Estratègies per una comunicació efectiva a la intranet

Durant les pràctiques anteriors del curs heu fet unes quantes activitats que us han permès d'aprendre com fer servir les funcionalitats principals de la intranet. Com heu pogut comprovar, a la intranet es pot generar informació important per al funcionament del dia a dia d'un centre. Aquesta informació es generaria igualment sense usar una intranet, però els canals de transmissió serien ben diferents. La intranet, si s'usa correctament, pot agilitar l'enviament i la rebuda de la informació. En canvi, si no s'usa adequadament i la informació que conté no arriba a les persones a les quals va dirigida, l'invent perd bona part de la gràcia. En aquests casos pot passar que les persones que han enviat aquesta informació tinguin un sentiment de frustració que els desmotivi a fer-ho en ocasions futures. Seria l'equivalent a penjar un full informatiu en un suro que no es mira ningú.

Entenem que pel fet d'haver escollit aquest curs i haver arribat fins aquí teniu la motivació necessària per ajudar a tirar endavant el projecte de la intranet. Recordeu que no es tracta d'un projecte personal sinó del centre. Tots els membres del claustre en sou partícips i en certa mesura responsables que tiri endavant o no.

Consells per fer un ús efectiu de la intranet

Tot seguit donarem un conjunt de consells que seria ideal que apliqués tot el claustre d'un centre, però som conscients que hi ha força tipologies de professorat i sovint les actituds d'algunes persones poden no ajudar en la tasca de fer una intranet realment útil. No per això l'ús de la intranet en un centre s'ha de veure amenaçat. Si la direcció del centre dóna suport al projecte, hi ha un mínim d'un 30% de professorat que hi creu, té ganes de col·laborar i fa d'apòstol a la resta del claustre, l'èxit està garantit.

Alhora, l'inici en l'ús de la intranet i la posada en marxa en el centre poden ser més o menys costosos, però una vegada passada aquesta etapa els guanys seran evidents i l'esforç haurà valgut la pena.

De tot això en parlarem una mica més a la pràctica següent.

Aquí ens limitarem a donar-vos uns consells que us poden ser útils de cara a fer un ús efectiu de la intranet i ajudar a dinamitzar-la en el centre.

Connecteu-vos a la intranet amb certa regularitat

Per fer un seguiment adequat de l'activitat i de la informació que es genera a la intranet d'un centre, com és lògic, cal connectar-s'hi amb certa regularitat. És difícil establir un patró de regularitat ideal per a tots els centres i per a tots els usuaris. Cada persona, en l'hàbit de l'ús, trobarà la periodicitat de connexió ideal. Per començar, si es tracta d'un centre petit on la quantitat d'informació que es genera no és massa elevada, pot ser adequat entrar a la intranet un mínim de dues vegades per setmana. En un centre gran potser valdria la pena fer-ho amb una mica més de periodicitat. Aquestes connexions normalment són de poc temps, el necessari per veure aquella informació que s'ha generat des de la connexió anterior. En la majoria d'ocasions, amb 10 o 15 minuts n'hi ha prou. Òbviament, de tant en tant caldrà consumir una mica més de temps, ja sigui perquè hi ha més informació de l'habitual, o perquè us cal fer una intervenció o una gestió determinada.

Feu que la validació a la intranet del centre sigui una rutina de treball més. No cal que invertiu gaire temps per a cada connexió, el temps just i necessari per estar al dia del que passa en el centre.

Feu un seguiment acurat dels enllaços que apareixen en el bloc de novetats

Durant tota la formació heu tingut la possibilitat de fer ús del bloc de novetats. Segur que us ha estat útil per estar al corrent de les novetats que s'hi generen.

¿Us imagineu quina despesa de temps implicaria que cada vegada que accedíssiu a la intranet haguéssiu d'entrar a tots els apartats per veure si hi ha alguna cosa nova?

El bloc de novetats us salva de fer aquesta acció tan poc efectiva i, alhora, tan inútil. Aquest bloc, però, només serà eficaç si feu clic als enllaços que us mostra.

Manteniment del bloc de novetats

En el bloc de novetats surten els enllaços a les informacions que els companys ens volen comunicar. Cal sempre consultar què hi ha darrera d'aquests enllaços. Altrament la comunicació no és efectiva.

