Les intranet de pràctiques

A part de la intranet de formació que hem descrit a la pràctica anterior, la qual utilitzareu per comunicar-vos amb el formador/a i amb els companys de l'aula, i on tractareu els aspectes relacionats amb el lliurament dels exercicis i la resolució de dubtes, caldrà que feu servir una intranet per portar a terme la majoria de les pràctiques i els exercicis proposats en cadascun dels mòduls del curs. En aquesta pràctica farem una descripció de com serà la intranet de pràctiques que utilitzareu.

L'adreça d'accés a la intranet de pràctiques us ha d'haver estat facilitada des de la intranet de formació. Si encara no la sabeu, pregunteu al vostre formador/a per saber quina és.

La intranet de pràctiques no s'ha de fer servir per preguntar al formador/a aspectes relacionats amb el curs. Per fer això utilitzeu el fòrum de l'aula de la intranet de formació.

Hi haurà una intranet de pràctiques per a cada grup amb els següents rols definits:

  • Administrador/a: la intranet de pràctiques tindrà un únic administrador/a i serà el formador/a del curs. L'administrador/a tindrà la capacitat de crear funcionalitats noves en la mesura que ho vegi necessari i serà, des d'aquest espai, el que farà el seguiment de la feina realitzada per l'alumnat.
  • Professorat: tot l'alumnat del curs serà professorat de la intranet de pràctiques.
  • Alumnat: tot l'alumnat del curs serà alumnat de la intranet de pràctiques.

Del que es desprèn de la llista de rols, cadascuna de les persones inscrites al curs podreu accedir a la intranet de pràctiques amb dos rols diferents: el rol d'alumnat i el rol de professorat.

Per accedir a la intranet de pràctiques amb el rol de professorat heu de fer servir les dades que useu per al correu de la XTEC. Per tant, les mateixes que useu per accedir a l'espai de formació. En cas d'accedir-hi amb el rol d'alumnat heu de fer servir les mateixes dades que abans, però a l'identificador XTEC li heu d'afegir un guio baix "_" i la lletra a, és a dir, IDENTIFICADOR_XTEC_a. Tot seguit teniu un exemple per a un hipotètic usuari/ària de la XTEC.

Taula resum de les dades d'accés per als rols de professorat i alumnat per a l'usuari de la XTEC amb l'identificador amot1234 i la contrasenya am8786.

Rol Nom d'usuari\ària Contrasenya
Professorat amot1234 am8786
Alumnat amot1234_a am8786

La intranet de pràctiques és un prototip del que pot ser la intranet d'un centre i està plena d'exemples de funcionalitats que es poden aplicar a la intranet d'un centre docent. Algunes d'aquestes funcionalitats les utilitzareu al llarg del curs de formació. Evidentment, aquestes funcionalitats poden no estar actives a la intranet del vostre centre. Sempre, però, si les veieu necessàries i interessants, podeu demanar que s'hi activin. S'ha intentat que entre les funcionalitats incorporades a la intranet de pràctiques s'hi vegin reflectides tant les necessitats d'un centre de primària com les necessitats d'un centre de secundària, per la qual cosa pot ser que algunes us puguin semblar poc adients per al vostre centre.

Accediu a la intranet de pràctiques amb el rol de professorat i observeu-ne una mica l'aspecte. Feu el mateix, però accedint-hi com a alumnat.

Accés a la intranet des de perfils diferents de forma simultània

En aquesta pràctica, i possiblement a la intranet del vostre centre docent, en algunes ocasions us pot ser necessari entrar-hi des dos usuaris diferents i de forma simultània. Aquesta situació acostuma a ser força utilitzada pels administradors per veure, per exemple, com influeixen els canvis de configuració de la intranet en la resta d'usuaris i no haver de tancar i obrir la sessió diverses vegades. Entrar a la intranet des de dos usuaris de forma simultània només serà possible si feu servir dos navegadors diferents, un per a cadascun dels usuaris.

Icones de dos navegadors

Entreu a la intranet de pràctiques amb el rol de professorat i amb el rol d'alumnat al mateix temps. Per fer-ho utilitzeu dos navegadors diferents com, per exemple, el Mozilla Firefox, l'opera, el safari, l'Explorer o el Chrome.

Sortida de la intranet

Cada vegada que entreu a la intranet heu de sortir-ne pel camí establert a la intranet.

Enllaç per sortir de la intranet en el menú horitzontal

És temptador sortir de la intranet des de la icona de tancament del navegador. Aquest recurs no s'hauria d'utilitzar per diverses raons:

  • Pot ser que, per descuit, a l'ordinador amb que hagueu treballat, hagin quedat instàncies del navegador obertes. En aquest cas, tot i que sembli que heu sortit de la intranet, no ho haureu fet. Si després de vosaltres alguna persona escriu la URL de la intranet a l'ordinador, hi estarà validada des del vostre perfil. Com podeu imaginar, això pot originar situacions no desitjades.
  • Pot ser que la intranet estigui configurada per establir connexions permanents, una situació gens convenient, però possible. En aquest cas, malgrat tancar totes les instàncies el navegador, la connexió no s'haurà acabat i, per tant, qualsevol altra persona que entri a la intranet des d'aquell ordinador ho farà des del vostre perfil.
  • Si tanqueu el navegador sense sortir de la sessió, algunes variables que utilitza el servidor d'Internet per poder funcionar resten actives durant una bona estona. Durant aquesta estona, aquestes variables consumiran recursos de servidor de forma innecessària i, per tant, el rendiment baixarà. Això té afectes sobre la resta d'usuaris que fan servir el servidor en aquells moments.
  • A la intranet, durant una estona, consta que esteu connectats, però en realitat no hi esteu. Això pot confondre la resta de persones que la utilitzen en aquells moments.

Si encara teniu alguna sessió oberta a la intranet de pràctiques, tanqueu-la des de l'enllaç Surt del menú horitzontal.