JClic a la intranet

JClic és un conjunt de programari lliure, amb llicència GNU GPL, que serveix per realitzar diferents activitats educatives multimèdia: puzzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres, etc.

Logo de JClic

La pàgina de referència de JClic és: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/index.htm

Com que amb la pràctica anterior ja heu instal·lat el motor de Java al vostre maquinari, podreu fer diverses consultes d'activitats desenvolupades amb JClic que de ben segur són d'interès general.

Aquesta eina disposa del visualitzador i de l'editor per separat.

El que ens interessa és el visualitzador, concretament l'anomenat el "player".

Aneu a: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/download.htm.

Premeu a sobre de la icona.

Si us demana obrir la petició automàticament amb el Java, premeu d'acord.

Observeu que s'obre la interfície del JClic.

De fet, com que no heu descarregat cap activitat, només visualitzareu l'entorn i no cap activitat en concret.

Aneu a: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/download.htm a les activitats d'exemple:

Cerqueu el paquet d'Activitats de demostració del JClic.

Engegeu l'applet tal i com es mostra a la imatge següent:

Ara ja podeu fer una excel·lent visita a l'entorn de demostració del JClic.

Feu clic al mig de la pantalla i feu una ullada al material.

Des de la intranet és possible assignar activitats Jclic a grups d'usuaris i fer el seguiment dels resultats que s'obtenen de la realització d'aquestes activitats. Normalment, serà el professorat qui assignarà les activitats a l'alumnat, però qualsevol altra situació seria possible, ja que això depèn de com s'han configurat els permisos a la intranet.

El procés lògic en l'ús de les activitats JClic a la intranet seria el següent:

 • Un professor/a assigna una activitat a un grup o a un conjunt de grups d'alumnes.
 • El professor/a, per mitjà del tauler de notes, un missatge privat, presencialment o qualsevol altre sistema, informa als/a les alumnes que tenen l'activitat assignada i se'ls explica quines en són les condicions. Com veureu, en el moment d'assignar una activitat, és possible establir algunes condicions com la data d'inici, la data màxima de lliurament, el nombre màxim d'intents i altres.
 • L'alumnat fa les activitats segons les condicions fixades pel professor/a.
 • El professor/a, una vegada l'alumnat ha fet les activitats, les revisa i comprova si les ha fet correctament.
 • El professor/a informa l'alumnat de com han anat les activitats i explica quines coses cal millorar i quines s'han fer correctament. Si ho creu convenient, pot fer-ho mitjançant comentaris a la mateixa intranet. Aquests comentaris podran ser consultats per l'alumnat.

La intranet normalment incorporarà el bloc d'activitats JClic des del qual és possible veure quines són les activitats que heu assignat a altres persones i les activitats que us poden haver assignats a vosaltres.

Bloc d'activitats JClic

1 – Llista d'activitats que heu assignat a altres usuaris.

2 – Accés a la correcció de les activitats.

3 – Accés a la llista amb els detalls de l'activitat: descripció, condicions, grups…

4 – Llista d'activitats que us han estat assignades.

5 – Accés a la realització de les activitats.

6 – Accés a la llista amb els detalls de les activitats.

Assignació d'activitats

Per assignar una activitat cal anar al mòdul de JClic, buscar l'enllaç Assigna activitats i fer-hi clic.

Accés a l'assignació d'activitats

S'obrirà un formulari que cal complimentar i que consta de diferents parts: paràmetres generals de l'activitat, paràmetres JClic, paràmetres d'avaluació i paràmetres d'assignació.

A continuació s'explica quina és la funció dels camps que hi ha a cadascuna d'aquestes parts.

