Les reserves d'espais i equips

En tots els centres docents hi ha un conjunt d'espais i equips que són d'ús compartit entre diferents grups classe.

Una de les funcionalitats de la intranet que és de gran utilitat és la gestió d'aules comunes, espais compartits i material didàctic d'ús col·lectiu, com ara: aules d'informàtica, sales específiques, aparells audiovisuals, carros multimèdia, càmeres de vídeo, càmeres de fotografiar…

Des de la intranet podeu saber en tot moment, i en temps real, quin és l'estat d'ocupació o disponibilitat d'un determinat espai o equip i, en cas que estigui disponible, fer-ne la reserva.

El mòdul de reserves és fàcil d'utilitzar i ens facilita força la feina.

Podeu accedir a la llista d'espais i equips disponibles des de l'enllaç Reserves del menú principal.

Accés al mòdul de reserves

Des de l'enllaç Fes una reserva de la columna dreta de la llista podeu accedir a la taula on s'informa de l'ocupació o disponibilitat dels espais i equips; des d'aquí també podeu procedir a fer reserves dels espais o equips en les franges horàries que estiguin lliures.

Llista d'espais i equips disponibles

Podeu trobar-vos amb dos tipus diferents de reserves: les reserves puntuals i les reserves preferents.

Les reserves puntuals són aquelles que serveixen només per a una hora de classe concreta. Una vegada passada l'hora, l'espai queda lliure per a la setmana vinent. Les reserves preferents es renoven automàticament d'una setmana a la següent, de manera que les persones que tenen reserves preferents al seu favor no s'han de preocupar de renovar-les cada setmana. Només els administradors de l'espai poden crear reserves preferents.

Taula de les reserves d'un espai

En la imatge es veu clarament la diferència entre una reserva puntual i una de preferent. També es veu amb claredat en quines franges horàries hi ha disponibilitat.

Tota la gestió d'aquests recursos pot funcionar de la mateixa manera amb l'ús d'un simple formulari per a cada espai i per a cada aula o espai a reservar.

Per fer una reserva puntual nova és suficient fer clic a la icona que hi ha en l'espai disponible de la taula.

Icona des d'on es pot fer una reserva

Després de fer clic a la icona cal omplir el formulari que se us obrirà. En aquest formulari se us demana el grup classe amb el qual fareu servir l'espai o equip i el motiu de la reserva. També podeu especificar si voleu reservar-la per a una o més setmanes, dins d'un període acotat que es pot configurar.

Formulari per fer una reserva

Una vegada emplenat i enviat el formulari, si tot ha anat bé se us mostrarà un resguard de reserva amb l'única intenció d'informar-vos que el procés ha finalitzat correctament.

Resguard de reserva

Reserva d'un espai

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i busqueu l'enllaç que us portarà a la llista d'espais per reservar.

Entreu a un espai des de l'enllaç Fes una reserva i comproveu la taula de reserves amb les franges ocupades i les disponibles.

Si us és necessari, desplaceu-vos pels períodes setmanals de temps amb les fletxes i des del calendari.

Tria el període

Els administradors de la intranet poden optar per donar la possibilitat de fer les reserves dels espais i del material didàctic a partir de diverses setmanes vista i no només a partir de la setmana en curs. Si és el vostre cas, haureu de fixar-vos, a l'inici del procés, quina setmana trieu.

Busqueu una franja horària en la qual l'espai o equip estigui disponible i feu clic a la icona per fer-ne la reserva.

Anoteu amb quin grup fareu ús de l'aula que esteu reservant i el motiu de la reserva.

Premeu el botó Fes una reserva.

Botó de fer una reserva

Comproveu si heu rebut el resguard i observeu el resultat de la vostra reserva.

===Anul·lació d'una reserva===

Podreu comprovar que des del moment que heu formulat una reserva concreta, també la podeu anul·lar.

El sistema només permet esborrar les reserves pròpies.

Feu la prova d'esborrar una reserva pròpia.

La gestió d'espais i materials comuns se simplifica enormement amb l'ús de la Intraweb. Es pot fer una reserva des de qualsevol punt amb connexió a Internet i a qualsevol hora.