El tauler de notes

Són els panells de notícies i informacions que cal fer arribar a la resta de membres de la comunitat educativa. Tots els usuaris poden ser emissors d'aquestes notícies i són ells mateixos qui en decideixen els receptors a través de les opcions que l'eina facilita.

Entre moltes de les funcionalitats del Tauler cal destacar les següents:

 • Permet l'enviament immediat d'informació escrita, en el mateix moment en què s’escriu, sense necessitat d'imprimir els escrits, fer-ne còpies i repartir-les a les persones a qui pugui interessar la informació.
 • Fa possible la consulta de les informacions des de de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
 • Afavoreix la reducció de la despesa en paper i fotocòpies.
 • Possibilita l'enviament de documents electrònics, com ara documents de text, imatges, sons…
 • Permet enviar informacions d’una forma àgil i segura a tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat, famílies…
 • Possibilita que aquelles entitats que estan vinculades al centre puguin enviar informacions a tots els membres de la comunitat educativa de forma autònoma i directa. Caldrà preveure per a aquests casos que tinguin a la seva disposició un accés a la intranet amb nom d’usuari/ària i contrasenya reservat per a ells.

Podem comparar el tauler de notes amb els suros del centre on tothom hi pot penjar notes informatives, normalment en format paper.

En el tauler la informació es mostra ordenada segons la data d'enviament de les anotacions.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat, feu clic a l'enllaç Tauler del bloc Menú i, si hi ha informacions, llegiu-vos-les.

Accés al tauler

El bloc de titular i els de temes del tauler

Hi ha dos blocs que estan directament relacionats amb el tauler de notes: el bloc de temes del tauler i el bloc de titulars.

El bloc de temes és especialment útil quan el nombre de missatges del tauler és gran, ja que ajuda a filtrar i a trobar la informació. Des del bloc de temes del tauler és possible accedir amb un sol clic a la llista d'anotacions d'un determinat tema.

El bloc de titular normalment està situat a la pàgina d'inici de la intranet. Allà s'hi mostren els titulars associats a les anotacions del tauler.

Bloc de titulars del taulerBloc de temes del tauler

Com veureu ben aviat, en el moment de crear una anotació, la podeu vincular a un tema. Podeu, també, crear un titular relacionat amb aquesta anotació.

Enviament d'anotacions simples al tauler

Normalment tots els usuaris de la intranet poden enviar anotacions al tauler. No obstant això, és possible que des de la configuració d'aquesta funcionalitat, l'administrador/a hagi decidit que alguns usuaris només puguin llegir anotacions i no enviar-ne.

Formulari d'enviament d'anotacions al tauler

Vegem algunes característiques del tauler relacionades amb l'enviament d'anotacions.

 • Podeu decidir a quin tema classifiqueu l'anotació que voleu crear. Això és especialment útil quan hi ha un nombre d'anotacions elevat.

En el moment de trametre una anotació al tauler, és aconsellable escollir el tema al qual s'associa l'anotació. Això ajudarà a la recerca i a la gestió de la informació.

 • El contingut de les anotacions es pot formatar des d'un editor en línia fàcil de fer servir.

Camp de text de l'anotació

 • Les anotacions del tauler es deixen de veure després de la seva data de caducitat. Un usuari/ària administrador/a, si és necessari, les pot tornar a fer visibles. Per escollir la data de caducitat d'una anotació es pot fer clic a la icona de calendari.

Calendari que permet triar la data de caducitat d'una anotació

 • Les anotacions del tauler admeten titulars que es mostren en el bloc de titulars del qual s'ha parlat abans. És possible ajustar quan apareixen i desapareixen els titulars. Això és útil si es vol que un titular es publiqui, per exemple, uns dies abans d'una data assenyalada i associada a una anotació.

Titulars de les anotacions

 • Podeu associar un enllaç a cada anotació i també un fitxer.

Enllaç i fitxer associats a una anotació

 • Podeu escollir a quins grups d'usuaris van dirigides les anotacions. Aquest privilegi només el tindreu si l'administrador/a de la intranet us ha donat el permís adequat per fer-ho. Altrament, no podeu escollir els destinataris i la informació arribarà a tothom.

Tria de destinataris d'una anotació

 • Podeu decidir si una anotació admet comentaris.

Entreu a la intranet de pràctiques com a professorat i accediu al tauler de notes.

Feu clic a l'enllaç anomenat Afegeix una nota nova.

Mireu-vos el formulari d'enviament d'anotacions i observeu que té actives totes les funcionalitats que s'han comentat.

Envieu una anotació a tots els usuaris de la intranet on els informeu d'alguna web didàctica que us agradi i que estigui relacionada amb la vostra matèria o assignatura. Enllaceu aquesta web a l'anotació i decidiu si ha d'admetre comentaris o no. Si voleu, i ho creieu convenient, també hi podeu adjuntar un fitxer.

