Les notícies del portal

En la pràctica anterior heu experimentat amb un mètode per enviar notificacions als usuaris de la intranet. Ho heu fet amb el tauler. La informació que s'acostuma a enviar al tauler està estretament relacionada amb el treball del dia a dia en el centre, i acostuma a ser concisa i directa. A part d'aquest tipus d'informacions n'hi ha d'altres que tenen un caire més periodístic. Alguns exemples poden ser el programa d'actes per a la celebració de la jornada de portes obertes del centre, les activitats que se celebraran a la diada de Sant Jordi, l'obtenció d'un premi en un concurs… Aquestes informacions prenen el format de notícia i s'acostumen a publicar a la pàgina d'inici de la intranet. Les notícies també es fan servir per publicar continguts que interessa mostrar a la web corporativa, la que pot veure qualsevol persona que conegui i escrigui la URL de la intranet sense necessitat de validar-s'hi.

La publicació de notícies és un dels aspectes més interessants de qualsevol intranet, ja que permet fer difusió dels afers que afecten el centre i són d'interès per a tota la comunitat educativa.

Visualització de les notícies del portal

Normalment la pàgina d'inici de les intranets mostra les notícies. D'aquí la importància d'aquest mòdul. La forma en què es mostraran les notícies depèn de l'entorn visual que es faci servir. A la imatge següent us mostrem un exemple de notícia.

Exemple de notícia

Com podeu veure a la imatge anterior, la informació que conté la notícia es divideix en tres zones, tot i que aquesta disposició pot ser diferent segon la configuració de la intranet que feu servir. A la primera zona hi ha el títol de la notícia i informació sobre qui i quan ha fet l'enviament. La zona central conté el text principal de la notícia. A part, la notícia pot tenir text addicional. Des de la tercera zona, la que hi ha a la part inferior, es pot accedir al text complet i a la impressió de la noticia.

Les notícies poden contenir taules, imatges, llistes, enllaços… En aquesta pràctica veureu com s'envien notícies noves.

Les notícies es poden fer servir per publicar informació rellevant que sovint es presenta a la pàgina d'inici de la intranet. En alguns casos fins i tot abans de la validació.

Enviament de notícies

Normalment les notícies poden ser enviades per totes les persones que tenen accés a la intranet. No obstant això, acostumen a necessitar aprovació per alguna persona que tingui la facultat de fer-ne la validació. En alguns casos, però, aquesta validació no és necessària i les notícies es publiquen sense més tràmits.

Els usuaris que podran veure les notícies tenen relació directa amb la categoria a la qual s'associen aquestes notícies en el moment de ser creades: hi ha categories que pot veure tothom, tant les persones validades com les no validades, categories només visibles per les persones validades i categories només visibles a grups concrets d'usuaris. Per tant, en el moment de fer l'enviament d'una notícia és important triar bé la categoria a la qual s'associa.

Enviar una notícia no és complicat. Ho veureu tot seguit per mitjà d'un exemple.

El que fareu és enviar una notícia a la intranet de pràctiques que tingui relació amb el vostre centre docent i que pugui ser visible per a tothom qui visiti la intranet. Aquest notícia, a part del text, tindrà també una imatge.

Les notícies, abans de ser enviades, necessiten preparació: redacció de la notícia, tria d'imatges i enllaços… Per tant, començareu l'activitat per aquesta fase.

Penseu una notícia que tingui relació amb el vostre centre i busqueu una imatge que tingui relació amb la notícia.

Redacteu la notícia amb el vostre editor de text preferit i no directament a la intranet. Va bé fer-ho així per dues raons: permet pensar la notícia amb més tranquil·litat, sense necessitat d'estar connectat a Internet i permet disposar d'una còpia del text de la notícia per si es produeix un error durant el procés d'enviament de la informació. Recordeu que les connexions no són infal·libles i que la possibilitat que falli un enviament pot ser elevada. No us preocupeu de formatar el text amb negretes, subratllats, cursives o altres elements.

El temps que s'ha d'invertir per escriure una notícia pot ser relativament llarg. Per altra banda, el risc que en el moment de fer-ne l'enviament alguna cosa falli és força gran: error en la transmissió, desconnexió involuntària d'Internet, fallada del servidor, caducitat de la sessió d'Internet… En vista d'això és aconsellable escriure les notícies en un document de text que pugui ser emmagatzemat i que, en cas de problemes amb la connexió a Internet, pugui ser recuperat amb facilitat.

Emmagatzemeu el document en format de text (extensió .txt). Amb això us assegureu que els codis de format del document s'han eliminat i teniu el text net.

Tingueu en compte que els programes d'edició de textos usen una quantitat important de codi que serveix per formatar el document i que no és visible en el mode d'edició. Si seleccioneu el text directament des d'un programa d'edició i el copieu (ctrl + C) i després l'enganxeu a la notícia (ctrl + V), copiareu també tot aquest codi. Això és important evitar-ho, ja que si poseu aquest codi dins de la intranet tindreu problemes en la visualització de la notícia.

Teniu tots els ingredients de la notícia. Ara cal publicar-la. La imatge l'adjuntareu a la notícia usant el mateix mètode que s'ha explicat a la pràctica anterior.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat.

Feu clic a l'enllaç Notícies del menú de l'esquerra. Se us obrirà un formulari des d'on podeu redactar la notícia que voleu enviar. En el vostre cas, com que la notícia ja la teniu escrita, el procés serà força ràpid.

