La intranet de formació

L'espai de formació d'aquest curs és una intranet com la que aprendreu a utilitzar. Té com a origen la maqueta d'intranet que es desenvolupa en el projecte Intraweb i que és a l'abast de tothom que hi pugui estar interessat/da.

En aquesta pràctica explicarem les principals eines comunicatives de l'espai de formació, les quals us seran bàsiques per poder-lo seguir amb normalitat.

Moltes de les estratègies comunicatives i d'interacció que utilitzareu durant el curs per contactar amb els formadors i companys de l'aula, seran un bon exemple de procediments aplicables a la intranet d'un centre docent.

A la intranet de formació, per posar-vos en contacte amb els companys i companyes, podeu fer servir diferents eines. A continuació teniu un resum de les principals eines que fareu servir:

Accés a la intranet de formació

Formulari de validació a l'espai de formació del curs d203

Podeu accedir a la intranet de formació des de l'adreça d'Internet http://intraweb.xtec.cat/d203 amb el vostre nom d'usuari/ària i contrasenya de correu de la XTEC.

Obriu el navegador i aneu a l'espai de formació del curs. Quan tingueu la pàgina carregada, valideu-vos-hi des del formulari que trobareu a la columna de l'esquerra. Comproveu que el sistema us reconeix com a usuari/ària.

La pantalla inicial

En entrar a la intranet observareu que se us obre una pantalla formada per una capçalera, un peu de pàgina, dues columnes laterals i espai o columna central.

home.jpg

La capçalera (1) conté els logotips del curs de formació i del Departament d'Educació. Just a sota de la capçalera hi ha el menú de navegació horitzontal (2). Des d'aquest menú podeu accedir a les principals eines de comunicació que utilitzareu durant el curs. Per sota del menú horitzontal hi teniu la columna de blocs de l'esquerra, la columna de blocs central i la columna de bloc de la dreta.

Anomenem blocs a les diferents caixes que es mostren en la pantalla. Hi ha blocs per a diferents utilitats: blocs d'enllaços, bloc de calendari, blocs informatius…

En la imatge anterior s'han marcat alguns blocs que descrivim tot seguit:

 • Bloc de novetats i destacats (3): aquest bloc dóna accés a les novetats que hi ha hagut a la intranet des de la darrera vegada que l'heu visitat. Quan s'accedeix a la intranet aquest és el primer bloc amb què us heu de fixar. Aquest bloc mostra, també, els elements de la intranet que han estat marcats amb una bandera. Tal i com veureu en diferents funcionalitats de la intranet (missatges privats, notes del tauler, notes dels formularis…), és possible marcar continguts amb una bandera per tenir-los destacats i recordar-los amb més facilitat.
 • Bloc de menú (4): conté un conjunt d'enllaços que us permeten navegar per la intranet. Entre aquests enllaços en teniu un que us obre els materials del curs a la part central de la intranet.
 • Bloc de notícies (5): les notícies de l'espai de formació ocupen la part principal de la columna central de blocs. En aquesta zona, al llarg del curs, apareixeran notícies estretament relacionades amb el curs de formació.
 • Bloc de calendari (6): mostra informació sobre el calendari del curs. Permet, també, accedir directament a les agendes si es fa clic sobre el nom del mes o moure's pel calendari si es fa clic als símbols « i ». Si us situeu damunt d'un dia del mes veureu les anotacions de la vostra agenda personal associades a aquell dia. La icona sobre el calendari significa que hi ha informació addicional relacionada amb el dia on es troba la icona.
 • Bloc d'agenda (7): mostra les anotacions de l'agenda personal per als propers set dies.

El fòrum de l'aula

Atès que en aquest curs es fomenta la participació i la interacció entre les persones que hi participen, és necessari que la comunicació entre elles sigui el màxim d'oberta possible. Per tant, els fòrums esdevenen un sistema de comunicació ideal.