Observeu que teniu alguns drets sobre aquesta anotació, com per exemple editar-la o esborrar-la, que no teniu sobre les altres.

Sortiu de la intranet de pràctiques o bé obriu un altre navegador per tal de tornar-hi a accedir amb el perfil d'alumnat.

Entreu al tauler de notes i mireu-vos el contingut.

Feu l'acció d'enviar una anotació nova i observeu que, en aquest cas, no podeu decidir els grups als quals enviareu la informació.

Envieu una anotació nova referent a algun tema que sigui del vostre interès personal i que tingui relació amb el centre. No oblideu que esteu en el paper d'un/a alumne/a.

Observeu que l'anotació no es publica directament i que requereix validació. Ara, haureu d'esperar que el vostre formador/a tingui la bondat de fer l'anotació pública.

Proveu de comentar alguna de les anotacions enviada per algun company o companya de l'aula.

Enviament de notes al tauler amb imatges i text enriquit

Heu practicat com es pot enviar una anotació al tauler. Ara provareu d'enviar-hi una anotació que contingui alguna imatge i text amb negreta, cursiva i altres formats. L'objectiu serà enviar-hi una anotació amb un estil similar al que teniu a la imatge següent, però amb un contingut diferent:

Exemple d'anotació al tauler

Penseu un text on s'expliqui algun fet relacionat amb el vostre centre docent.

Busqueu una imatge que estigui relacionada amb el text de l'anotació. Procureu que la mida de la imatge no sigui massa gran. Si és necessari, reduïu-la una mica amb algun editor d'imatges.

Per poder crear l'anotació necessitareu tenir la imatge pujada a Internet. Això ho aconseguireu gràcies a les funcionalitats explicades a la pràctica anterior sobre els fitxers personals.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu a la gestió dels fitxers personals.

Pugeu la imatge en un directori que sigui public.

Amb l'ajut de l'editor d'HTML creeu una taula d'una sola fila i dues columnes o, si ho preferiu, feu servir un altre format que us pugui ser més convenient.

A la columna de l'esquerra poseu l'anotació de manera que el text estigui formatat amb estils de lletra i/o colors.

A la columna de la dreta posareu la imatge que heu escollit seguint el procediment que s'ha explicat a la pràctica anterior.

Afegiu a l'anotació un enllaç a una pàgina externa amb l'ajut de l'opció .

Si voleu, ompliu el camp amb un titular.

Seleccioneu els destinataris a qui va dirigida l'anotació.

Envieu l'anotació des del botó Envia del formulari.

Comproveu que l'anotació s'hagi enviat correctament i, en cas contrari, editeu-la tantes vegades com sigui necessari fins aconseguir-ne el resultat desitjat.

Com heu vist i experimentat, el tauler pot no ser vist per tothom de la mateixa manera. És molt murri, ja que en funció de la persona que fa l'enviament d'una anotació i de la configuració, es comporta d'una manera o d'una altra. Podeu trobar més informació sobre això a la pràctica 3 del mòdul 2 del curs d'instal·lació i administració de la intranet.

Les icones del tauler de notes

El significat de les icones del tauler de notes queda identificat directament amb la pròpia imatge de la icona. Igualment, però, aquí teniu una explicació breu del significat de les icones que potser us aclareix algun dubte.

Possiblement no podreu visualitzar totes les icones de la llista, ja que això depèn del perfil de la persona que consulta el tauler de notes.

ValidaSurt a les anotacions que estan pendents de validació i només les veuen els usuaris que tenen la capacitat de validar anotacions.
EditaPermet editar anotacions. Només apareix si l'usuari/ària té els drets adequats per portar a terme aquesta acció.
EsborraPermet esborrar anotacions. Només apareix si l'usuari/ària té els drets adequats per portar a terme aquesta acció.
OcultaFa possible deixar de veure anotacions que no són del vostre interès. Tingueu present que si oculteu una anotació no podreu recuperar-ne la visualització.
Han vist l'anotació...Dóna accés a la llista de persones que han visualitzat l'anotació. El fet que una persona estigui a aquesta llista no implica necessàriament que hagi llegit l'anotació, però sí que ha entrat al tauler quan l'anotació ja hi era.
Marca l'anotacióFa possible marcar anotacions per destacar-les i donar-los importància.
Treu marcaElimina la marca de les anotacions. Només apareix en aquelles anotacions que han estat marcades.
Emmagatzema l'anotacióPermet forçar la caducitat de les anotacions i emmagatzemar-les. Aquesta icona només la veuen els usuaris que poden administrar les anotacions del tauler.
Envia comentariPermet enviar comentaris a les anotacions en què s'ha especificat que admeten comentaris.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i proveu totes i cadascuna de les opcions del tauler de notes a les quals teniu accés.