d'un tipus podreu tornar a editar els paràmetres de configuració però NO el tipus de tasca. Si, per exemple, era una tasca En línia no podreu canviar-la a Tramesa d'un fitxer.

Inserció d'una tasca en línia

 1. Activeu l'edició del curs, escolliu el punt on voleu inserir la tasca i al menú Afegeix una activitat, trieu Tasca | Activitat en línia, amb la qual cosa se us obre el formulari d'edició i configuració de la tasca.
 2. Comenceu donant-li un nom i escrivint la introducció. És important fer un enunciat el més complet possible i explicar què esperem del producte que l'estudiant ens ha de fer arribar, com se'l puntuarà, etc. També hi podeu donar alguna orientació més tècnica (per exemple: "fes clic sobre el botó…").

  Com crear una tasca: els paràmetres inicials
 3. Després doneu un valor a la qualificació i fixeu els dies i les hores en què serà possible dur a terme o bé inhabiliteu-les si voleu que estigui sempre disponible. Si poseu un termini podeu decidir si el sistema ha d'impedir, o no, que l'alumnat pugui enviar la tasca un cop passat el termini fixat.
 4. El paràmetre "Permet tornar a trametre" possibilita que hi hagi un procés iteratiu de tramesa: l'estudiant envia el seu treball, el professorat el valora i comenta, l'estudiant el refà a partir dels comentaris, el professorat el torna a revisar i així fins que s'arriba a la qualitat desitjada.
 5. Especifiqueu també si voleu rebre un avís per correu electrònic quan hi hagi activitats fetes, si voleu que s'insereixi tot el text de l'estudiant en la vostra retroacció (indicat per a correccions molt detallistes, de faltes d'ortografia, etc.), si voleu rebre notificacions per correu electrònic, etc.
 6. Per acabar, deseu els canvis i ja tindreu la tasca en línia activa al vostre curs.

Només rep la notificació el professorat que pot qualificar la tramesa. Així, per exemple, si un curs utilitza grups separats, un/a professor/a restringit a un grup d'estudiants no rep notificacions referents a les trameses d'estudiants d'altres grups.

Creeu una tasca en línia al vostre curs. Poseu especial atenció en el redactat de l'enunciat, que ha de donar tota la informació que l'estudiant necessita. Tot seguit, animeu el vostre alumnat a realitzar-la i reviseu i valoreu les seves trameses.

Com a professors/es tindreu un registre exhaustiu de quins estudiants han fet la tasca i quan l'han feta, i podreu entrar a valorar-la fent clic sobre el nom de la tasca i, en acabat, a Visualitza n tasques trameses.

Com revisar una tasca

Us apareixerà un quadre amb el nom de l'alumnat del curs, la qualificació que li heu donat, el comentari que li heu fet, la data de la darrera modificació de l'estudiant, la del professor/a…

Com revisar una tasca

L'opció Qualificació us permetrà entrar a veure la feina de l'estudiant, valorar-la i fer-ne el comentari. En canvi, Actualitza apareix en el cas dels estudiants que ja estan qualificats i us permet modificar la qualificació o el comentari.

Per qualificar les trameses, premeu el botó Qualificació, que obre una finestra emergent on podreu llegir el seu treball, comentar-lo i valorar-lo segons l'escala de qualificació que hàgiu especificat als paràmetres de la tasca.

Com revisar una tasca

Inserció de la tasca de penjar un fitxer

 1. Aquesta tasca es crea de manera molt semblant a l'anterior. Al desplegable Afegeix una activitat heu de seleccionar Tasca | Penjar un fitxer.
 2. Molts dels paràmetres són equivalents als de la tasca del tipus Activitat en línia: nom, descripció, escala de qualificació, terminis,… Hi ha un paràmetre addicional, que és la mida màxima dels fitxers que cada estudiant pot trametre.

Si l'alumnat ha de trametre documents de text o fulls de càlcul amb 1-2 Mb serà suficient, però si hi ha elements multimèdia haureu de permetre mides més grans.

Quan l'estudiant entri a la tasca trobarà, a banda de les indicacions que els hàgiu donat a la descripció, l'opció de cercar un fitxer al seu ordinador mitjançant el botó Navega. Després de seleccionar-lo apareixerà la ruta escrita a la finestreta i només li caldrà prémer el botó Penja aquest fitxer per enviar-lo al sistema i deixar-lo a disposició del professorat.

Com trametre un fitxer

Feu al vostre curs una tasca d'aquest tipus i animeu al vostre alumnat que la respongui. Qualifiqueu algun intent i compareu el sistema de qualificació amb el de les tasques en línia. Quin tipus de tasca és més ràpid de valorar? Per què?

