La referència a documents i pàgines externes

Una de les característiques més interessants que té la intranet d'un centre docent és que permet agrupar en un mateix espai tota, o gairebé tota, la informació necessària per al treball als centres. En algunes ocasions aquesta informació la podeu tenir en documents HTML o en fitxers en format PDF que s'han de mostrar de manera que hi quedin totalment integrats, tot i provenir de fonts d'informació externes. Això és possible gràcies a un mòdul que permet mostrar, a la part central de la intranet, com si d'un contenidor de documents es tractés, els continguts que siguin necessaris.

L'ús del contenidor és molt simple. Tot seguit en veureu el potencial mitjançant un parell d'exemples.

Presentació de documents HTML mitjançant el contenidor

Els documents HTML a mostrar en el contenidor han d'estar allotjats en un servidor d'Internet. Altrament, no serien accessibles des de la xarxa.

Tot seguit fareu que la intranet de formació que, com molt bé sabeu, té la URL http://phobos.xtec.cat/intraweb/d203 quedi integrada a la intranet de pràctiques. Per aconseguir-ho, seguiu les instruccions que teniu a continuació:

Accediu a la intranet de pràctiques amb qualsevol dels perfils que teniu disponibles.

A la finestra del navegador escriviu-hi una URL de l'estil (s'ha dividit la URL en tres línies perquè no surti massa llarga):

http://hipolit.xtec.cat/iw00x/intranet/index.php?module=iw_webbox&url=http://intraweb.xtec.cat/d203

(substituïu la x d'iw00x pel que tingueu a la vostra intranet de pràctiques)

Observeu que després del text &url= hi heu escrit l'adreça d'Internet que correspon a l'espai de formació del curs.

Premeu la tecla Enter i observeu que la intranet de formació s'han carregat a la zona central de la intranet.

Com heu pogut comprovar, integrar un document HTML que estigui prèviament penjat al servidor és fàcil.

Hi ha un cas particular de URL en què apareixen els símbols ? i &. Aquestes URL necessiten unes petites transformacions abans de ser escrites a la finestra del navegador. Com a exemple d'això teniu la URL:

http://phobos.xtec.cat/llibres/llibre.php?fisbn=a8053169_75&section=3&page=-1

que enllaça amb el capítol Leyendas para escuchar en compañía del llibre de títol Cuentos antes de partir y otras invenciones que està allotjat a La Prestatgeria digital de la XTEC.

En aquest cas concret heu de d'escriure la URL substituint el símbol ? per un doble * i el símbol & per *.

http://hipolit.xtec.cat/intranet_practiques/intranet/index.php?
module=iw_webbox&url=
http://phobos.xtec.cat/llibres/
llibre.php**fisbn=a8053169_75*section=3*page=-1

Entreu a la intranet de pràctiques i feu que a la part central s'hi mostri la URL exposada més amunt.

Presentació de documents PDF mitjançant el contenidor

Els documents PDF tenen la particularitat que en un mateix format us permeten integrar text, imatges, enllaços…

Aquests documents, com passa amb les pàgines HTML, han de ser pujats a un servidor d'Internet per poder ser mostrats pel contenidor.

Talment com passava en el cas de les pàgines HTML, si el fitxer PDF es troba en un servidor d'Internet, és suficient escriure en la finestra d'adreces del navegador la URL d'aquest document després del text &url=.

Busqueu algun document PDF que estigui allotjat en un servidor d'Internet, esbrineu la seva URL i proveu d'integrar-lo a la intranet de pràctiques.

Ara fareu el mateix, però amb un document PDF que teniu en el vostre ordinador local. Per aconseguir-lo, prèviament haureu de pujar el fitxer en qüestió al servidor d'Internet. La pujada del fitxer al servidor la fareu mitjançant el formulari Pujada de fitxers al servidor que ja heu fet servir en altres pràctiques.

Busqueu un fitxer de tipus PDF i emmagatzemeu-lo en el vostre ordinador local. Procureu que no sigui un fitxer massa gran.

Entreu a la intranet de pràctiques com a professorat.

Accediu al formulari anomenat Pujada de fitxers al servidor. Aquí trobareu informació sobre quina serà la URL del document una vegada penjat a Internet. Anoteu-vos o copieu a la memòria de l'ordinador aquesta adreça.

Envieu el fitxer PDF per mitjà del formulari. Amb això haureu aconseguit pujar el fitxer al servidor. Tal i com haureu pogut veure a l'apartat anterior, aquest fitxer tindrà una URL de l'estil:

http://hipolit.xtec.cat/intranet_practiques/intranet/
file.php?file=directori/nom_del_fitxer.pdf.

Proveu que podeu mostrar el document PDF pujat al servidor fent ús de la tècnica explicada abans. En aquest cas, tenint en compte el fet que l'arxiu que acabeu de pujar per mitjà de la funció es troba en el mateix directori del servidor que la intranet, podeu escriure una adreça relativa. És a dir, després del paràmetre &url= n'hi ha prou amb escriure file.php?file=directori/nom_del_fitxer.pdf. Mireu-vos l'exemple que teniu a continuació:

http://hipolit.xtec.cat/intranet_practiques/intranet/index.php?
module=iw_webbox&url=file.php?file=/public/nom_del_fitxer.pdf

Envieu una anotació al tauler de la intranet de pràctiques amb un enllaç al document que acabeu de pujar al servidor, de manera que si es fa clic a l'enllaç es mostri el contingut a la zona central de la intranet.

Comproveu que l'enllaç que heu creat per mitjà de l'anotació, funciona correctament.