Els fitxers personals

Els usuaris de la intranet, si se'ls dóna els permisos adequats, tenen la possibilitat de disposar d'un espai de fitxers personals. Podeu accedir als vostres fitxers personals des de la pestanya El meu compte del menú principal. Concretament heu de fer clic a la icona Gestor de fitxers .

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil d'alumnat i aneu al meu compte. Observeu que no teniu accés als fitxers personals.

Feu el mateix des del perfil de professorat. Veureu que en aquest cas sí que podeu accedir-hi.

Accés als fitxers personals

Feu clic a la icona Gestor de fitxers i arribareu al directori dels vostres fitxers personals. Inicialment el tindreu vuit, però podreu crear-hi directoris nous i pujar-hi fitxers.

Fitxers personals

Com podeu veure a la imatge anterior podeu crear tants directoris con us sigui convenient. Abans de fer res més, però, us donarem alguns consells relacionats amb els directoris i els fitxers.

Alguns consells sobre les característiques dels fitxers i els directoris

Abans de començar a pujar imatges al servidor o crear directoris tingueu en compte un seguit de consells que us poden ser útils i evitar problemes en el moment de processar aquests fitxers.

  • Cal que els noms dels fitxers i els directoris siguin el màxim de concisos possible i que permeti identificar-los amb claredat.
  • No utilitzeu lletres amb accents ni símbols no alfanumèrics. Eviteu les lletres com ç o ñ. A ser possible utilitzeu només els rang d'A-Z, a-z i 0-9.
  • Els noms dels fitxers i els directoris no han de contenir espais. Si es tracta de paraules compostes en lloc de l'espai podeu posar un guió baix "_" o bé fer que la primera lletra de cada paraula comenci amb majúscula. Per exemple podeu fer servir noms de fitxers com consell_escolar.pdf o consellEscolar.pdf.
  • Utilitzeu per norma extensions en minúscula.
  • Eviteu enviar imatges excessivament grans. Si les imatges s'han de mostrar des del propi navegador ajusteu-ne la resolució. Abans de pujar imatges assegure-vos de què tenen la mida adequada i, de no ser així, canvieu-la amb l'ajut d'algun programa de processament d'imatges.

Gestió de fitxers i directoris

Des d'aquí podeu gestionar tots els fitxers i carpetes (directoris).

La primera vegada que accediu als vostres fitxers personals us trobareu que no teniu ni fitxes ni directoris. Només hi trobareu continguts si sou administradors del mòdul de gestió de fitxers (en aquest cas us aconsellem que us mireu la pràctica 4 del mòdul 2 del curs d134 sobre l'administració de la intranet).

Dins de l'espai de fitxers personals les carpetes poden ser públiques o privades. Els continguts de les carpetes públiques són accessibles des dels navegadors, sense ser necessari ser un usuari/ària registrat.

Podeu crear tantes carpetes com vulgueu i declarar com a públiques totes les que considereu necessàries. Per exemple, si teniu pàgines HTML que voleu pujar a la intranet, podeu crear una carpeta amb el nom de web, fer-la pública, i pujar-hi les pàgines.

L'accés als fitxers està restringit a excepció dels que es troben en carpetes públiques.

Només tenen accés a la totalitat dels fitxers del lloc els usuaris amb drets d'administració. La resta d'usuaris, si els administradors ho configuren, només tenen accés a l'espai personal.

Accediu a la intranet de pràctiques i aneu a la vostra carpeta de fitxers personals.

Feu clic a l'opció Crea una carpeta del menú horitzontal del mòdul.

Opció de creació d'una carpeta nova

Veureu que apareix un formulari a sota del menú horitzontal.

Ompliu el formulari amb el text noticies (sense accents) i accepteu.

Formulari de creació de carpetes

Obtindreu un resultat com el de la imatge.

Feu clic damunt el nom de la carpeta. Hi entrareu a dins.

La carpeta acabada de crear

Des de les opcions del mòdul declareu aquesta carpeta com a pública.

Opció per establir la carpeta com a pública

Observeu que apareix un quadre de color blau que informa sobre com accedir als continguts de la carpeta on us trobeu.

Quadre informatiu

En aquests moments la carpeta està buida, així que per poder il·lustrar el funcionament d'una carpeta pública, necessiteu pujar-hi una imatge.

Localitzeu una imatge en el vostre ordinador i deseu-la a l'escriptori. Si no en teniu cap a mà, feu clic amb el botó dret del ratolí damunt qualsevol de les imatges d'aquesta pràctica, seleccioneu Anomena i desa la imatge, deseu-la a l'escriptori i poseu-li de nom imatge.png (poseu-li l'extensió que correspongui).

Feu clic a l'opció Puja un fitxer del menú horitzontal del mòdul.

Opció de pujada d'un fitxer

Apareixerà un formulari similar al de creació de carpetes, però aquesta vegada amb un botó anomenat Navega que us permetrà buscar un fitxer en el vostre ordinador.

Feu clic en el botó Navega.

Botó Navega

Seleccioneu la imatge del vostre escriptori.

Feu clic a la icona d'acceptar per pujar la imatge.

