Enllaços a videos externs

Aquesta pràctica se centra en el portal YouTube com a mostra de possibilitats educatives a l'entorn de la inserció de vídeos on line en la pràctica docent.

Observeu aquest vídeo que pot ser inclòs, com qualsevol altre, dins de la intranet de centre o dins d'un curs Moodle:

Els passos a seguir són els següents:

Obrim una nova finestra amb el navegador i demanem la URL: http://youtube.com

En les opcions de cerca escrivim disney català i escollim un vídeo, com pot ser el de Petit meu (Baby mine).

A la dreta de la pantalla, hi apareixen diverses opcions:

Observeu que apareix un codi en l'opció URL:

Hi ha un altre codi en l'opció Embed:

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nbWKtz6svpg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nbWKtz6svpg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

Dins de la intranet

L'opció URL és l'adequada per ser el vincle que podem utilitzar a la intranet de centre.

Recordeu: en fer ús dels formularis d'edició de notes, taulers, etc., sempre hi apareixen els camps que es mostren en la imatge següent.

Copieu el codi HTML proporcionat per YouTube tot vigilant de no repetir el protocol http://.

Escriviu el text desitjat a Més informació.

Trameteu la nota a la intranet i observeu-ne els resultats.

En un curs Moodle

El codi Embed és la millor opció si pensem que pot ser utilitzat en un curs Moodle, però dins d'una etiqueta i copiant-lo a l'interior de l'opció de codi html.

Primer cal editar el curs i activar l'edició per tal d'inserir un recurs. Una etiqueta és, en aquest moment, una excel·lent opció. Dins de l'edició de l'etiqueta cal obrir les opcions de codi HTML per tal d'enganxar el codi Embed proporcionat, en aquest cas, per youtube.

Recordeu la icona pertinent ⇒

Feu la prova i comproveu-ne els resultats.