Creació d'un Quadern Virtual

El que pretenem aquí no és formar experts en l'ús dels Quaderns Virtuals (QV), però sí fer-ne un per veure les possibilitats que hi té, tot i que sigui a un nivell embrionari. Val a dir també que la creació de Quaderns Virtuals és una possibilitat per obrir finestres a aquelles persones que en un futur desitgin aprofundir en aquest aspecte. Podeu consultar des d'aquí el curs telemàtic sobre Quaderns Virtuals.

Abans de començar a editar un Quadern Virtual cal garantir un bon funcionament de les diferents tipologies d'activitats de QV al vostre ordinador; així doncs, és imprescindible respectar els requeriments de maquinari i de programari.

Consulteu la pàgina http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/qv_req.htm i assegureu-vos que acompliu els requeriments mínims per aconseguir treballar amb aquesta plataforma.

Heu d'instal·lar el motor de Java seguint les instruccions a partir de http://clic.xtec.cat/ca/jclic/instjava.htm.

Accediu a http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm i observeu que és la pàgina de referència sobre els Quaderns Virtuals.

Per a qualsevol dubte en relació als QV disposeu d'una pàgina i una bústia de suport específica a http://clic.xtec.net/qv_web/ca/suport.htm

Us suggerim consultar prèviament més informació sobre:

Tipus de preguntes en els QV

Aparences dels QV

Ara ja podeu iniciar l'edició d'un QV.

Accediu a http://clic.xtec.net/qv_web/ca/qv_aplica.htm i seguiu les instruccions que us oferim per tal de dissenyar una activitat en un full d'un QV desenvolupat per vosaltres.

Cliqueu a sobre l'editor.

Hi apareixerà l'accés a l'Edu365, lloc on cal validar-se amb el nom d'usuari/ària i contrasenya habituals del correu XTEC.

Validació a QV

Comproveu que us apareix quelcom similar a:

Observeu que en la imatge anterior ja hi ha dos quaderns sota l'administració de l'usuari/ària responsable dels QV que s'hi mostren.

Escriviu en el formulari de creació el nom significatiu del vostre QV anomenat intraweb i premeu crear quadern.

Us apareixerà l'Etiquetatge del Quadern Virtual.

Ompliu les dades tal i com desitgeu.

Premeu Accepta.

De cop i volta apareixen a la pantalla els quatre escenaris de treball dels QV.

Escenari d'opcions generals

Aquest és l'escenari bàsic per visualitzar el quadern, desar i anar a la pàgina d'inici.

Escenari del menú esquerre

Menú esquerra

Menú esquerre que possibilita la creació i translació dels diversos fulls que poden compondre un QV.

Escenari de treball amb els fulls del Quadern

Els fulls del QV

Observeu la URL:

http://clic.edu365.cat/quaderns/usuari/intraweb/intraweb.xml

en què:

  * **clic.edu365.cat/quaderns** ve designada pel sistema i és l'adreça que conté tots els Quaderns,
  * **usuari** és el directori personal de cada docent, i
  * **intraweb/intraweb.xml** és el directori i fitxer amb el qual es treballa.

Escenari de treball amb els fitxers integrats al Quadern

Fitxers del QV

Escenari per gestionar tots els fitxers vinculats al nostre quadern.

Abans de referenciar recursos com imatges, animacions…, cal fer des d'aquí la tramesa d'aquests recursos al servidor.

Ara no es tractarà de fer tot un QV, però sí de veure com fer un primer full senzill per observar les enormes possibilitats de compatibilitat entre aquesta eina didàctica i la intranet.

Escriviu el Títol que desitgeu per al QV.

Premeu Afegeix un full al QV.

Ara ja heu creat el QV, però està buit de contingut, tal i com es mostra a la imatge següent:

Feu clic a sobre de intraweb.

Ara torneu a ser a l'espai d'edició del QV.

Afegiu un full al QV per mitjà de la icona assenyalada a la imatge de l'escenari del menú esquerre.

Observeu totes les novetats al panell d'edició del QV. La imatge següent intenta remarcar-les de color vermell.

Trieu l'opció selecció i ompliu les dades com es mostra a la imatge següent:

No oblideu de remarcar la resposta correcta.

Premeu Desa a l'escenari de treball general (a dalt a la dreta).

⇒ Premeu Previsualitza.

Cal que hi aparegui quelcom similar a:

Ara ja teniu el vostre primer QV editat i amb un full que conté una pregunta de selecció. Cal ser conscients, però, que ara per ara només vosaltres hi accediu, i que per saber-ne més cal fer el curs sobre Quaderns Virtuals o bé consultar la web de suport dels QV.