Si ho feu sovint, n'hi haurà pocs i la consulta serà ràpida. Com es va comentar al final de la pràctica 4 del mòdul 1 és possible subscriure's al bloc de novetats des de les preferències personals. Amb això rebreu un correu diari amb els enllaços directes a les novetats del portal. Així, si no heu rebut el missatge pertinent, potser us podeu estalviar de connectar-vos a la intranet per mirar què ha passat.

Procureu tenir el bloc de novetats sempre net d'enllaços. Cada vegada que entreu a la intranet el primer que heu de fer és mirar-vos aquest bloc i anar a tots els continguts que des d'allà s'enllacen, que precisament porten a les novetats del portal.

Visualitzeu la intranet com el mitjà de comunicació més important del centre i transmeteu aquesta idea a la resta del claustre

Al cap d'un cert temps d'ús de la intranet, aquesta pot esdevenir el mitjà principal de comunicació interna d'un centre. Si teniu en compte aquest fet, i el feu extensiu a la resta del claustre, aconseguireu que la intranet tingui un ús intensiu en l'àmbit de la comunicació i la gestió, de tal manera que el centre pot acabar depenent-ne. En diverses ocasions hem sentit la frase "si ara ens deixés de funcionar la intranet, ens costaria tornar als mètodes d'abans".

Feu tot el que estigui al vostre abast per aconseguir que la intranet sigui un espai de comunicació interna important, i ajudeu els companys del claustre a mirar-la també amb aquests ulls.

No perdeu de vista que la intranet sovint també és la pàgina web del centre, per tant, la imatge del centre més enllà del recinte escolar

Internet ha esdevingut un espai on tota associació, empresa, escola… té presència d'una manera o una altra. La imatge que mostren aquestes entitats des de la xarxa és un element important al qual cal prestar atenció. Sovint, d'aquesta imatge en depenen factors relacionats amb l'èxit econòmic i/o social.

Els centres docents, a part de la necessitat de disposar d'una eina àgil i potent de comunicació, necessiten un espai des d'on difondre informacions relacionades amb activitats en les quals participa o organitza, informació que ha d'estar accessible a tothom qui visita el portal del centre. Ens referim a aquella informació que és accessible des d'Internet a tots els usuaris que escriuen l'adreça adequada a la finestra del navegador, sense necessitat d'haver-se d'autentificar.

La intranet esdevé la pàgina web del centre, la qual, comparada amb les pàgines de la web 1.0 on la informació era estàtica, és més fàcil d'actualitzar i mantenir.

Tingueu present que la intranet és més que una pàgina d'ús intern i penseu amb la importància que té la imatge del centre cap a l'exterior.

Sigueu proactius en l'ús de la intranet

En els centres docents, hi ha certes persones que a causa del seu càrrec (equips directius, coordinadors de cicles, coordinadors d'informàtica…) generen una bona part de la informació que es necessita. Probablement aquestes persones seran les que més informació penjaran a la intranet. No obstant això, tot el professorat al llarg del curs té coses importants a explicar a la resta dels companys del claustre, a l'alumnat o als visitants de la pàgina web externa.

No espereu que us pengin tota la informació i sigueu proactius en la publicació de continguts. Això ajuda a mantenir la intranet i el portal del centre vius. A més, generarà un sentiment de feina compartida que és positiu.

Doneu suport a les persones que administren la intranet

En aquest curs heu vist estratègies comunicatives i de gestió de la intranet. Tot això és possible perquè al darrera hi ha persones que s'han cuidat de la configuració i el manteniment de les funcionalitats, el manteniment dels usuaris, la dinamització en el claustre… Encara que pugui semblar una feina senzilla, no ho és. El fet de sentir-se recolzades pels companys del claustre ajuda aquestes persones a mantenir l'entusiasme per continuar amb aquesta tasca. Sovint, aquest suport i els signes de gratitud per la feina feta que hi puguin anar associats és l'única recompensa que n'obtenen.

Doneu suport a les persones que es cuiden d'administrar la intranet i ajudeu-les en tot allò que us sigui possible. Qui sap, potser algun dia sereu vosaltres aquestes persones!

Busqueu estratègies noves per dinamitzar la intranet

Les possibilitats que pot tenir una eina de comunicació i gestió telemàtica com la intranet són enormes. Normalment els límits ens els posa la imaginació mateixa. Heu vist funcionalitats, com ara els formularis, que poden donar molt joc.