Paràmetres generals

 Paràmetres generals de l'activitat

 • Nom: Aquest serà el nom amb el que es presentarà l'activitat i el que permet reconèixer-la. És el nom que es mostra a la llista d'activitats del bloc de JClic del qual s'ha parlat abans.
 • Enunciat: Permet escriure el text que veurà l'alumnat quan es disposi a fer l'activitat. És útil per donar pistes de com s'ha de fer l'activitat i explicar altres detalls que es creguin oportuns.
Paràmetres JClic

 Paràmetres de JClic

 • Enllaç o fitxer de l'activitat: Aquí cal especificar quina és l'activitat que s'assigna. L'activitat es pot enllaçar des d'una adreça d'Internet o URL -per exemple: que provingui de la biblioteca d'activitats de JClic-, o es pot pujar el fitxer de l'activitat al servidor. La segona opció és la més recomanable, ja que la càrrega de l'activitat no depèn d'altres servidors que no sigui el mateix des del qual s'executa la intranet.
 • Aparença: Permet especificar el color amb el qual es mostrarà el marc de l'activitat. El color escollit només es respectarà si no ha estat forçat en el moment en el qual s'ha fet el disseny de l'activitat. Normalment el valor més recomanat és el que es defineix per defecte a l'activitat Default.
 • Amplada: Permet definir l'amplada del marc on es mostrarà l'activitat.
 • Alçada: Permet definir l'alçada del marc on es mostrarà l'activitat.
Paràmetres d'avaluació

Paràmetres d'avaluació

 • Nombre màxim d'intents: Aquí es pot indicar quantes vegades l'alumne/a podrà fer l'activitat. Una vegada hagi superat el nombre màxim d'intents que hagi definit, no podrà tornar a fer l'activitat.
 • Puntuació mitjana a aconseguir: Permet establir quin ha de ser el percentatge d'encerts en la realització de l'activitat. Més endavant, quan es corregeix l'activitat, es pot veure quin és el resultat que ha obtingut l'alumnat, de manera que si un alumne/a aconsegueix una puntuació superior el valor es mostra de color verd,però si no ho aconsegueix, es mostra de color vermell.
 • Nombre d'activitats diferents resoltes correctament: Permet establir quin és el nombre d'activitats que un alumne/a ha de fer correctament. Tal i com passava en el paràmetres anteriors, en el moment de l'avaluació es pot veure en verd o vermell el resultat segons els resultats obtinguts.
Paràmetres de l'assignació

 Paràmetres d'assignació

 • Grup nou: Permet escollir a quins grups s'assigna l'activitat. A mesura que l'activitat és assignada a grups nous, aquests es mostren en el mateix formulari, just a sobre de la llista desplegable que conté la relació de grups als quals es poden assignar activitats.
 • Data mínima d'inici de l'activitat: Es pot escollir una data a partir de la qual l'activitat és disponible per a l'alumnat. Abans de la data triada, l'alumnat podrà veure l'enunciat de l'activitat, però no la podrà fer. Si no posa cap valor en aquest camp l'activitat es pot fer immediatament després d'haver estat assignada.
 • Data límit de lliurament: Permet establir una data màxima de lliurement de l'activitat. Una vegada passada aquesta data, l'alumnat no podrà tornar a fer l'activitat, però podrà veure l'enunciat i els resultats que hagi pogut obtenir.
 • Observacions: Aquí el professor/a pot escriure les observacions que consideri oportunes i que li poden servir, per exemple, per recordar aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de fer la correcció de l'activitat. Aquest valor només el veu la persona que ha fet l'assignació.
 • Actiu: L'activitat no és disponible fins que no s'ha marcat aquest camp. Això permet preparar activitats que s'activaran en el moment que es consideri oportú o deixar com a invisibles activitats que no es vol que l'alumnat tingui disponibles.

Els camps del formulari que tenen un asterisc s'han d'omplir obligatòriament, però la resta són opcionals.

Ara practicareu una mica en l'ús del mòdul de JClic. El primer que fareu serà assignar una activitat a l'alumnat. Més endavant, fareu l'activitat i en comprovareu els resultats obtinguts.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professor/a i busqueu, dins del menú principal, l'enllaç a les activitats JClic. Busqueu, també, el bloc sobre JClic i comproveu si teniu alguna activitat assignada.

Feu clic a l'enllaç i se us obrirà el mòdul sobre JClic amb la llista d'activitats que heu assignat a altres usuaris (és possible que la llista estigui encara buida).

Busqueu a la llista d'opcions del mòdul l'enllaç Assigna activitats i feu-hi clic.