Cadascuna de les aules del curs, constituïdes per un formador/a i uns 30 alumnes, disposa d'un fòrum, que anomenarem El fòrum de l'aula, al qual només hi tenen accés els membres de l'aula. Els fòrums de les aules s'utilitzaran per tractar aspectes relacionats amb el curs i seran el lloc on el formador/a, juntament amb l'alumnat de l'aula, respondrà als dubtes que es puguin plantejar. És positiu i desitjable que la participació en el fòrum de l'aula sigui activa per part de totes les persones que hi tenen accés. Aquesta participació, a la llarga, serà un benefici per a tothom.

Enviament d'un missatge de presentació al fòrum de l'aula

Accediu al fòrum de l'aula des de l'enllaç Fòrums del menú de l'esquerra, o bé des del menú horitzontal. Accés a la llista de fòrums

Se us obrirà una relació dels fòrums als qual teniu accés.

Llista de fòrums als quals es té accés

Busqueu el fòrum de l'aula i feu clic a l'enllaç amb el nom del fòrum per tal d'obrir-lo.

Com a membres d'aquest fòrum podeu enviar-hi missatges i crear-hi temes nous.

Busqueu un tema anomenat Presentacions. Si aquest tema encara no existeix, creeu-lo des de l'enllaç anomenat Crea un tema nou.

Cerca del tema de presentacions

Feu clic sobre el tema Presentacions del fòrum de l'aula. Amb aquesta acció podreu accedir a la relació de missatges que conté.

Accés al tema de presentacions

Llegiu els missatges que han enviat els vostres companys/es.

Envieu un missatge de presentació al fòrum des de l'enllaç Envia un missatge nou.

El fòrum global

A part del fòrum de l'aula tots els participants del curs teniu accés al fòrum Global. Aquest fòrum funciona exactament igual que l'anterior, amb la particularitat que tothom hi pot participar i no està restringit a l'àmbit de l'aula. Aquest fòrum l'heu d'utilitzar per tractar aspectes del curs que cregueu interessants per a tot l'alumnat. Tot i que la participació en aquest fòrum és lliure no se n'ha d'abusar, ja que si tothom en fa ús es pot generar una allau de missatges difícil de seguir.

Entreu al fòrum Global, busqueu el tema anomenat El cafè virtual i envieu-hi un missatge de presentació. Si voleu, i ho creieu convenient, podeu aprofitar el missatge que heu enviat fa un moment al fòrum de l'aula.

El correu intern

Cada usuari/ària del curs disposa d'un espai de bústia personal des d'on pot enviar un missatge intern a qualsevol usuari/ària de la intranet. Podeu accedir a la bústia personal des de l'enllaç Correu del menú horitzontal.

Accés a la bústia personal

Entreu a la bústia personal i observeu la manera com s'hi distribueix la informació. La bústia està dividida en tres zones:

 • La zona de menú
 • La zona de missatges rebuts o bústia d'entrada
 • La zona de missatges enviats o bústia de sortida

Si teniu algun missatge a la bústia principal, feu clic sobre el títol per tal d'obrir-lo i poder-lo llegir.

Des de la bústia personal podeu enviar un correu a qualsevol usuari/ària de la intranet. Per enviar un missatge nou heu de fer clic sobre l'enllaç Envia un missatge.

Feu clic a l'opció Envia un missatge.

Envieu-vos un missatge a vosaltres mateixos/es. Per fer-ho, poseu el vostre nom d'usuari/ària en el quadre a:, escriviu el tema i el contingut del missatge, i feu clic al botó Tramet.

Observeu que ha passat el següent:

 • Ha aparegut un missatge nou a la zona de missatges rebuts.
 • Ha aparegut un missatge nou a la zona de missatges enviats.
 • Ha aparegut una novetat en el bloc Novetats de la columna de l'esquerra.

Bloc de novetats amb un missatge nou

Atenció: Malgrat el que s'ha comentat abans, cal que l'entrada nova no estigui present al bloc de novetats, ja que aquest bloc es refresca cada 10 minuts. En aquest cas feu clic a l'enllaç Regenera del mateix bloc.

Durant el curs la bústia personal la fareu servir per comunicar-vos amb el vostre formador/a sobre aspectes relacionats amb el curs de caire personal, que no és oportú tractar en el fòrum de l'aula.

