Els Quaderns Virtuals

La intranet incorpora un mòdul que permet integrar Quaderns Virtuals (QV) i fer l'assignació d'aquests Quaderns als usuaris.

Quaderns Virtuals és un projecte que es desenvolupa al Departament d'Educació i que neix amb la voluntat de portar a la xarxa quaderns d’exercicis tradicionals. El projecte està format pels serveis següents:

 • L'editor, que permet al professorat la creació de recursos multimèdia educatius adaptats als seus grups classe, de qualsevol àrea i nivell educatius.
 • El visualitzador, que facilita el seguiment i l'avaluació en diferents moments del procés educatiu, així com la interacció entre l'alumnat i el professorat.
 • La biblioteca de Quaderns, que afavoreix l'intercanvi i reaprofitament de materials educatius.

Directament des de la intranet és possible fer l'assignació de QV als usuaris que interessi. Des de la mateixa intranet és possible, també, fer el seguiment de les activitats que han portat a terme els usuaris a qui han estat assignats aquests Quaderns.

Accés als QV

L'accés als QV es pot fer des d'un enllaç del Menú o bé des d'un bloc especial per als Quaderns.

Accés als Quaderns Virtuals des del menúBloc dels Quaderns Virtuals

En el bloc Quaderns Virtuals apareix la relació de quaderns que ha assignat l'usuari/ària, així com els quaderns que li han estat assignats. Com podeu veure a la imatge anterior, la llista de quaderns que han estat assignats a un usuari/ària està precedida del títol Quaderns per contestar. En fer clic sobre el nom d'un Quadern s'accedeix a les activitats d'aquest Quadern. La llista de QV que heu assignat a altres usuaris està precedida del títol Quaderns per corregir.

Si accediu al mòdul de QV observareu que teniu dues o quatre opcions possibles en funció dels permisos:

 • Pàgina inicial: Mostra la llista de QV als quals teniu accés, ja sigui per fer les activitats o per corregir les activitats que hagueu pogut assignar a altres persones.
 • Quaderns per contestar: Mostra les activitats que us han assignat i que podeu portar a terme des de la intranet.
 • Quaderns per corregir: Mostra les activitats que heu assignat a altres usuaris. A aquest enllaç, només hi tenen accés les persones que tenen la capacitat d'assignar QV.
 • Assigna Quadern: Obre un formulari des d'on podeu assignar activitats noves als usuaris. A aquest enllaç, només hi tenen accés les persones que tenen la capacitat d'assignar QV.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil d'alumnat i aneu al mòdul de QV. Observeu les opcions disponibles en el menú.

Sortiu de la intranet i torneu-hi a entrar amb el perfil professorat. Observeu que les possibilitats han crescut i que ara podeu assignar QV a terceres persones.

Assignació de QV

Tal i com heu vist, no totes les persones que tenen accés a la intranet poden assignar Quaderns a altres usuaris. Això dependrà dels permisos que es tinguin.

Si una persona pot assignar Quaderns a d'altres, en entrar al mòdul veurà un enllaç anomenat Assigna Quaderns. En fer clic sobre aquest enllaç s'obre el formulari des d'on es podran donar les dades del QV que es vol assignar. Aquest formulari té diversos apartats.

Paràmetres generals

Permet definir el títol que tindrà l'activitat i una descripció que veurà la persona a qui s'assigna el QV. Des d'aquí se li poden donar instruccions que poden ser d'utilitat per a la resolució de l'activitat.

Assignació de QV. Paràmetres generals

Paràmetres del Quadern

Aquí es defineixen les dades relacionades amb el QV que s'assigna. La dada més important és l'enllaç del Quadern, ja que l'identifica.

Assignació de QV. Paràmetres del QV

Si aneu a la Biblioteca de QV podreu fer una cerca entre tots els QV disponibles. N'hi ha molts. Afortunadament disposeu d'un conjunt de camps de cerca que us poden ser útils.

Biblioteca de QV

Si feu clic al títol de qualsevol QV arribareu a la fitxa del QV, on podeu trobar l'enllaç que necessiteu per poder-lo assignar.

Fitxa d'un QV

En el cas concret de la imatge, el QV disposa de dues versions, la catalana i la castellana, cadascuna de les quals té el seu enllaç.

Aquest és l'enllaç que heu d'escriure en el camp Enllaç del Quadern del formulari d'assignació.

Els usuaris també tenen la possibilitat d'assignar Quaderns Virtuals que hagin creat ells mateixos i que no estiguin disponibles a la biblioteca. Només cal conèixer-ne l'enllaç. Aquesta informació la teniu disponible en el moment de crear o editar un QV.

La resta de dades d'aquesta part del formulari permet definir aspectes relacionats amb la presentació del QV com l'aparença, l'idioma, el nombre màxim de lliuraments, si s'ha de mostrar la correcció a les persones que faran el QV i si s'hi han de mostrar les intervencions.