Ompliu el formulari amb la descripció de l'activitat, les condicions i els grups als quals l'assigneu. Escolliu els paràmetres que considereu més oportuns i assegureu-vos que heu marcat l'opció Actiu del final del formulari i que heu assignat l'activitat al grup Alumnat.

Els usuaris tenen sempre disponible la llista d'activitats que han assignat a altres persones. En aquesta llista es resumeixen les característiques principals de les activitats i, des de les icones de la columna dreta de la taula, es dóna accés a les opcions d'edició, correcció, test i esborrament de les activitats.

Llista d'activitats assignades

Realització d'activitats

Quan un usuari/ària té activitats assignades podrà accedir a fer-les des del bloc de JClic o des de l'enllaç Activitats assignades del menú d'opcions del mòdul.

Si un usuari/ària fa clic a l'enllaç Activitats assignades del menú del mòdul o a l'enllaç Detalls de la llista d'activitats que li han estat assignades del bloc JClic, podrà accedir a la relació d'activitats que té assignades amb alguns detalls d'aquestes activitats. Des del bloc podrà accedir directament a les activitats des de la icona JClic que hi ha a la dreta del títol de l'activitat.

Llista de les activitats que m'han estat assignades

En la imatge anterior teniu dos exemples d'activitats que han estat assignades a un usuari/ària amb els títols de les activitats, l'enunciat i informació sobre les seves condicions. La primera activitat no està oberta i no hi ha cap enllaç que permeti a l'usuari/ària accedir-hi. Una activitat pot no estar oberta per diferents motius: no s'ha arribat a la data d'inici de l'activitat, ha passat la data màxima de lliurament o s'han superat el nombre màxim d'intents. En el segon exemple l'activitat està oberta i s'hi pot accedir fent clic al títol de l'activitat o des de la icona de JClic que hi ha a part inferior dreta del requadre. Observeu que en els dos casos el nombre d'intents és zero. En el cas que s'hagin fet intents en una activitat es pot accedir als resultats obtinguts des de l'enllaç Veure els resultats obtinguts.

Resultats de l'alumne/a

Abans se us ha demanat que assigneu una activitat al grup d'alumnat. Per tant, si heu fet el que se us demanava i entreu a la intranet amb el perfil d'alumnat, haureu de poder accedir a aquesta activitat per tal de fer-la. A més, també podreu accedir a les activitats que els vostres companys d'aula també han assignat al grups d'alumnes (sempre que de moment no sigueu els únics que hagueu fet l'assignació).

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil d'alumnat i comproveu que teniu activitats assignades.

Feu l'activitat que fa una estona vosaltres mateixos heu assignat al grup d'alumnes. En cas que l'activitat estigués tancada, entreu a la intranet amb el vostre perfil de professor/a i obriu-la.

Feu, també, almenys una de les activitats de les que ha assignat algun company/a de la vostra aula.

Una vegada feta l'activitat observeu l'aspecte que pren la llista d'activitats que teniu assignades i comproveu quins són els resultats que n'heu obtingut.

Correcció d'activitats

L'etapa lògica que segueix a l'assignació d'activitats, una vegada aquestes han estat fetes per l'alumnat, és la seva avaluació.

Es pot accedir als resultats que ha obtingut l'alumnat des de la icona de correcció de la taula d'activitats que s'han assignat o des de la mateixa icona del bloc de JClic.

Accés a la correcció d'activitats

Se us obrirà la llista de persones a qui heu assignat l'activitat amb el nombre d'intents, la puntuació que han obtingut, el nombre d'encerts i el temps invertit a fer les activitats.

Correcció de les activitats

A la llista es marca de color verd o vermell el nombre d'activitats encertades i la puntuació corresponent, tot depenent dels resultats obtinguts per l'alumne/a amb relació als que haguéssiu pogut indicar en el moment de fer l'assignació.

Cadascun dels noms de les persones és un enllaç que obre els detalls de l'activitat per a aquella persona.

Accés als detalls d'un usuari/ària

Des de la pantalla de detalls podeu escriure observacions que només podrà veure la persona que ha fet l'assignació i la resposta per a l'alumne/a.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i procediu a la correcció de les activitats JClic que heu assignat.

Observeu com es mostren els resultats i proveu les opcions que teniu en aquest apartat del mòdul.