Els comentaris a les notícies

Una opció interessant lligada a les notícies del portal és la possibilitat d'enviar comentaris a aquestes notícies. En aquest sentit, la pàgina inicial de la intranet té una característica que l'aproxima una mica al concepte de bloc, perquè la possibilitat de poder fer comentaris als continguts publicats és una característica estretament associada als blocs.

Pot ser que la intranet del vostre centre no tingui aquesta possibilitat, ja que es tracta d'una altra opció que es pot configurar. Per exemple, a la intranet de formació aquesta opció no està disponible i en canvi a la de pràctiques sí.

A més, aquesta funcionalitat, en cas d'estar disponible, pot tenir comportaments una mica diferents segons com estigui configurada.

Sovint fem referència a possibilitats de la intranet que depenen de la forma en què està configurada. Les intranets permeten graus de configuració importants, la qual cosa les fa flexibles i adaptables a les necessitats i interessos de cada centre :-). Això complica una mica la redacció de manuals d'ús com aquest i l'aprenentatge de l'ús de les funcionalitats :-/.

Tot el que explicarem aquí fa referència a la configuració concreta que tenim a la intranet de pràctiques, que és la que ve per defecte a la maqueta d'intranet i que correspon a una configuració força estandarditzada. Si en fer servir una altra intranet observeu comportaments diferents en l'ús dels comentaris, informeu-vos de com s'han d'utilitzar.

Per saber si les notícies d'una intranet admeten comentaris, podeu fixar-vos en la part de sota de la notícia. Si apareix un enllaç als comentaris, és que se'n poden enviar.

Accés a fer comentaris a una notícia

Com podeu veure a la imatge, el nom de l'enllaç és Comentaris?. Això significa que encara no s'han enviat comentaris a la notícia. En cas d'haver-n'hi, aquest enllaç canviarà i contindrà el nombre total de comentaris enviats.

Enllaç nou a l'accés al comentari i informació del nombre de comentaris

Visualització dels comentaris enviats a les notícies

Els comentaris sempre es mostren al final del text estès de les notícies. Per accedir a llegir-los és suficient fer clic sobre el títol de la notícia i obrir-la.

Visualització del comentari

Entreu a la intranet de pràctiques i busqueu una notícia que tingui comentaris. Si no en trobeu cap voldrà dir que sou els primers que feu aquesta pràctica i, per tant, haureu de passar directament a la proposta següent que tracta sobre l'enviament d'un comentari nou.

Obriu la notícia en la qual heu trobat comentaris i llegiu-vos-els.

Observeu que des de la mateixa pantalla de la notícia, si és que esteu validats a la intranet, teniu accés a enviar comentaris nous. Altrament, aquesta opció no estarà disponible i us serà necessari entrar a la intranet.

Enviament de comentaris nous a les notícies

Enviar un comentari nou a una notícia és ben simple. Només cal obrir-la fent clic al seu títol o a l'enllaç dels comentaris. Se us obrirà el formulari per mitjà del qual podreu enviar comentaris nous.

Enviament d'un comentari nou

Entreu a la intranet de pràctiques i envieu un comentari a un parell de les notícies publicades.

Observeu el resultat de l'enviament.

Noteu que si sortiu de la intranet podreu seguir veient els comentaris, però no podreu enviar-ne de nous. A més, l'enllaç de comentaris no estarà actiu i l'única forma d'accés als comentaris enviats serà per mitjà d'un clic al títol de la notícia.