Activitats d’aprenentatge avaluatives

Podeu utilitzar l'aula virtual com un espai per oferir recursos als estudiants en forma d'enllaços a fitxers o pàgines web, és a dir, com un substitut de les fotocòpies que es poden repartir a classe. Ho heu treballat al Mòdul 2. Té avantatges, indubtablement, per exemple el fet que aquests recursos són accessibles als estudiants en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i també que poden oferir continguts dinàmics com ara animacions, vídeos…

Però si us limiteu a fer això us quedeu a un dels nivells més baixos d'utilització del potencial de l'eina que teniu entre mans.

Heu d'utilitzar l'aula virtual per què els estudiants hi "facin coses": actuïn, interactuïn amb els companys, prenguin decisions, elaborin respostes o preguntes…

Per fer-ho, els proposareu activitats d'aprenentatge.

El tipus d'activitats d'aprenentatge que proposareu als estudiants dependrà de molts factors. Els més importants han de ser:

 • Els objectius d'aprenentatge, ja que són les activitats les que facilitaran als estudiants l'assoliment dels objectius.
 • Les característiques dels estudiants, especialment en relació amb les seves capacitats, els coneixements previs (i en aquest punt haureu de tenir en compte també el coneixement que tenen de les eines informàtiques que necessitaran), la motivació…

Hi ha més factors que haureu de tenir en compte, com ara:

 • la metodologia de treball: quin serà el vostre paper i quin el dels estudiants.
 • la dinàmica: individual o en grup?, combinareu sessions presencials amb el treball amb Moodle?
 • les possibilitats tècniques per concretar una determinada activitat. Per exemple, voleu proposar una activitat amb un simulador de vol però ni tan sols teniu el programa! Val més que en trieu una altra.

Tanmateix, una de les vostres tasques sovint serà avaluar els aprenentatges dels estudiants, de manera que també haureu de planificar quines d'aquestes activitats proposades seran avaluatives i de quina manera les valorareu i qualificareu.

Tipus d'activitats

Per tal d'assolir un mateix objectiu d'aprenentatge podeu proposar activitats diverses. Per exemple, imagineu que l'objectiu és que els estudiants siguin capaços de raonar la importància del reciclatge dels plàstics:

 1. Una opció és proposar-los que consultin uns recursos que els presenten informació relacionada i després demanar-los que us en facin un resum.
 2. També podríeu proposar-los que cerquessin ells la informació, la seleccionessin i després justifiquessin la seva tria.
 3. O també que, després de consultar les fonts d'informació que els heu ofert, elaboressin en petits grups un document sobre un wiki de manera col·laborativa.
 4. O que contestin un qüestionari de preguntes de resposta múltiple.
 5. O que elaborin una taula amb els avantatges i els inconvenients del reciclatge.
 6. Si ho sabeu fer els podeu elaborar un gràfic interactiu en el qual hagin de relacionar accions amb els seus efectes.
 7. I si els proposàveu un debat virtual o un xat per discutir sobre el reciclatge?

Quina activitat triareu? Ja heu vist que dependrà de diversos factors. En una aula virtual haureu de tenir també en compte l'eina tecnològica; aquesta us permet, d'una banda, proposar l'activitat, i, de l'altra, oferir als estudiants l'espai per fer-la.

A les pràctiques següents veureu les eines tecnològiques que Moodle posa al vostre abast per tal de crear les activitats. Però primer heu de tenir molt clar què voleu que l'alumnat faci.

El camí no ha de ser "Tinc un qüestionari, què els demano?" sinó "Els ho vull demanar en forma de qüestionari, com ho haig de fer?".

Es tracta d'utilitzar la tecnologia per què serveixi als objectius d'aprenentatge.