Les llistes de grups i usuaris

Les intranets poden tenir un nombre força elevat de grups i usuaris, ja que normalment per cada membre de la comunitat educativa del centre s'hi ha creat un usuari/ària diferent. Cadascun d'ells tindrà el seu nom d'usuari/ària particular que el sistema utilitzarà per identificar-lo unívocament. Aquests usuaris es poden repartir en un conjunt més o menys gran de grups.

En determinades ocasions, com per exemple quan ens volem comunicar amb alguna persona concreta, ens serà necessari conèixer el seu nom d'usuari/ària. Recordar aquesta informació per a totes les persones que conformen la comunitat educativa del centre, no és ni pràctic ni necessari. Ens cal, doncs, algun mètode per poder trobar el nom d'usuari/ària de qualsevol persona. Això serà fàcil si tenim alguna idea dels grups als quals pot pertànyer l'usuari/ària, la qual cosa en la majoria dels casos és absolutament factible. Precisament això és el que treballareu en aquesta pràctica. A més, veureu com us podeu crear una llista de contactes per emmagatzemar la informació d'aquelles persones amb les que teniu més relació. Així, trobar-les us serà encara més fàcil.

Consulta dels grups i els membres dels grups

Des de l'enllaç Usuaris del menú principal podeu accedir a la llista de grups, membres dels grups i contactes personals. Depenent dels permisos que tingueu a la intranet podreu accedir a consultar les llistes de membres de tots els grups disponibles o només d'aquells dels qual en sou membres. Tingueu present que a la llista de grups disponibles poden no aparèixer tots els que s'han creat a la intranet, ja que des de la configuració del mòdul d'usuaris és possible decidir quins grups no s'han de mostrar quan es navega per les llistes d'usuaris.

Accés a les llistes d'usuaris

Si feu clic a aquest enllaç se us obrirà la llista de grups dels quals sou membres.

Llista de grups dels quals sou membre

Els noms dels grups són un enllaç que obre la llista de les persones que hi pertanyen.

A la llista de membres, hi trobeu l'avatar de l'usuari/ària en cas que l'hagi introduït, el seu nom complet, el nom d'usuari/ària i un parell d'icones que us permetran afegir-lo/eliminar-lo de la llista de contactes o enviar-li un missatge privat.

Llista de membres d'un grup

Segons els permisos que tingueu a la intranet, a més de poder navegar per les llistes de membres dels grups als quals pertanyeu, també podreu fer-ho amb tots els altres grups permesos. Per accedir a la llista de tots els grups heu de fer clic a l'enllaç Mostra tots els grups del menú d'opcions del mòdul.

Accés a la llista de contactes

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu a les llistes d'usuaris. Observeu que teniu accés a les llistes de tots els grups de la intranet. Observeu també que, tot i ser membres del grup Usuaris, aquest grup no es mostra a la llista, ja que des de l'administració del mòdul s'ha decidit que no s'hi ha de mostrar.

Entreu ara des del perfil d'alumnat i observeu que només teniu accés a la llista dels grups dels quals sou membres.

La llista de contactes

A la dreta dels noms dels usuaris, hi trobeu les icones que us permeten afegir-los o eliminar-los de la vostra llista de contactes.

Inclou l'usuari/ària a la llista de contactes
Elimina l'usuari/ària de la llista de contactes

En qualsevol moment podeu accedir a la la vostra llista de contactes des de l'enllaç Mostra la llista de contactes del menú d'opcions del mòdul.

Tingueu present que les llistes de contactes poden no estar disponibles a la intranet del vostre centre. Es tracta d'un altre paràmetre que es pot configurar.

Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat, navegueu per les llistes d'usuaris i proveu d'afegir i eliminar usuaris de la llista de contactes.

Feu clic a l'enllaç Mostra la llista de contactes del menú d'opcions i observeu que s'hi mostren aquells usuaris que heu decidit incloure-hi.

Enviament d'un missatge privat

Per a tots els usuaris hi ha la icona d'enviar un missatge privat. Si feu clic a aquesta icona se us obrirà el sistema d'enviament de missatges privats, del qual parlarem extensament a la propera pràctica, amb el nom del destinatari complimentat.

Preveu de fer clic a la icona amb el sobre d'algun dels usuaris i verifiqueu el que s'ha comentat fa un moment.