Objectius

Quan el professorat dissenya la seqüència formativa d'un curs, un dels aspectes que té en compte és quins recursos haurà d'oferir als estudiants per tal què les activitats es puguin desenvolupar sense entrebancs i, així, l'atenció es concentri en tasques significatives per l'aprenentatge.

Per això un dels primers aspectes que se sol incloure en un curs són els diferents recursos didàctics, tan interns (fitxers del curs) com externs (enllaços a altres pàgines i llocs web). En aquest mòdul tractarem sobre com crear aquests recursos.

Els objectius d'aquest segon mòdul són:

  • Conèixer quins recursos pot incloure el professorat en un curs Moodle.
  • Adquirir algunes habilitats bàsiques d'edició que són comunes a tot Moodle i que s'utilitzaran en altres aspectes.

Continguts