Si tot ha anat bé, la finestra tindrà aquest aspecte:

Llistat de fitxers de la carpeta public/noticies/ quan no és pública

Donat que heu declarat el directori com a públic la imatge pot ser mostrada des del navegador.

Llistat de fitxers de la carpeta public/noticies/ quan és pública

Ara ja podeu enllaçar la imatge. Més endavant veureu un cas pràctic sobre com utilitzar una imatge com aquesta. De moment, comprovareu que la imatge no està protegida i qualsevol hi pot accedir lliurement.

Obriu una pestanya nova o una finestra nova del navegador.

Introduïu l'adreça pública que us ha de permetre obrir aquesta imatge.

Si tot ha anat bé, veureu la imatge en el navegador. Fixeu-vos que no heu hagut d'entrar a la intranet per accedir-hi. Això només és possible en el cas de les carpetes configurades com a públiques. A la resta de carpetes això no funcionaria.

Per acabar aquesta pràctica, fixeu-vos en el menú desplegable que apareix davall la taula de fitxers.

Feu-hi clic per desplegar-lo

Menú desplegable amb opcions pels fitxers

Una opció molt interessant que hi apareix és la de crear un zip amb tots els fitxers seleccionats. Això és especialment útil en el cas de voler baixar un gran nombre de fitxers, atès que us permet posar-los tots dins d'un arxiu i després descarregar-lo. Si se selecciona una carpeta, tot el seu contingut s'afegeix a l'arxiu zip.

Anàlogament, si pugeu un fitxer comprimit amb zip a la intranet, el sistema el reconeixerà com a tal i, a la columna de les opcions, us oferirà la possibilitat de descomprimir-lo. D'aquesta manera es poden pujar molts fitxers de cop. De tota manera, cap tenir present que els servidors no permeten l'enviament de fitxers molt grans, cosa que limita les possibilitats d'aquesta funcionalitat.

Proveu de transformar una carpeta pública en privada mitjançant l'enllaç Fes que no sigui un directori públic.

Accions concretes sobre fitxers

Hi ha algunes accions que es poden fer sobre els fitxers dels directoris. A la dreta de la llista de fitxers hi trobareu un conjunt d'icones que us permetran realitzar certes accions.

Les accions accions que hi ha darrera de les icones de la imatge anterior són les següents:

Descomprimeix un fitxer zipPermet descomprimir un fitxer zip
Mostra el contingut d'un fitxer zipMostra el contingut d'un fitxer zip
Descarrega un fitxerPermet descarregar-se el fitxer en local
Edita el contingut d'un fitxerObre l'edició del fitxer i fa possible modificar-ne el contingut
Canvia el nom d'un fitxerPermet canviar el nom del fitxer
Esborra el fitxerEsborra el fitxer

Entreu un un directori i observeu les accions possibles sobre els fitxers que conté.

Creeu una carpeta nova, feu-la pública i pugeu-hi un fitxer d'imatge amb extensió gif, jpg o png, un fitxer de text amb extensió zip i un fitxer amb extensió txt. És possible que el sistema no us deixi pujar el fitxer de tipus txt. De ser així, demaneu al vostre formador/a que la inclogui a la llista d'extensions permeses.

Proveu de portar a terme les accions següents:

  • descarregueu-vos un dels dos fitxers a l'ordinador local.
  • canvieu de nom d'un dels dos fitxers.
  • canvieu un dels dos fitxers de directori i, tot seguit, torneu-lo a la carpeta original.
  • Feu que el vostre navegador mostri només la imatge continguda en el fitxer gif, png o jpg.
  • editeu el contingut del fitxer txt.

Aneu en compte amb els canvis que feu sobre els fitxers, ja que aquests canvis poden tenir repercussió sobre els continguts de la intranet.

Els fitxers gràfics i l'editor d'HTML

Amb el mòdul de fitxes personals se simplifica notablement la publicació de continguts amb imatges gif, jpg i png. Això és gràcies a que incorpora un connector amb l'editor d'HTML. Podeu veure un vídeo on s'explica com fer-ho (a partir del segon 50, ja que la resta correspon al curs d134):Obriu alguna pàgina que incorpori l'editor d'HTML. Per exemple, intenteu crear una notícia nova.

Observeu que entre les icones de l'editor n'hi ha una amb la imatge d'un clip Activa el connector amb el mòdul Files. Amb aquesta icona podeu obrir el gestor de fitxers.

Feu clic a la icona amb el clip i observeu que se us obre una finestra amb la relació de directoris i fitxers.

Aneu al directori on abans heu pujat el fitxer amb extensió gif i observeu que a la dreta ha aparegut la icona Icona de creació d'una miniatura per a la creació de miniatures.

Assegureu-vos de que el directori on teniu aquesta imatge està declarat com a públic i, de no ser així, feu-lo públic.

Feu clic a la icona de creació de miniatures.

Desplaceu-vos a la part baixa de la finestra i feu clic a la icona Insereix la imatge que hi ha a la dreta de la imatge.

Observeu que la imatge s'ha inserit en el lloc de l'editor on hi ha el cursor.