Objectius

Els objectius principals d'aquest mòdul són els següents:

  • Identificar Moodle com un programa per crear espais virtuals d'ensenyament i aprenentatge.
  • Conèixer les bases metodològiques que hi ha darrere Moodle i les seves característiques principals com a entorn educatiu.
  • Conèixer les dades que hi ha al perfil personal dels usuaris a Moodle.
  • Explorar un curs de Moodle per veure quins recursos ofereix per facilitar els aprenentatges.
  • Començar a identificar els elements que configuren un curs virtual i a donar forma al propi curs tot decidint els paràmetres bàsics, els blocs i els recursos que s'hi vol mostrar.

Paral·lelament, anireu explorant l'aula virtual en la qual es desenvoluparà el curs i començareu a conèixer els participants amb els quals treballareu al llarg de les properes setmanes. També anireu reflexionant sobre les possibilitats pedagògiques d'un espai de treball virtual construït a Moodle. Aquest objectiu s'assolirà d'una manera vivencial, en la mesura que es vagi treballant a l'aula virtual en la qual es desenvolupa el curs i que està construïda sobre Moodle.

Continguts