En la mesura que us sentiu còmodes en l'ús de la intranet se us acudiran possibilitats noves que poden resultar interessants i útils. Potser fins i tot poden resultar revolucionàries i canviar els mètodes de treball habituals del centre.

Si se us acudeixen possibilitats noves, no deixeu de comentar-les amb la resta de persones del claustre i l'equip directiu. Potser no n'havíeu sentit a parlar abans perquè encara ningú no hi havia pensat.

Penseu si els mètodes de treball tradicionals tenen cabuda a la intranet i no perdeu oportunitats a l'hora de dinamitzar-la entre la resta de la comunitat educativa del centre. Recordeu el que hem comentat abans, si voleu que la intranet sigui el màxim d'útil per al centre i per a vosaltres, tothom n'ha de ser còmplice.

Animeu l'alumnat a fer servir la intranet

En relació amb el que s'ha comentat en el punt anterior, l'alumnat pot esdevenir un element de dinamització fantàstic. Normalment és més fàcil introduir l'alumnat en l'ús de les TIC que el professorat, i l'entusiasme d'aquell pot arrossegar els adults que puguin tenir certes resistències a l'hora de fer-ne ús.

Podeu aprofitar la intranet per portar a terme activitats que ajudin l'alumnat a assolir les competències TIC i que, a més, els permetin treballar part del currículum d'altres matèries: fòrums, activitats JClic i QV, correu personal, manteniment de l'agenda de l'aula…

No deixeu de banda l'alumnat en l'ús de la intranet. L'alumnat sabrà trobar en la intranet un espai de comunicació que li pot ser força útil i que es pot fer seu.

Idees a l'entorn dels diversos rols dels usuaris de la intranet

La intranet permet definir diverses possibilitats d'interacció entre els usuaris amb la definició de rols diversos.

Aquesta pràctica pretén ser una estimulació a la reflexió comuna a l'entorn dels rols principals que podem implantar.

Professorat

Sou la peça clau, primer perquè la intranet té una gran utilitat de coordinació entre docents, i segon perquè sou els principals gestors dels continguts.

  • Gestioneu el flux d'informació.
  • Administreu els cursos de les aules virtuals.
  • Incorporeu àlbums de fotografies i en sou els responsables.
  • Referencieu les galeries d'imatges, vídeo i so que desitgem incorporar.
  • Coordineu els fòrums de debat que hi ha disponibles.

En definitiva, la vostra feina és un pas endavant cap al treball cooperatiu i en xarxa.

Alumnat

Si feu ús d'eines d'aquesta generació web, de ben segur que els destinataris de tots aquests esforços són els mateixos que els destinataris de la vostra tasca docent, el vostre alumnat.

Incorporar els estudiants a la plataforma de la intranet és tècnicament possible i no comporta gaires dificultats o entrebancs.

El rol d'administrador/a d'una intraweb és un curs també telemàtic que podeu trobar fent clic AQUÍ

L'alumnat pot ser part activa tant per rebre fluxos d'informació com per poder disposar dels materials i/o recursos que els hi facilitem.

PAS

El Personal d'Administració i Serveis pot rebre tot tipus de comunicació i informació a través de la intranet. Alhora, si escau, pot ser membre actiu en la comunitat en aquells fluxos comunicatius que es determinin.

Famílies

Un altre gran repte és incorporar les famílies dins el projecte. Tècnicament no té més dificultat que la de donar d'alta nous usuaris, però cal una reflexió per part de les direccions dels centres del quan, com i per què es vol donar aquest servei. No hi ha dubte que aquesta incorporació pot generar necessitats noves que caldrà preveure prèviament per tal de poder donar les respostes adequades i avançar-nos tant com sigui possible.

Amb tot, no creiem que sigui prudent obrir el projecte de cop i volta a tota la comunitat educativa sense la reflexió i el tast previ per part de la comunitat docent de cada centre.

Estem convençuts que aquests tipus d'eines generen sinergies altament positives per a tota la comunitat educativa, les quals possibiliten coneixements paral·lels i de valor afegit a tot procés d'aprenentatge. Sens dubte obre fronts nous i reptes que caldrà ajustar a l'hora de donar respostes noves.

En definitiva, el Projecte Intraweb no té més intenció que dotar els pofessionals d'una eina que unifiqui la multiplicitat d'esforços que estem fent dia a dia a les nostres aules.