• Ús didàctic de les funcionalitats comunicatives de la intranet
  • La preparació dels missatges
  • Les parts d'un missatge
 • Els Quaderns Virtuals
  • Accés als Quaderns Virtuals
  • Assignació de Quaderns
  • Realització d'activitats assignades
  • Correcció dels Quaderns Virtuals
  • Accés als comentaris del professor/a
 • Creació d'un Quadern Virtual
  • Escenari d'opcions generals
  • Escenari del menú esquerre
  • Escenari de treball amb els fulls del quadern
  • Escenari de treball amb els fitxers integrats al quadern
 • JClic a la intranet
  • Assignació d'activitats
  • Realització d'activitats
  • Correcció d'activitats
 • El Moodle a la intranet. Creació d'un curs
 • Creació d'una activitat i un recurs en un curs Moodle
  • Edició d'un recurs a un curs Moodle
  • Edició d'una activitat a un curs Moodle

Pràctiques