Cal fer diverses trameses als diversos espais presentats en el mòdul per veure'n el resultat.

Exercici 1

Si és que no les heu fet en el transcurs de les pràctiques, porteu a terme cadascuna de les accions que es comenten a continuació:

  • Poseu almenys un parell de persones a la vostra llista de contactes.
  • Trameteu un missatge a la pròpia bústia personal per tal de veure i comprovar les opcions de correu.
  • Trameteu un missatge a un/a altre/a alumne/a del curs, amb còpia a l'administrador (admin).
  • Envieu una participació al tauler, dins del tema anomenat e1m2, sense la possibilitat de rebre comentaris. Si voleu, podeu aprofitar algun dels enviaments fets a la pràctica 4 (en aquest cas possiblement haureu de canviar l'anotació de tema).
  • Envieu una altra participació dins del mateix tema del tauler amb possibilitat de rebre comentaris.
  • Rectifiqueu alguna de les pròpies aportacions fetes al tauler.
  • Trameteu un comentari a alguna participació d'una altra persona.
  • Creeu una notícia nova que contingui almenys una imatge i un enllaç.
  • Feu un comentari a alguna de les notícies existents.

Exercici 2

Dins de la intranet de pràctiques, assegureu-vos que heu participat en el fòrum anomenat Reflexió TiC i heu donat la vostra opinió sobre les afirmacions plantejades a la pràctica 3 del mòdul.

Heu de haver-hi fet com a mínim dues o tres aportacions, de les quals almenys una ha d'argumentar una opinió feta per un/a company/a del curs.


Un cop hagueu fet aquests exercicis, heu de trametre una anotació al vostre formador/a per mitjà del formulari d'enviament d'exercicis, tot indicant-li les conclusions que heu sabut copsar de les pràctiques i dels exercicis proposats.