Creació d'una activitat i un recurs en un curs Moodle

El paquet Moodle és, bàsicament, un gestor de cursos virtuals en què un o varis professors en són l'administrador. Ens permet, com a elements a destacar, realitzar un parell d'accions molt rellevants:

 1. Administrar i facilitar recursos als participants.
 2. Administrar i facilitar activitats als participants.

Dins els recursos podem destacar:

 • Composició d'una pàgina de text
 • Composició d'una pàgina web
 • Enllaçar un fitxer o un lloc web
 • Inserir una etiqueta

Dins de les opcions d'activitat destaquem:

 • La creació de fòrums
 • Construcció de glossaris generals o bé particulars
 • Disseny de lliçons
 • Realització de qüestionaris
 • Trameses de tasques
 • Construcció d'un wiki

Edició d'un recurs a un curs Moodle

Entreu a la intranet de pràctiques amb el rol de professorat.

Accediu al Moodle mitjançant el bloc de Moodle.

 Accés al Moodle des de la intranet

Entreu al curs que heu creat en la pràctica anterior.

 Accés al curs de Moodle

En la imatge següent podeu observar com un professor pot disposar de tants cursos com desitgi.

 Llista de cursos d'un professor/a

Activeu l'edició del curs. Observeu que en qualsevol moment podreu canviar el rol dins del curs. Això és útil per poder veure com veuen el curs altres usuaris des de rols diferents.

 Activació de l'edició d'un curs

Observeu que per defecte sempre hi ha un fòrum creat que s'acostuma a utilitzar per a informacions generals del curs. Alhora, pareu atenció als desplegables que us permeten iniciar els processos d'edició d'un curs.

Fòrum per defecte d'un curs

El que practicareu és la inserció d'una etiqueta al curs.

Obriu el desplegable dels recursos i escolliu insereix una etiqueta.

Inserció d'una etiqueta

Us hi apareixerà un editor de text amb unes icones que ens permeten escriure i formatar el que desitgem.

Escriviu quelcom que sigui significatiu en el quadre d'edició.

Formateu el text al vostre gust i estil personal. A través de les icones de l'editor podeu aconseguir una etiqueta amb prou recursos de disseny i edició perquè resulti entenedora i útil per a la pràctica docent.

Editor d'HTML

Observeu la descripció de les icones del quadre d'edició d'una etiqueta. Poden ser recursos a emprar en la seva construcció.

Opcions per modificar el color de la font, o bé per ombrejar-la amb el fons del color desitjat.
Icona per inserir línia separadora de continguts i/o elements per tal d'ajudar en l'organització visual dels continguts i/o elements
Punt de fixació que s'utilitza per navegar dins una mateixa pàgina a partir de l'ús de vincles cap al punt de fixació .
Opcions per a la inserció de vincles, o bé per esborrar vincles.
Inserció d'imatges a partir d'imatges pròpies pujades prèviament a l'entorn, o bé a través d'indicar el seu URL a la xarxa.
Creació de taules tot indicant el nombre de files i columnes, així com diverses possibilitats d'alineació del text i de l'amplada de la taula amb relació a l'amplada de la pàgina web que la conté.
Canviar a mode HTML, opció molt útil per enganxar codi HTML de referència a recursos existents a la xarxa.
Ampliació de la pantalla d'edició per guanyar visibilitat i camp d'acció per aconseguir un millor escenari de treball.

Inserció d'una etiqueta

Deseu l'etiqueta que heu construït a través del botó Desa els canvis.

Un cop heu desat l'etiqueta i heu tornat a l'espai del curs podeu editar, fer i refer quelcom a partir de les icones del propi gestor del curs.

Cal estar ben atents a no confondre els espais de l'edició virtual; cada opció que realitzeu mou la seva pròpia iconografia i sovint les icones s'assemblen i ens poden confondre.

Observeu les icones rellevants fins el moment per poder configurar la part interna d'un curs Moodle un cop ja hem inserit la nostra primera etiqueta:

Opcions rellevants per assenyalar el tema actual de treball a l'entorn virtual. La bombeta assenyala el tema en concret que desitgem remarcar, el quadrat fa que només es vegi el tema seleccionat, l'ull dóna accés de visualització o no als estudiants i la fletxa ens permet obrir les possibilitats de translació de tot el tema amunt o avall segons les necessitats.
Opcions de configuració dels blocs que gestionen l'entorn virtual. Visualització o no del bloc, opcions de translació del bloc.
Opcions de configuració dels recursos i de les activitats dins un curs. Visualització o no per part dels participants del recurs i/o activitat, opcions de translació.

Tot seguit fóra interessant que repetíssiu el procés d'inserció d'una etiqueta per tal de consolidar el procés i poder practicar amb les opcions de translació i/o d'altres de l'entorn Moodle.

Desactiveu l'edició i comproveu-ne els resultats.

Desactivació de l'edició

Edició d'una activitat a un curs Moodle

Ara procedireu a crear una Tasca dins el curs Moodle en la qual demanareu als participants que us trametin un fitxer.

Segons la versió del Moodle que tingueu instal·lada podreu observar unes possibilitats o unes altres dins de les activitats possibles a oferir. El que ara us interessa no és fer una feina exhaustiva amb totes elles, sinó practicar-ne una per tal d'iniciar-vos en l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge.

Torneu a activar l'edició del curs que heu creat anteriorment i al qual heu inserit una etiqueta.

Activació de l'edició

Obriu el desplegable per afegir una activitat.

Inserció d'una activitat

Trieu l'opció l'activitat Penjar un fitxer de tipus Tasca.

Escriviu les vostres instruccions al voltant del suposat fitxer demanat als suposats participants del vostre curs.

Creació d'una tasca

Completeu les dades de configuració ajustant-les a les dates actuals. Observeu que la qualificació es troba a 100, així com els altres paràmetres, especialment els que fan referència al tipus de tasca sol·licitada.

Opcions d'una tasca

Premeu el botó Desa els canvis.

Comproveu com visualitzarà la tasca un estudiant.

El resultat ha de ser quelcom similar al que podeu veure en la imatge següent.

Resultat de la tramesa d'un fitxer

Si voleu actualitzar la tasca, podeu fer-ho sempre que ho desitgeu per mitjà de la icona Actualitza, que conté el dibuix d'una mà amb un llapis.

Si aneu a visualitza aquesta tasca podreu avaluar a cada participant el fitxer tramès.

Observeu-ne el resultat, ha de ser similar i amb més opcions que les següents:

Resum de l'estat d'una tasca

Torneu al vostre curs i desactiveu l'edició.

Desactivació de l'edició

Comproveu-ne els resultats.

Hi ha bons tutorials de Moodle en català per a les persones que els interessa el tema:

Ús i dinamització del Moodle - http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/guia.html

Ús de Moodle: Manual del professorat - http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/manual_professor.pdf

Ús de Moodle: Manual de l'alumnat - http://weib.caib.es/formacio/distancia/material/manual_alum.pdf

Pot haver-hi certes variacions com a conseqüència dels canvis permanents de versions dels paquets de programari.

L'entorn virtual d'aprenentatge Moodle s'integra perfectament dins la intranet de centre; només cal que des de l'administració de la intranet s'instal·li el mòdul de Moodle.