Finestra/marc

Permet decidir si el QV s'ha d'obrir incrustat a la intranet o en una finestra nova i les mides d'aquesta finestra.

Parèmetres de la finestra o marc

Grups

S'hi poden seleccionar els grups d'usuaris que han de tenir accés a l'activitat proposada.

Assignació de grups

Paràmetres del professor/a

Aquí hi podeu anotar comentaris i informacions a les quals només vosaltres tindreu accés. També podeu activar un QV o deixar-lo desactivat. Només són accessibles als usuaris els QV que són actius.

Paràmetres del professor/a

Una vegada definides aquestes dades, heu de fer clic a la icona de validació i, si tot ha anat bé, haureu fet l'assignació de l'activitat.

Entreu a la intranet de pràctiques i assigneu un QV de la biblioteca al grup d'alumnat. Assegureu-vos que l'heu deixat actiu.

Feu clic a l'enllaç Quaderns per corregir del menú del mòdul.

Observeu que per a cadascun dels QV assignats teniu una fitxa amb informació de l'assignació des d'on podeu accedir a la previsualització, correcció, edició i esborrat de l'assignació.

Llista de QV per corregir

El color del botó verd o vermell de davant del títol de l'activitat denota l'estat actiu o inactiu de l'assignació.

Proveu cadascuna d'aquestes opcions, però no esborreu encara el QV perquè el necessitareu ben aviat.

Realització d'activitats assignades

Des de l'enllaç Quaderns per contestar, o des del bloc de QV, podeu accedir a les activitats que altres usuaris us han assignat. En aquesta llista apareixeran, només, els QV que s'hagin definit com a actius.

Llista de QV per contestar

Si feu clic sobre el títol de l'activitat podreu posar-la en marxa. Això us engegarà el motor de Java. En algunes ocasions pot ser que el navegador us demani permís per posar-lo en marxa. Li heu de dir que sí.

Entreu a la intranet de pràctiques com a alumnat i accediu a la llista de QV que tingueu assignats.

Feu clic sobre el títol de QV que abans vosaltres mateixos heu assignat a l'alumnat.

Feu clic a l'enllaç Comença el Quadern.

Feu les diferents activitats del QV. A cadascun dels fulls heu de fer clic al botó Lliure.

Feu un QV dels que us ha pogut assignat un altre company/a de l'aula.

Correcció dels QV

Una vegada l'alumnat ha fet les activitats proposades podeu passar a la fase següent, la correcció.

Per accedir a la correcció de les activitats cal fer clic a l'enllaç Quaderns per corregir. Se us obrirà la llista de QV que heu assignat i, des d'aquí, podreu obrir la taula amb les persones a qui s'ha assignat el quadern. A la taula d'assignacions hi ha informació de quin és l'estat del QV pel que fa a la seva realització i correcció.

Les taules de persones a qui heu assignat un QV també les podeu obrir, si feu clic en el nom de l'activitat,des dels blocs de QV. Estat de la correcció

Els elements de la taula són:

 • Nom: Mostra el nom de l'activitat i permet fer-ne la correcció.
 • Estat: Mitjançant unes icones de color taronja es mostra l'estat de lliurament de les activitats. La icona només apareix en aquells casos en què hi ha activitats lliurades.
 • Puntuació: Mostra la puntuació obtinguda en la realització de les activitats.
 • Lliuraments: Indica el nombre de lliuraments que s'han portat a terme.
 • Temps: Indica el temps invertit per fer l'activitat.
 • Comentaris: Mostra els comentaris que heu fet sobre l'activitat. Aquests comentaris són visibles per l'alumne/a.
 • Observacions: Es tracta d'anotacions que fa la persona que fa l'assignació i que només ells pot veure.
 • Opcions: La icona amb un llapis dóna accés a l'edició dels comentaris i observacions. La icona amb una paperera permet esborrar l'assignació.

Comentaris i observacions

Accediu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu a l'apartat de correcció dels QV.

Procediu a la correcció dels QV que us hagin lliurat.

Poseu algun comentari i observació a cadascuna de les activitats corregides.

Accés als comentaris del professor/a

Una vegada l'alumnat ha fet l'activitat, pot rebre els comentaris del professor/a des de la mateixa intranet. Això ho trobarà si va a l'opció Quaderns per contestar i fa clic al nom dels QV dels quals vol veure els comentaris.

Per acabar, torneu a entrar a la intranet de pràctiques des del perfil d'alumnat i verifiqueu si us han arribat els comentaris de les activitats que heu fet.

Quin embolic, tant entrar i sortir de les intranet 8-O. Recordeu el truc dels dos navegadors i les dues sessions que se us va explicar a la pràctica 5 del mòdul 1. Us estalviareu haver d'entrar i sortir de la intranet un munt de vegades.

Un cop fet tot això haureu portat a terme un procés sencer d'assignació i correcció de Quaderns Virtuals. En la pràctica següent veureu una introducció molt breu de com podeu crear un Quadern Virtual personal.