Càrrega avançada de fitxers (opcional)

 1. Aquesta tasca es crea de manera molt semblant a les anteriors. Al desplegable Afegeix una activitat heu de seleccionar Tasca | Càrrega avançada de fitxers.
 2. Molts dels paràmetres són equivalents als de les tasques que ja heu vist. Comentarem aquí els paràmetres addicionals:
  • Mida màxima: Especifica la mida màxima (en total) dels fitxers que cada estudiant pot carregar en la seva tramesa.

Recordeu que hi ha altres llocs on es pot limitar la mida màxima dels fitxers que es poden carregar: els paràmetres del curs, els paràmetres del lloc i les característiques del servidor.

 • Permet suprimir: l'estudiant podrà suprimir els fitxers que hagi penjat, sempre que no hagin estat ja qualificats.
 • Nombre màxim de fitxers: És el nombre màxim de fitxers que pot penjar cada participant en aquesta tasca. Per exemple, si voleu que puguin dos fitxers, un de text amb el poema i un de so amb la gravació del poema recitat, haureu de seleccionar aquí el valor "2".

Aquest nombre no es mostra a les persones amb perfil d'estudiant. Per tant, cal que indiqueu clarament en la descripció de la tasca el nombre de fitxers que esteu demanant.

 • Permet notes: Si habiliteu aquesta opció, l'estudiant podrà introduir notes en un quadre de text. És similar al tipus de tasca en línia. Aquestes notes serveixen per comunicar-se amb el professorat que l'ha de qualificar, per descriure el progrés en la realització de la tasca, etc.
 • Oculta la descripció fins a la data de disponibilitat: en aquest cas la descripció de la tasca romandrà oculta fins la data en què la tasca s'obri.

Les tasques de càrrega avançada de fitxers tenen algunes particularitats. Per exemple, l'estudiant pot canviar l'estat de la tasca, d'"Esborrany" a "Lliurat" o "Tramesa". Mentre està en estat esborrany pot modificar els fitxers i les notes; quan passa a l'estat "Tramesa" ja no pot tornar a pujar fitxers.

Això és el que veu l'estudiant:


Vista d'estudiant d'una tasca de càrrega avançada de fitxers

Pel que fa al professorat, sempre pot revertir de manera individual l'estat de "Tramesa" a l'estat d'"Esborrany", des de la finestra de qualificació, on també pot especificar la nota, escriure un comentari i enviar un fitxer a l'estudiant, tal i com es mostra a la imatge:

Finestra de qualificació d'una tasca de càrrega avançada de fitxers.

Creeu una tasca d'aquest tipus al vostre curs i animeu el vostre alumnat a fer-la per tal que pugueu qualificar els seus intents.

Suggeriments metodològics

 • Podeu utilitzar les tasques en línia quan voleu que l'alumnat us trameti reflexions, resums… d'una manera ràpida i sense haver d'utilitzar cap programa addicional, com ara un processador de textos. Les tasques en línia són també més ràpides de revisar, ja que no cal obrir cap fitxer a un programa extern.
 • Les tasques fora de línia us poden resultar útils si voleu portar un registre de totes les activitats que fan els alumnes, fins i tot les que no fan a l'aula virtual, com ara una prova presencial, una sortida extraescolar, una pràctica de laboratori o de taller… També poden servir per introduir qualificacions extra a les obtingudes a les altres activitats, per tenir totes les qualificacions d'un curs al Llibre de qualificacions de Moodle, etc.
 • Totes les modalitats de tasques, fins i tot les de fora de línia, permeten escriure una retroacció a l'estudiant, de manera que vegi estimulada la reflexió sobre la feina feta.
 • En tots els casos, la descripció de la tasca ha de contenir tota la informació per tal que l'estudiant la pugui realitzar. Això inclou, especialment quan són les primeres tasques que fan els estudiants, indicacions sobre com us han de fer arribar la seva feina. Aquestes explicacions seran més o menys completes segons si són completament en línia o bé treballeu de manera semipresencial.
 • Els enunciats de les tasques poden contenir enllaços a recursos del curs, a pàgines web externes, imatges…
 • Si voleu que la vostra retroacció inclogui un fitxer haureu d'utilitzar les tasques del tipus "Càrrega avançada de fitxers".

Les tasques són una activitat molt interessant per conèixer l'avenç dels estudiants. Cal, però, triar bé quin tipus de tasca els proposeu de fer i adaptar-la al seu nivell d'habilitat tecnològica. Sempre serà més fàcil treballar sobre pàgina web, en una tasca en línia, que enviar un fitxer.