Enllaç a l'enviament de notícies

El formulari té els camps següents:

Formulari d'enviament de notícies - part 1

  • Títol: títol que identifica la notícia.
  • Títol de l'enllaç permanent: aquesta opció es genera automàticament, i és recomanable deixar-la en blanc.
  • Categoria: permet classificar la notícia en una determinada categoria. Els usuaris només veuran a la llista les categories sobre les quals tenen drets d'accés.

Explicació de les categories

  • Idioma: permet establir si una notícia només es veurà quan estigui seleccionat un idioma concret. Això permet disposar de notícies per a diferents idiomes.

Explicació del contingut de la notícia

  • Resum de la pàgina d'inici: espai on s'ha descriure el text principal de la notícia. Aquest text pot contenir etiquetes (tags) HTML. Les etiquetes permeses s'especifiquen en el mateix formulari.
  • Cos de la notícia: en aquest camp s'hi pot posar text addicional per ampliar la informació de la notícia.

Explicació del botó notes

  • Notes: és tracta d'una opció opcional que apareix en cursiva el final de la notícia, només si aquesta es visualitza amb l'opció notícia completa. Cal fer un clic sobre el signe + per tal que pugui aparèixer l'editor.

Explicació de les opcions de publicació

  • Opcions de publicació: existeixen diferents opcions referents a aquest àmbit, com la possibilitat de mostrar la notícia a la pàgina principal, o bé de crear opcions sobre la temporalitat de la notícia. Per accedir a les opcions de publicació cal fer clic a +. Obtindreu el resultat següent:

Explicació de les opcions de publicació - 2

  • Publica a la pàgina d'inici de les notícies: permet decidir si la notícia nova ha d'aparèixer a la pàgina d'inici.
  • Sense límit temporal: no assigna cap data d'inici o publicació, ni de finalització de la noticia.

Si decidiu que la nostra notícia ha de començar en una determinada data, caldrà desmarcar la casella Sense límit temporal i indicar una data inicial. D'una manera similar podem decidir si una notícia té data de finalització.

Explicació de les opcions de publicació - 3

Per enviar una notícia s'ha de fer clic al botó Publica. Si voleu, abans de l'enviament, podeu obrir vistes prèvies de la notícia fins que estigueu ben segurs que el resultat és el desitjat.

Les notícies poden contenir codis HTML que permetran afegir-hi enllaços, imatges, taules… No totes les etiquetes HTML són admeses a les notícies. Només s'admetran les etiquetes que en la configuració de la intranet hagin estat marcades. Això depèn de la configuració general de la intranet.

Per últim, una vegada enviada una notícia, i abans de ser publicada, haurà de ser validada per un usuari/ària amb permisos de validació de notícies.

Observeu que per al text de la notícia hi ha dos camps: el camp Text de la notícia i el camp Text addicional. Si ho desitgeu podeu fer servir el primer d'aquests dos camps per posar-hi la part principal de la notícia i el segon per posar-hi la informació complementària i que amplia la informació.

Ompliu els camps Títol, Text de la notícia. Seleccioneu, també, una categoria per a la notícia i recordeu que la categoria triada influeix directament als grups d'usuaris que podran veure aquesta notícia. En el vostre cas trieu la categoria Informacions i així tothom tindrà accés a la informació, tant usuaris registrats com usuaris no registrats.

Quan tingueu la notícia totalment acabada, trieu l'opció Previsualitza i feu clic a la icona d'enviament.

Observeu que se us presenta una pàgina nova a la part superior de la qual hi ha una vista de com quedarà la notícia una vegada enviada i validada, és a dir, de com veuran la notícia els usuaris que visitin la intranet.

Si alguna cosa de la notícia no us acaba de satisfer, encara sou a temps de modificar-la des del camp del formulari.

Per acabar el procés d'enviament de la notícia, trieu l'acció Envia una notícia i feu clic a la icona d'enviament.

Si no s'ha produït cap error, la notícia ha estat enviada. Segons quina sigui la configuració de la vostra intranet pot ser que alguna persona que tingui la capacitat per fer-ho, la validi.

En el cas de la intranet de pràctiques l'anotació no es publica directament i requereix validació. Ara, haureu d'esperar que el vostre formador/a tingui la bondat de fer l'anotació pública

Les categories de la intranet de pràctiques

Com a informació addicional podeu mirar quines categories de notícies s'han creat a la intranet de pràctiques i quins grups d'usuaris tenen accés a aquestes notícies, segons la configuració d'aquesta intranet en particular.

InformacionsTothom pot veure les notícies associades a aquesta categoria, també els usuaris no registrats a la intranet.
NoregistratsNomés tenen accés a les notícies d'aquesta categoria els usuaris que encara no s'han registrat a la intranet. Podeu fer servir aquesta categoria si voleu que la informació no estigui a la zona privada ocupant espai innecessari.
ComunitatLes informacions enviades a aquesta categoria només són visibles pels usuaris registrats.
AlumnatEl professorat i l'alumnat poden veure les anotacions enviades a aquesta categoria.
AMPACategoria d'accés exclusiu per a la direcció i per a l'associació de mares i pares d'alumnes.
ProfessoratCategoria a la qual només té accés de lectura el professorat del centre.

Com veieu, és important conèixer qui té accés a les categories sota les quals es classificaran les notícies. A la majoria d'intranets aquesta característica se simplifica al màxim i s'hi creen només dues categories: una per a tots els usuaris o una per a només els usuaris validats.