Com a recull de documentació

En un centre docent es generen quantitats importants de documents per a diferents propòsits i destinataris que pot ser interessant compartir i tenir disponibles a Internet en tot moment. El mòdul Downloads (descàrregues) permet fer precisament això, col·locar documents, fitxers i programes al servidor per tal de compartir-los amb la resta d'usuaris des de la intranet.

Per exemple, si es pensa en el sector professorat, una arxivística adequada dels elements següents facilita la gestió de centre:

  • Documents normatius de centre
  • Actes de reunions
  • Documents de treball per nivells o cicles
  • Manuals d'ajut per a l'ús d'aparells i instal·lacions

A la intranet de pràctiques podeu accedir als documents des de la pestanya Documents del menú horitzontal, o des del menú principal. En altres intranets l'accés es pot fer des d'altres llocs com, per exemple, el menú principal

Accés als documents

A través del menú Documents podeu fer la consulta i/o la tramesa d'un arxiu determinat.

A través de l'administració del sistema es poden crear tantes categories i subcategories de documents com sigui necessari. Per tant, si necessiteu una categoria nova caldrà que la demaneu a la persona responsable de la gestió de la intranet del centre. La classificació de documents en categories és útil per agrupar i ordenar la informació. També ajuda a optimitzar els procediments de cerca i/o consulta de la documentació acumulada a la intranet.

Categories de documents

En el moment d'enviar una descàrrega nova podreu escollir la categoria i/o subcategoria on vulgueu que quedi emmagatzemada.

Tria de la categoria en l'enviament d'una descàrrega

Descàrrega de documents

Per descarregar un document des de la intranet cal anar a la categoria i subcategoria on hi ha el document i fer clic sobre el seu títol.

Descàrrega d'un document

Depenent de com estigui configurada la intranet, i com a mesura de seguretat, se us pot demanar que entreu un conjunt de caràcters escrits d'una manera una mica peculiar. Això evita que els robots que cerquen documents per la xarxa puguin fer descàrregues de documents sense el nostre consentiment. En aquest punt cal especificar que només podrien descarregar-se aquells documents que es poden baixar sense que sigui necessària una validació prèvia.

Entra el capcha

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu a l'apartat de documents.

Navegueu per les diferents categories i subcategories fins que trobeu algun document. Observeu que a la dreta del l'arbre de navegació se us indica el nombre de documents que conté cadascuna de les categories i les subcategories. Per tant, trobar un document no us hauria de ser complicat.

Descarregueu el document al vostre ordinador i obriu-lo per tal de verificar que hi ha arribat correctament.

Enviament de documents

Per enviar un document nou haureu de fer clic a l'enllaç Enviaments del menú del mòdul.

Enllaç per a l'enviament d'una descàrrega nova

En fer-ho, s'obrirà un formulari on caldrà omplir les dades relacionades amb la descàrrega i des d'on es pot escollir el fitxer que es pujarà al servidor.

Formulari d'enviament d'una descàrrega nova

Els camps amb la icona d'admiració són obligatoris i no es poden deixar en blanc. Observeu, però, que en el cas del fitxer podem escollir entre agafar-lo de l'ordinador o escriure-hi un enllaç d'Internet.

Per tal que els documents enviats a la intranet no comportin problemes de descàrrega o enviament és important tenir en compte unes normes simples relacionades amb els noms que se'ls dóna.

  • Usar noms curts. Més de 15 caràcters és excessiu.
  • No deixar espais en blanc en el noms dels arxius. Una bona pràctica consisteix en substituir els espais en blanc per guions baixos.
  • No fer ús d'accents en els noms dels fitxers.
  • Escriure els noms dels arxius i les extensions en minúscula.

Escolliu del vostre ordinador un document en format pdf, odt o doc, per tal de pujar-lo a la intranet de pràctiques. Tingueu presents les normes comentades sobre els noms dels documents i, si és necessari, adapteu el document per tal que tingui un nom adequat.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu al mòdul de descàrregues.

Busqueu l'enllaç per a l'enviament de descàrregues noves i feu-hi clic.

Ompliu el formulari amb les dades necessàries del document que heu decidit enviar a la intranet.

Navegueu pel vostre ordinador per tal de seleccionar el document, escolliu la categoria on el voleu enviar i ompliu totes les dades obligatòries. Si voleu, ompliu també les opcionals ja que, malgrat no ser fonamentals, és interessant que en disposeu.

Feu clic a l'opció Afegeix la descàrrega.

Amb molta probabilitat, depenent de la configuració de la intranet, el fitxer tramès precisarà de validació d'alguna persona administradora.

D'aquí uns pocs dies, quan el vostre formador/a hagi aprovat la descàrrega, comproveu que està disponible a la intranet i proveu de descarregar-vos-la.

El contenidor de documents pot ser una eina excel·lent per tal d'orientar el nostre alumnat i per ajudar a gestionar fitxers del centre. També es pot utilitzar, per posar a l'abast de tothom qui ho requereixi, l'enllaç a programari lliure d'ús habitual quan es vol deixar a l'abast fàcil dels membres de la comunitat educativa.