Si voleu enviar un missatge a una persona de la qual no en sabeu el nom d'usuari/ària, podeu fer clic a l'enllaç Usuaris del menú de la columna de l'esquerra. Podreu navegar pels grups i subgrups de la intranet dels quals sou membre i veure'n la llista de components. Des d'aquesta llista, podeu enviar directament un missatge a qualsevol persona de la intranet tot fent clic a la icona amb un sobre.

Envieu un missatge personal al vostre tutor/a comunicant-li que heu arribat a l'espai de formació i que preneu el compromís de seguir el curs telemàtic.

L'agenda personal i les agendes compartides

Si voleu, podeu fer servir la intranet de formació per organitzar-vos la feina. Teniu a la vostra disposició una agenda personal, una agenda global i una agenda d'aula. Podeu accedir a l'agenda des de l'enllaç Agendes del menú de l'esquerra, o bé des del bloc Calendari.

 Visualització de l'agenda

A l'agenda Global hi ha els terminis de lliurament que han estat fixats des l'organització del curs. L'agenda d'aula la pot fer servir el formador/a si, per qualsevol circumstància especial, veu convenient alterar alguna data de lliurament d'exercicis o bé ajudar-vos a planificar la feina. L'agenda personal la podeu fer servir per planificar-vos la feina i només hi teniu accés vosaltres. Quan entreu a l'agenda personal veureu que ja hi teniu algunes anotacions. Això és així perquè heu estat subscrit a l'agenda Global i, en conseqüència, heu rebut una còpia de les anotacions que s'hi han enviat.

Entreu a l'agenda personal i a les agendes compartides a les quals teniu accés.

El tauler de notes

El tauler de notes es farà servir des de l'organització del curs per enviar-hi informacions que us poden ser útils. Tothom pot enviar anotacions al tauler. En el cas de l'alumnat, però, les anotacions enviades han de ser validades pels organitzadors del curs.

Les anotacions al tauler s'ordenen per data d'enviament.

Accediu al tauler de notes des de l'enllaç Tauler del menú de l'esquerra i comproveu si hi teniu alguna anotació.

El formulari d'enviament d'exercicis

Els formularis són una eina potent de la intranet i durant el curs veureu que tenen moltes possibilitats. A l'espai de formació els fareu servir per enviar o notificar la feina feta al vostre formador/a en el moment de fer el lliurament dels exercicis dels mòduls.

Enviament d'exercicis

Entreu a la intranet i busqueu l'opció Envia exercicis del menú horitzontal.

Observeu el formulari d'enviament d'exercicis. Ben aviat, en el moment en què haureu de lliurar els exercicis del curs, l'haureu d'utilitzar per notificar al vostre formador/a que heu fet tot el que es demana en aquest primer mòdul del curs.

El vostre avatar

Alguns llocs de la intranet permeten mostrar la foto o avatar de les persones que han enviat anotacions o missatges. Si un usuari/ària ha enviat la seva foto, aquesta sortirà juntament amb les informacions que enviï als espais del curs. Això permetrà que ens coneguem una mica més i, en conseqüència, humanitzar la intranet.

Selecciona una fotografia teva que faci aproximadament 80x120 píxels.

Entra a la intranet i fes clic a l'opció El meu compte del menú horitzontal. Se t'obrirà una finestra amb un conjunt d'icones.

Fes clic a l'opció Configura.

Configura

Se us obrirà una finestra amb diferents paràmetres de configuració, entre els quals hi ha el canvi o enviament de l'avatar.

Opcions de configuració

Navegueu pels fitxers del vostre ordinador i envieu el fitxer que havíeu seleccionat abans. En funció de la configuració que tingui la intranet, l'administrador/a haurà de validar la creació o pujada d'avatar.

Subscripció al bloc de novetats

Entre les opcions de configuració que heu vist a la pantalla anterior hi teniu l'opció Vull estar subscrit a les novetats. Si marqueu aquesta opció, en el cas que tingueu novetats, la intranet de formació us enviarà un correu personal diari amb la informació d'aquestes novetats. Marcar aquesta opció és pràctic perquè us permet saber si teniu novetats a la intranet sense necessitat d'haver-vos-hi de connectar.

Busqueu aquesta opció i decidiu si la voleu marcar o no. Us aconsellem que la marqueu.