• Plantejament del projecte
  • Anàlisi de les possibilitats de la intranet
  • Fitxa descriptiva de l'activitat
 • Preparació dels recursos necessaris per portar a terme el projecte
  • Petició dels recursos necessaris
 • Realització pràctica del projecte i avaluació
  • Comprovació de que tot el necessari és a punt
  • Realització de la pràctica
  • Avaluació de la feina feta

Pràctiques