Preparació dels recursos necessaris per portar a terme el projecte

A la pràctica anterior heu fet el plantejament d'una activitat per desenvolupar-la amb l'alumnat dins de la intranet. Per diferents raons és possible que no tingueu la possibilitat de fer l'activitat plantejada a la intranet real del vostre centre ni amb el vostre alumnat. En aquest cas caldrà que la simuleu a la intranet de pràctiques que heu utilitzat durant el curs.

A partir del plantejament enviat i consensuat a la pràctica anterior us serà necessari que la intranet del vostre centre (o potser la intranet de pràctiques) disposi dels recursos necessari per a poder-hi portar a terme l'activitat. Pot ser que alguns d'aquests recursos els tingueu ja disponibles. Altres, però, és possible que hageu de demanar que us els creïn, ja que requereixen la intervenció d'un administrador/a de la intranet.

Petició dels recursos necessaris

Feu una llista detallada dels recursos que necessiteu pel vostre projecte i que no estiguin disponibles en aquests moments a la intranet. Utilitzeu la taula que teniu a continuació:

Petició dels recursos necessaris

Si us plau, necessito que la intranet disposi dels recursos que he llistat a continuació per poder-hi fer una activitat amb l'alumnat:
 Recurs  Necessari per...  Hi ha de poser accedir...
     
     
     
     
Us estaré molt agraït/da si me'ls podeu possibilitar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Demaneu a un administrador/a de la intranet del vostre centre (al vostre formador/a en el cas d'usar la intranet de pràctiques) que us creï els recursos de la llista anterior.

Passats un parell de dies, o el temps que cregueu oportú, comproveu si teniu els recursos sol·licitats disponibles i, en cas de no tenir-los, insistiu amb el tema, ja que us són necessaris per poder fer la pràctica següent.